Consultant Finance Administration

Staffing MS: Onafhankelijk – Ambitieus – Innovatief

Staffing MS groeit snel, om die reden zijn wij op zoek naar een:

 

Consultant Finance Administration (24-40 uur per week)

 

1) ALGEMENE KENMERKEN/DOEL VAN DE FUNCTIE

 

De Consultant Finance Administration is werkzaam op de afdeling Business Operations en is verantwoordelijk voor het dagelijks zelfstandig uitvoeren van alle voorkomende, concrete en routinematige administratieve werkzaamheden teneinde de klanten, leveranciers en overige relaties accuraat, snel en kwalitatief uitstekend te kunnen bedienen. In deze ondersteunende functie verricht de Consultant zijn/haar werkzaamheden efficiënt en klantgericht, waarbij hij/zij meedenkt en meestuurt teneinde een bijdrage te leveren aan het resultaat van de organisatie.

 

Als eerste aanspreekpunt voor diverse partijen, is de Consultant Finance Administration  communicatief sterk, een goede gesprekspartner op verschillende niveaus, klantgericht en beschikt over een goed cijfermatig inzicht.

 

2) POSITIE BINNEN DE ORGANISATIE

 

Positie:

De Consultant Finance Administration  valt hiërarchisch onder de Team lead Business Operations Finance.

 

Overlegstructuren

Daily huddle met in ieder geval alle medewerkers van Business Operations, aangevuld met collega’s overige afdelingen.

Wekelijks overleg met Consultants Finance Administration.

Maandelijkse Bila met Team lead.

 

3) RESULTAATGEBIEDEN

 

Crediteurenadministratie

 • Facturatie algemeen
  • Beheren en inlezen /boeken van facturen.

–       Facturatie Netive

 • Verwerking facturen ZZP richting klant.
 • Verwerking facturen Leverancier richting klant.
 • Verwerking facturen ZZP richting MSP.
 • Verwerking facturen Leverancier richting MSP.

–       Voorbereiden/klaarzetten betalingen

 • Verwerken van betalingen richting ZZP/Leverancier.
 • Monitoren betaalkalender.

 

Debiteurenadministratie

 • Facturatie Algemeen
  • Beheren en inlezen /boeken van facturen.

–       Facturatie Netive/3SS

 • Verwerking facturen MSP richting
 • Verwerking facturen richting klant inzake projecten/implementatie/detachering.

–       Overigen

 • Verwerken ontvangen betalingen (klanten).
 • Verwerken saldo bankrekeningen dmv dagelijkse controle/verwerking
 • Dagstart tussen crediteuren/debiteurenadministratie.
 • Monitoren betaalkalender.

 

Finance algemeen

–       Import

 • Beheren en inlezen/boeken van facturen.

–       Business

 • Wekelijks informeren Directors stand van zaken facturen en (achterstallige) betalingen.
 • Monitoren saldo bankrekeningen d.m.v. dagelijkse controle/verwerking
 • Verzorgen rapportages zowel op verzoek van als maandelijkse afstemming met klant/leverancier.

 

Resultaat: een correcte  financiële administratie waarbij processen worden geoptimaliseerd en de financiële positie wordt bewaakt. Beschikbaarheid actuele en correcte cijfers zorgen voor een juiste analyse op de bedrijfsvoering, beleid kan hierop worden gemaakt danwel worden bijgesteld.

 

Staffing Flex Services

 

–   Staffing Flex

 • Beheert/muteert personeelsgegevens in Staffing Flex.
 • Verwerkt, controleert en archiveert gegevens voor het uitbetalen van de salarissen.
 • Verwerking facturen MSP richting klant.
 • Verwerking facturen niet-MSP richting klant.
 • Monitoren facturatieproces.

 

Resultaat: het tijdig en correct voorbereiden van betaling van salarissen aan de hand van correct ingevoerde gegevens in Staffing Flex Services.

 

4) PROFIEL VAN DE FUNCTIE

 

Kennis

–     Afgeronde financieel administratieve opleiding op HBO niveau (bedrijfskunde/economie).

–     Uitstekende kennis van Netive, 3SS, Word, Excel, Exact, Nmbrs.

–     Kennis van de toepassing van relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten.

–     Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de afdeling(en).

–     Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

 

Vaardigheden

–     Goed cijfermatig inzicht.

–     Gaat klantgericht en efficiënt te werk.

–     Blijft onder druk accuraat in de uitvoering van werkzaamheden.

–     Kan op diverse niveaus communiceren.

–     Ervaring met een salarispakket is een pré.

–     Drive tot verbetering, kan omgaan met verandering en is zelf veranderingsbereid.

 

Competenties

Energie

Uithoudingsvermogen hebben, gedurende een lange periode actief zijn als de functie dat verlangt.

Focus op details

Consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

Klantgerichtheid

Onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen. Hoge prioriteit geven aan servicebereidheid

Kwaliteitsgerichtheid

Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen. Voortdurend streven naar verbetering en borging kwaliteit.

Oordeelsvorming

Op basis van beschikbare informatie en heldere criteria juiste en realistische conclusies trekken.

Plannen en organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen verwezenlijken.

Probleemanalyse

Signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, relevante gegevens zoeken en hiertussen verbanden leggen. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen.

Samenwerken

Op effectieve wijze een actieve bijdragen leveren aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct een persoonlijk belang dient.

Schriftelijke vaardigheid

Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat.

Voortgangscontrole

Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheden te bewaken.

Staffing MS biedt jou:

In ruil voor je kennis en inzet, bieden we je een uitdagende en veelzijdige functie aan in een jong, ambitieus team en ontvang je een goed salaris.
We willen je volop de kans bieden om zelfstandig aan je projecten te werken en je talenten verder te ontwikkelingen, onder meer door in- en externe trainingsprogramma’s.

Heb je zin in een nieuwe uitdaging?

Je CV kun je sturen naar:

Thirsa Schneider
HR adviseur
hrm@headfirst.nl

Het invullen van online vragenlijsten (zoals een persoonlijkheids- en een intelligentietest) maakt onderdeel uit van de sollicitatie procedure.