Onderwijs en cultuur

Binnen onderwijs- en cultuurinstellingen is steeds meer aandacht voor externe inhuur omdat docenten steeds vaker als zzp-er worden ingehuurd.