Opinie: Rob de Laat over de impact van de Wet DBA voor inkopers (uit Deal!)

DBA ZZP VAR Inkoop
In de laatste uitgave van Deal!, het vakblad voor inkopend Nederland, gaat Staffing MS-directeur Rob de Laat dieper in op de nieuwe Wet DBA en specifiek de impact die deze wet heeft op de rol van inkoop bij de inhuur van ZZP’ers.

Welke actiepunten dienen er bovenaan het lijstje van inkopers te staan? En hoe kunnen risico’s bij het inhuren van ZZP’ers worden beperkt?

Lees het artikel hier

Staffing MS hoofdsponsor Nétive VMS MSP Event 2016 | Met Bryan Peña

VMS MSP event

Staffing MS is hoofdsponsor van het tweejaarlijkse VMS MSP Event georganiseerd door VMS-leverancier Nétive. Thema dit jaar is: 2016 het jaar van de arbeidsmarktrevolutie: wie pakt de regie?

In een wereld waar vast en flex steeds vaker naar elkaar toe groeit, waar processen worden geuniformiseerd is dit wat ons betreft een hoogst actuele vraag. Tijdens het event vindt een paneldiscussie plaats, is de keynote van Bryan Peña (Staffing Industry Analysts) en worden er verschillende verdiepingssessies georganiseerd.

Aanmelden voor het event kan via de website van Nétive, via deze link

Staffing MS hoofdsponsor Nétive VMS MSP Event 2016 | Met Bryan Peña

Staffing MS is hoofdsponsor van het tweejaarlijkse VMS MSP Event georganiseerd door VMS-leverancier Nétive. Thema dit jaar is: 2016 het jaar van de arbeidsmarktrevolutie: wie pakt de regie?

In een wereld waar vast en flex steeds vaker naar elkaar toe groeit, waar processen worden geuniformiseerd is dit wat ons betreft een hoogst actuele vraag. Tijdens het event vindt een paneldiscussie plaats, is de keynote van Bryan Peña (Staffing Industry Analysts) en worden er verschillende verdiepingssessies georganiseerd.

Aanmelden voor het event kan via de website van Nétive, via deze link

Compagnon en ZipConomy publiceren white paper HR & Flex

Kortgeleden brachten Compagnon en ZipConomy een groep van 10 HR directeuren en specialisten bij elkaar. Onderwerp van gesprek was de rol van HR ten aanzien van flex. Wat moet HR met flex? Waarom en vooral hoe?

De gesprekken hebben geresulteerd in 10 aandachtspunten. Lees het white paper hier

2016-03-03 11_37_09-Compagnon_WhitePaper_HR_en_Flex.pdf - Adobe Reader

Belastingdienst komt met factsheet Wet DBA

De Belastingdienst publiceerde vorige week een uitgebreide factsheet over de nieuwe Wet DBA. In de factsheet wordt dieper ingegaan op de exacte gevolgen van de Wet, worden veelgestelde vragen beantwoord en wordt ingegaan op het waarom achter de invoering van de Wet.

De factsheet vindt u door hier te klikken

Ook ZipConomy heeft een uitgebreid dossier opgebouwd met betrekking tot de invoering van de Wet. In dit chronologische overzicht kunt u berichtgeving vanaf de eerste discussies over de VAR tot nu teruglezen.

 

Registratie “Goed voorbereid op de VAR” 19-1

19 januari jongstleden organiseerde Staffing MS in samenwerking met Intrakoop de sessie “Goed voorbereid op de afschaffing van de VAR”, speciaal voor professionals actief in de zorgsector.

Een registratie:

PERSBERICHT – Intrakoop en Staffing MS bieden zorgsector hulp bij Wet DBA

Minder risico’s zorgorganisaties en behoud zelfstandigheid ZZP’ers

De invoering van de DBA-wet ten koste van de VAR, zoals vandaag besloten in de Eerste Kamer, kan consequenties hebben voor de toegankelijkheid van de zorg. Veel zorgorganisaties zetten nu nog ZZP’ers in als flexibele schil om tijdelijk pieken op te vangen. Het financiële risico als gevolg van de nieuwe wet en de vrees voor naheffingen, kan leiden tot terughoudendheid bij het inschakelen van ZZP’ers. Er werken momenteel circa 100.000 ZZP’ers in de zorg. Om de risico’s bij de overstap van VAR naar DBA voor zorgorganisaties inzichtelijk te maken, hebben Intrakoop en Staffing Management Services (Staffing MS) de zogeheten DBA-scan ontwikkeld. De scan inventariseert de huidige situatie en voert een risicoanalyse uit.

Als na de scan blijkt dat een organisatie groot risico loopt bij de inhuur van flexibel personeel onder de nieuwe wet, biedt Intrakoop samen met Staffing MS hulp in de vorm van de inhuurdesk. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop: “Met de inhuurdesk, een volledig ingericht en beheerd proces voor het inhuren van personeel, kunnen zorgorganisaties ook na invoering van de DBA-wet aan de hand van goedgekeurde modelovereenkomsten blijven werken met ZZP’ers. De inhuurdesk biedt een transparant inhuurproces, inclusief een zogenaamde marktplaats, met professionele handvatten om financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook voor de ZZP’er is deze manier van werken aantrekkelijk omdat hij zijn zelfstandigheid behoudt.”

 Wet DBA
Na de Tweede Kamer, stemde vandaag ook de Eerste Kamer in om de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door de wet: Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met ZZP’ers aan te pakken. De DBA-wetgeving wordt ingevoerd op 1 mei 2016 met een overgangsperiode van een jaar.

 Flexibel personeel essentieel
Uit recente publicaties in de media blijkt dat veel zorgorganisaties weinig andere mogelijkheden zien dan de werkrelaties met ZZP’ers te verbreken. Dit in verband met risico’s op naheffingen die zij met de nieuwe wet lopen. Ook diverse beroeps- en brancheorganisaties hebben hiervoor gewaarschuwd. Zorgorganisaties zetten de laatste jaren steeds meer flexibel personeel in om piekdrukte op te vangen en vaste personeelskosten te drukken. Als gevolg van de vele transities, bureaucratie en financiële onzekerheid wordt vaker zelfstandig personeel ingezet om niet-passende langlopende arbeidsovereenkomsten te vermijden. Het aantal ZZP’ers in de zorg is de afgelopen 5 jaar fors gegroeid: in 2010 waren er volgens het CBS 64.000 ZZP’ers werkzaam in de zorg, in het derde kwartaal van 2015 waren dit er ruim 95.000. Ziekenhuizen en verpleeghuizen willen aan de ene kant flexibel zijn met een flexibele schil aan personeel. Aan de andere kant willen ze de kosten in de hand houden en de risico’s beperken. Met de Inhuurdesk wordt een transparant inhuurproces gerealiseerd dat al rekening houdt met wetgeving zoals  de DBA-wet.

Intrakoop Inhuurdesk
Naast het administratieve proces, neemt de Inhuurdesk ook een groot deel van het beheer van het inhuurproces over. Elke zorgorganisatie kan een vacature plaatsen. Kandidaten (o.a. ZZP’ers en uitzendbureaus) kunnen, na een eerste selectie door Staffing MS, reageren. Door uniformiteit en transparantie in tarieven hebben zorgorganisaties de mogelijkheid om aanbiedingen van diverse leveranciers te vergelijken en de beste kandidaat te kiezen. De Intrakoop Inhuurdesk is een portaal en fungeert niet als uitzendbureau. Staffing MS draagt zorg voor het contractbeheer, dossierbeheer en de uitbetaling.

Over Intrakoop
Als de inkoopcoöperatie van de zorg levert Intrakoop rendement voor zorginstellingen. Circa 600 zorgorganisaties met meer dan 7.000 locaties zijn lid van Intrakoop. Met en voor leden speelt Intrakoop voortdurend in op kansen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Op die manier drukken we de kosten en dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. En zo maken we samen goede zorg beter betaalbaar.

Over Staffing Management Services
Staffing MS is specialist op het gebied van externe inhuur. Vanaf het (gezamenlijk) opstellen van inhuurbeleid, tot het ontwerpen en implementeren van processen, tot en met een vlekkeloze uitvoering van het inhuurproces. Alles met als doel dat klanten kunnen beschikken over de beste professional, op tijd tegen de beste prijs. Staffing MS heeft ruime ervaring met het implementeren van inhuuroplossingen. Hierbij acteren wij met name als Managed Service Provider (MSP). Dit houdt in dat Staffing MS voor klanten het gehele inhuurproces overneemt, van aanvraag tot en met betaling. Hiermee worden klanten volledig ontzorgd, zijn inhuurrisico’s beheerst en kunnen zij zich focussen op hun kerntaken.

Rob de Laat: “Stelligheid Wiebes wijst op meerderheid in Eerste Kamer voor Wet DBA” (video)

Komt de Wet DBA er wel, of niet? Tijdens het seminar “Goed voorbereid op de afschaffing van de VAR” dat Staffing MS 19 januari jl. in samenwerking met Intrakoop organiseerde voor partijen binnen de zorg, interviewde Hugo-Jan Ruts (ZiPconomy) Staffing MS-directeur en voorzitter van de Bovib, Rob de Laat.

Laatstgenoemde ging in op de laatste stand van zaken rondom de invoering van de Wet DBA. Bekijk het interview hieronder:

https://youtu.be/CL1ydGqiofE

Interview Rob de Laat in P.zine Magazine

P.zine magazine is een magazine speciaal voor de flexbranche.Bij P.zine willen ze u op een toegankelijke manier marktontwikkelingen, kansen en bedreigingen onder de aandacht brengen. Met alles wat in het verschiet ligt, willen hun u als lezer op de eerste plaats uitgebreid informeren.

Afgelopen week is onze directeur Rob de Laat geinterviewd door P.zine magazine.

Het interview kunt u bekijken door hier te klikken.

Netive sluit partnership met WVN Consultancy en Staffing Management Services

Nétive sluit partnerships met WVN Consultancy en Staffing Management Services

Nétive VMS B.V. is recent een tweetal partnerships aangegaan voor de implementatie van de SaaS-oplossing van Nétive bij opdrachtgevers met WVN Consultancy en Staffing Management Services.

Samenwerking
“Nétive werkt graag samen met partners, niet alleen vanuit een rol als Managed Service Provider of Marktplaatsbeheerder, maar ook vanuit een rol als onafhankelijke implementatiepartij”, aldus Patrick Tiessen, algemeen directeur van Nétive. “De partners waar we nu een overeenkomst mee zijn aangegaan hebben een ruime kennis van de markt, maar weten ook van de specifieke problematiek van onze individuele opdrachtgevers. Dat maakt het partnership met beide partijen zeer waardevol voor Nétive. Het implementeren van onze SaaS-software is niet alleen een kwestie van het neerzetten en technisch inrichten, maar er komt ook een groot deel advisering over hoe de processen voor het inhuren van flexibele arbeid kunnen worden geoptimaliseerd bij kijken. Onze nieuwe opdrachtgevers maken zo optimaal gebruik van de ervaring van onze partners en de proceskennis die zij hebben opgedaan bij andere opdrachtgevers”.

Kennis
“Als onafhankelijke specialist van het adviseren over en inrichten van inhuurprocessen zijn wij blij dat wij partner van Nétive zijn geworden”, zegt Wim van Nieuwenhuijzen, directeur van WVN Consultancy. “Nétive is dé toonaangevende partij in Nederland op het gebied van Vendor Management Software, en ondanks het feit dat wij zelf onafhankelijk blijven in het adviseren over welke software geschikt is voor onze eigen opdrachtgevers is het voor ons een grote stap voorwaarts om bij opdrachtgevers van Nétive onze toegevoegde waarde te kunnen laten zien”.

“Voor Staffing Management Services is het implementeren van de software van Nétive niet nieuw, we hebben inmiddels enkele tientallen implementaties bij onze opdrachtgevers verricht vanuit onze rol als Managed Service Provider” vervolgt Rob de Laat, directeur van Staffing Management Services. “Maar een rol als implementatiepartij voor opdrachtgevers van Nétive is wel nieuw. Wij zijn van mening dat dit een mooie kans is om de samenwerking met Nétive verder te intensiveren en om onze expertise, onafhankelijk, in te zetten voor opdrachtgevers van Nétive”.

Over Nétive
Nétive heeft sinds de start in 2003 meer dan 140 succesvolle implementaties bij opdrachtgevers gerealiseerd. De organisatie bestaat uit 25 medewerkers en richt zich op het maken van software om alle facetten van het werven, selecteren, contracteren en beheren van vaste en tijdelijke medewerkers te ondersteunen, van behoeftestelling tot en met facturering. De laatste jaren is de dienstverlening rondom de werving en selectie van vast personeel verder uitgebreid in onze oplossing, waardoor nieuwe geïntegreerde samenwerkingsvormen tussen inkoop en recruitment mogelijk worden gemaakt bij onze partners en opdrachtgevers.

Over WVN Consultancy
Voor opdrachtgevers is het inzetten van flexibel personeel van strategisch belang maar ontbreekt het vaak aan grip op en inzicht in het gehele proces rondom het inhuren van flexibel personeel.

WVN Consultancy biedt een daadkrachtige aanpak met pragmatische oplossingen waarmee klanten grip op inhuur verkrijgen en behouden.

WVN Consultancy brengt verschillende deelexpertises op het gebied van inhuur samen die aanvullend zijn en er voor de opdrachtgever toe leiden dat het gehele proces rondom de (inkoop van) inhuur van flexibele arbeid naar een volwassener niveau gebracht wordt.

WVN Consultancy biedt kennis op de specifieke deelgebieden binnen het vakgebied inhuur van flexibel personeel, zoals:

Procesinrichting en optimalisatie

  • Compliancy met betrekking tot contractvorming, inhuurdossiers, fiscaliteit en juridisch
  • IT, systeem keuze, inrichting en implementatie begeleiding
  • Flexcenters, Implementatie en projectmanagement, interim management en projectdetachering van inhuurdesk medewerkers.

Over Staffing Management Services
Staffing MS (opgericht in 2008) is expert in het organiseren van flexibele arbeid. Als adviseur, implementatiepartner of MSP heeft Staffing MS de ambitie om de inhuur van externe arbeid zo te organiseren dat alles draait om inzet van de juiste kandidaat, op basis van de juiste afspraken, zonder onbekende risico’s en tegen de juiste kosten. Transparantie, grip en inzicht staan daarbij voorop.

Staffing MS heeft gekozen voor een onafhankelijke en neutrale positie zodat zij de belangen van de opdrachtgever, waarvoor zij werkt, optimaal kan behartigen. Zonder daarbij bedreigend te zijn voor welke leverancier of kandidaat dan ook. Met ruim 30 implementaties, 40 medewerkers en 2500 contracten onder beheer is Staffing MS een toonaangevende partij.