Professioneel inhuren van externe arbeid: een wenkend perspectief

In de kern staat ‘professioneel’ voor het vermogen om herhaaldelijk activiteiten uit te voeren met een voorspelbaar resultaat. Wat kun je bereiken als je dat vervolgens toepast op het inhuren van externe arbeid?

Het professioneel inhuren van externe arbeid is idealiter een integraal proces met een duidelijk doel: het vinden en binden van de juiste externe medewerker met maximale kwaliteit en tegen minimale transactiekosten, met de regie in eigen hand en niet onbewust en onbedoeld bij de leverancier gelaten. Omdat professioneel inhuren uitgaat van een integraal proces heeft de inhuurder continu zicht op het presteren van de leverancier en de kandidaat, en is in staat om bij te sturen. Dankzij informatietechnologie kunnen fouten in facturen niet meer ontstaan, omdat deze geautomatiseerd worden vervaardigd op basis van goedgekeurde uren en bij aanvang gemaakte contractafspraken.

Professioneel inhuren betekent: 

  • voor de inhurende organisatie: betere externe arbeidskrachten, lagere kosten van externe inhuur, het vermijden van onnodige inhuur, meer innovatie door het toenemen van de concurrentie en het beheersen van risico’s.  
  • voor de inhuurder: een kwalitatief beter en breder aanbod van externe arbeidskrachten, tegen een betere prijs, met betere afstemming op de behoefte van de organisatie, met meer grip op het proces en de kosten. De inhuurder profiteert maximaal van marktwerking, kan kiezen voor de meest ideale externe medewerker tegen de beste prijs.  
  • voor de externe arbeidskracht: de meest geschikte kandidaat maakt de meeste kans heeft op de opdracht. De externe arbeidskracht is niet meer afhankelijk van een intermediair om te werken voor de organisatie waarvoor hij wil werken. Professionele externe inhuur gaat om het minimaliseren van de transactiekosten in de keten en daarmee het creëren van ruimte voor kwaliteit, voor de meest geschikte kandidaten.
  • voor de leverancier: de werkelijke toegevoegde waarde van de leverancier wordt volledig transparant. Leveranciers die in staat zijn toegevoegde waarde te leveren door externe medewerkers te ontwikkelen en door goed naar hun klanten te luisteren, zien hun kansen

In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste verschillen tussen traditioneel inhuren en professioneel inhuren op een rij gezet.

Bron: ‘Professioneel inhuren van externe arbeid’ – Max Boodie, Peter Donker van Heel, Rob de Laat en Paul Oldenburg.