Dynamisch aankoop systeem

Als gevolg van de Aanbestedingswet zijn veel aanbestedingsplichtige organisaties verplicht om een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) te gebruiken. Alleen op deze manier kunnen (semi-)overheidsorganisaties conform de Europese aanbestedingsregels externe professionals inhuren.