Onderwijs

Binnen het onderwijs is er steeds meer aandacht voor externe inhuur van onderwijzend en ondersteunend personeel. Dat vraagt om een goed inhuurbeleid.