Onderwijs

Binnen het onderwijs is er steeds meer aandacht voor externe inhuur van bijvoorbeeld docenten. Dat vraagt om een goed inhuurbeleid.