Overheid

Het inhuurproces dat Staffing MS de overheid beheert, voldoet aan alle criteria rondom rechtmatigheid en doelmatigheid.