MSP Brainnet en Staffing MS pareren kritiek uitzenders

Terwijl traditioneel uitzenden het lastig heeft, behoren MSP’s tot de razendsnelle groeiers die de inhuur van grote corporates naar zich toetrekken. Tot ongenoegen van enkele branchegenoten. ‘De MSP houdt de leveranciers (diens concurrenten) in een wurggreep en is een extra kostenverhogende schakel in de inhuurketen’ – zegt een uitzender. Twee grote spelers, Brainnet en Staffing MS, geven hun visie. ‘De MSP is een verlengstuk van de opdrachtgever.’

Een Managed Service Provider, afgekort ‘MSP’, neemt het inhuurproces of delen daarvan over van de opdrachtgever. De MSP regelt de inhuur centraal en bedenkt nieuwe flex-oplossingen, zoals een eigen online inhuurmarktplaats. Hij verlost de inlener van alle ‘gedoe’, administratieve rompslomp en hoofdbrekens rond zzp.
Vooral dat laatste is sinds de invoer van de wet DBA in 2016 belangrijk. Grote organisaties kunnen het zich gewoon niet veroorloven om hierin fouten te maken en besteden het risico uit. Het is een van de voornaamste redenen waarom MSP in korte tijd zo groot is geworden, volgens Frank Roders, managing director van Compagnon.

Consolidatieslag

De afgelopen jaren heeft er een consolidatieslag plaatsgevonden. HeadFirst Group nam Source, Myler en Staffing MS over, wat een deel van de snelle omzetgroei tot ruim een miljard in 2019 verklaart. In de Flexmarkt Top 100 Omzetranglijst 2020 heeft HeadFirst Group alleen Randstad nog boven zich te dulden. De nummer vier op de lijst, Brainnet Groep, nam Infraflex en Myflex over en laat qua omzet (864 miljoen euro) eveneens het gros van de generieke uitzenders en detacheerders achter zich.
Maar er is ook autonome groei en die verklaart Anne Meint Bouma van Brainnet uit de toenemende vraag naar inhuurspecialisten. “We gaan verder dan platte bemiddelaars. Opdrachtgevers willen volledig ontzorgd worden. We helpen ze bij alle facetten van het inhuurproces, van de aanvraag en van het sourcen van schaarse kandidaten tot de facturatie en realtime rapportages. We hebben een geoutilleerd screeningsapparaat om integriteits- en veiligheidsrisico’s te beperken en de wettelijke voorschriften na te leven. Bovendien zorgen we dat onze opdrachtgevers voldoen aan wet- en regelgeving bij het inlenen van personeel. Al die zaken haal je niet op  bij een partij die uitsluitend bemiddelt.”

Verlengstuk van opdrachtgever

Het was Staffing MS dat het begrip in 2008 in Nederland introduceerde, vertelt directeur Wouter Waaijenberg. Was in de VS het inhuurproces uitbesteden de gewoonste zaak van de wereld, Nederland was op dat gebied nog groen. Waaijenberg en ex-partner Rob de Laat (tegenwoordig partner bij fusie- en overnamespecialist IRIS Corporate Finance) zagen in hun vorige leven als detacheerders, hoe het inhuurproces van hun klanten beter kon, competitiever. “We wilden ons met ons nieuwe bedrijf Staffing MS positioneren als verlengstuk van de klant en het flexproces structureren en inrichten. Onze launching customer was ABN AMRO. We zagen dat kleinere partijen geen rechtstreekse toegang hadden tot opdrachten bij grote opdrachtgevers. Daarom creëerden we voor de bank een inhuurmarktplaats, waar zzp’ers en leveranciers zichzelf zichtbaar konden maken, zonder dat daar partijen tussen zitten: we creëerden een gelijk speelveld voor iedereen.”

“Elke organisatie heeft behoefte aan een goed georganiseerde flexibele schil”, zegt Bouma. “Vragenderwijs brengen we het inhuurproces van buitenaf in kaart. Over hoeveel externe inhuur hebben we het eigenlijk? Is dat tien procent, of twintig procent? En waar zitten ze, op welke functies en of projecten? Hoeveel leveranciers zijn er? Tegen welke tarieven? Vaak horen we dan: ‘daar hebben we eigenlijk nooit over nagedacht’. Of: ‘dat is ooit zo afgesproken’. Bijna altijd kan het slimmer en goedkoper. We realiseren besparingen op veel terreinen, soms direct, soms indirect, omdat het proces efficiënter verloopt.” Een MSP is een verlengstuk van de opdrachtgever. Dat zet andere concurrenten wat meer op afstand, constateert ook

Waaijenberg. “En ja, dat wordt wel eens lastig gevonden. We pikken natuurlijk ook een stukje markt in.” Je kunt het opvatten als een aanval op hun positie, zegt Rob de Laat. Hij herinnert zich hoe uitzenders hun rol als dominante leverancier in het begin niet wilden opgeven. Ze weigerden zich te conformeren aan het nieuwe proces: het liep toch goed zoals het liep? Nu MSP en de inhuurmarktplaats gemeengoed zijn geworden, is die houding bijgedraaid, constateert De Laat.

Eigen flexkracht eerst

Alle grote uitzenders hebben inmiddels ook eigen MSP-oplossingen, zoals Sourceright (Randstad), Tapfin (ManpowerGroup) en Pontoon (Adecco Group). Hoewel je die niet over één kam mag scheren met de specialisten, vindt Waaijenberg. “Als uitzenders vanuit de leveranciersrol de regie voeren, is er toch een driver om eerst de eigen uitzendkrachten onder te brengen. Wij hebben geen eigen professionals om voorrang te geven. We kiezen heel bewust voor de neutrale insteek. Die neutraliteit is essentieel om vanuit het belang van de opdrachtgever de hele markt te kunnen ontsluiten.’ De Laat vult aan dat ook de niet-neutrale variant voor bepaalde klanten gunstig kan uitpakken. “Denk aan een bedrijf dat in een specifiek expertisegebied opereert.” Waaijenberg: “Soms zien we bij klanten hybride inhuurmodellen, waar een deel van de aanvragen via een VMS naar preferred leveranciers gaat en de rest naar een marktplaats om nicheprofielen te vinden of bestaande leveranciers uit te dagen.”

Kritiek op MSP

Hoe gewoon MSP ondertussen is geworden, de kritiek vanuit de branche is nog niet geheel verstomd. Detacheringsbureau Maandag probeerde vorig jaar de aanbesteding van een MSP door de gemeente Eindhoven in kort geding tegen te houden. Maandag betoogde dat andere kandidaten buiten het MSP-netwerk minder kans maakten op opdrachten, oneerlijke concurrentie dus. De rechter oordeelde anders en vond de aanbesteding rechtmatig en transparant.
Peter Kamphuys, oprichter van bemiddelingsbureau InQuest, wijdde diverse boze columns aan het fenomeen. Hij noemt het een ‘wolf in schaapskleren’, die de angst bij opdrachtgevers over de wet DBA misbruikt voor eigen gewin. Kamphuys zet twijfels bij de onafhankelijkheid. De MSP houdt de leveranciers (diens concurrenten) in een wurggreep. Kortom: het is een extra kostenverhogende schakel in de inhuurketen. En die extra kosten, zo voegt hij daar fijntjes aan toe, betaalt de inlener uiteindelijk zelf.

Rob de Laat is bekend met de kritiekpunten en reageert laconiek. “Niemand kan erop tegen zijn dat een inlener ervoor kiest om spelregels te hanteren en heldere criteria en contracten te gebruiken bij inzet van flex en deze processen goed te monitoren. Er zijn altijd transactiekosten rondom inhuur van personeel. Met een MSP is in ieder geval duidelijk hoe hoog deze kosten zijn.”
“Dat inhuurprocessen goed geregeld zijn, is ook gunstig voor de leverancier en de zzp’er”, vervolgt hij. “Iedereen doet alsof de zzp’er zielig is. Maar zonder een tussenschakel zouden zzp’ers niet voor bedrijven kunnen werken. Dan zouden bedrijven daar gewoon mee stoppen.”

Kwetsbaarheid MSP-spelers

Het faillissement van TCP Solutions vorig jaar bracht een nieuw smet op het blazoen van MSP – hoewel TCP hoofdzakelijk in de deelmarkt van contractbeheer van zzp’ers opereerde. In de markt van MSP, brokers en payroll gaan gigantische  geldstromen om. Tegelijkertijd zijn de marges laag en de buffers gering. Dat maakt spelers kwetsbaar, zo bleek vorig jaar tijdens het drama tussen ING en contractbeheerder TCP Direct, dochter van TCP Solutions. Eén wanbetalende klant bracht het bedrijf aan het wankelen. Het ging failliet toen het zelfstandigen die via hen bij ING werkten, niet meer kon uitbetalen.

Branchevereniging voor onafhankelijke intermediairs en brokers Bovib probeert dergelijke drama’s te voorkomen door een verplicht keurmerk in te stellen voor haar leden. Certificeren is belangrijk, maar niet zaligmakend, zegt Rob de Laat. “Bij veel grote organisaties zijn de geldstromen slecht geregeld. Zij gebruiken geldstromen als speelruimte voor hun bedrijfsvoering. Als een bedrijf dat vrij laat en er ontstaat krimp, dan valt het om. Die geldstromen moeten MSP’s, maar ook brokers en payrollers oormerken als een soort G-rekening, zegt hij. “Dat geld wil je niet op je bedrijfsrekening hebben, alleen kanaliseren.”

“Mijn advies: bouw hygiënefactoren in”, zegt Bouma. “Neem clausules op over beheersmaatregelen en een exitstrategie: onder welke voorwaarden kunnen contracten direct worden ontbonden. Het is vreemd: zodra het contract eenmaal is getekend, kijkt vaak niemand er meer naar om. Verlang bijvoorbeeld periodieke  betaalrapportages van een MSP. Controleer welke betalingen er per maand zijn verricht, inclusief betaaltermijnen. Laat dit controleren door een accountant. Maak financiële stabiliteit van MSP een onderdeel van periodieke overleggen en laat de MSP halfjaarlijks rapporteren op financiële gezondheid.”

Trends in MSP-propositie

De MSP-propositie heeft een ontwikkeling doorgemaakt. In de beginjaren lag de nadruk op transparantie en kostenbesparing. In de fase daarna kwam compliance, voldoen aan wettelijke vereisten, meer op de voorgrond. Zo’n eenduidig inhuurproces opzetten kan niet zonder speciale inhuursoftware, een Vendor Management Systeem (VMS), zegt Mark Bassie van Flex-Beheer. Hij is medeauteur van een tweejaarlijks vergelijkend onderzoek naar VMS-systemen. Een VMS is een systeem van waaruit de processen rond aanvragen, contracten, screening en dossiervorming worden aangestuurd. Ook facturatie en rapportage worden er doorgaans in ondergebracht. “Het is je basisgereedschap als je de inhuur op orde wilt brengen.” Bassie vertelt dat hij laatst bij een grote organisatie binnen was – ‘ik zal de naam niet noemen’ – die geen benul had hoeveel mensen er ingehuurd waren. “Dat kán niet meer in deze tijd. Uit een goed werkend systeem volgen automatisch kostenbesparingen. Het wordt dan ineens inzichtelijk dat er drie ICT’ers rondlopen die precies hetzelfde doen tegen drie verschillende tarieven. Leveranciers kunnen worden beoordeeld op prestaties, dus gebenchmarkt. Dat maakt marktconform werken mogelijk.”

Compliance

“Een volgende stap is compliance. Met een VMS breng je ordening aan in het oerwoud aan onvolledige dossiers en contracten die afdelingshoofden in elkaar flansen”, vervolgt hij. “Het systeem geeft een seintje als VOG’s ontbreken. Je kunt er inhuurrisico’s mee uitsluiten. Compliance is een vorm van kostenbesparing, zij het indirect. Je voorkomt er boetes en oneindig op kosten besparen. “Dat houdt een keer op”, zegt Bassie. In de fase die daarop volgt, komt het erop aan wie in de schaarse arbeidsmarkt de talenten weet te vinden. Bassie denkt dat een VMS in handen van een specialist daarvoor de beste papieren heeft. Bouma: “Een leverancier kijkt in zijn eigen database. Als Brainnet ontsluiten we de hele arbeidsmarkt. U zoekt een tester? Dit zijn de beste leveranciers. Wij maken de inhuurmarkt transparant. Een beetje hoe Booking. com de markt voor hotelreserveringen transparant heeft gemaakt.”

De vraag is tot slot of een opdrachtgever ook toe zou kunnen met alleen een VMS, zonder MSP. Bassie: “Sommige bedrijven kunnen dat prima zelf. Andere besteden het liever uit aan een specialist. Dat is een afweging. Een trend in de VS is dat bedrijven hun inhuursysteem laten inrichten door een MSP. Als het eenmaal op orde is, gaan ze zonder MSP verder. Dat is natuurlijk ook altijd een optie, mits een bedrijf zelf beheerder is van het systeem en zelf over de data beschikt.”

Dit artikel is 8 oktober 2020 gepubliceerd op Flexmarkt.

MSP