Belastingdienst komt met factsheet Wet DBA

De Belastingdienst publiceerde vorige week een uitgebreide factsheet over de nieuwe Wet DBA. In de factsheet wordt dieper ingegaan op de exacte gevolgen van de Wet, worden veelgestelde vragen beantwoord en wordt ingegaan op het waarom achter de invoering van de Wet.

De factsheet vindt u door hier te klikken

Ook ZipConomy heeft een uitgebreid dossier opgebouwd met betrekking tot de invoering van de Wet. In dit chronologische overzicht kunt u berichtgeving vanaf de eerste discussies over de VAR tot nu teruglezen.

 

Registratie “Goed voorbereid op de VAR” 19-1

19 januari jongstleden organiseerde Staffing MS in samenwerking met Intrakoop de sessie “Goed voorbereid op de afschaffing van de VAR”, speciaal voor professionals actief in de zorgsector.

Een registratie:

PERSBERICHT – Intrakoop en Staffing MS bieden zorgsector hulp bij Wet DBA

Minder risico’s zorgorganisaties en behoud zelfstandigheid ZZP’ers

De invoering van de DBA-wet ten koste van de VAR, zoals vandaag besloten in de Eerste Kamer, kan consequenties hebben voor de toegankelijkheid van de zorg. Veel zorgorganisaties zetten nu nog ZZP’ers in als flexibele schil om tijdelijk pieken op te vangen. Het financiële risico als gevolg van de nieuwe wet en de vrees voor naheffingen, kan leiden tot terughoudendheid bij het inschakelen van ZZP’ers. Er werken momenteel circa 100.000 ZZP’ers in de zorg. Om de risico’s bij de overstap van VAR naar DBA voor zorgorganisaties inzichtelijk te maken, hebben Intrakoop en Staffing Management Services (Staffing MS) de zogeheten DBA-scan ontwikkeld. De scan inventariseert de huidige situatie en voert een risicoanalyse uit.

Als na de scan blijkt dat een organisatie groot risico loopt bij de inhuur van flexibel personeel onder de nieuwe wet, biedt Intrakoop samen met Staffing MS hulp in de vorm van de inhuurdesk. Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop: “Met de inhuurdesk, een volledig ingericht en beheerd proces voor het inhuren van personeel, kunnen zorgorganisaties ook na invoering van de DBA-wet aan de hand van goedgekeurde modelovereenkomsten blijven werken met ZZP’ers. De inhuurdesk biedt een transparant inhuurproces, inclusief een zogenaamde marktplaats, met professionele handvatten om financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken. Ook voor de ZZP’er is deze manier van werken aantrekkelijk omdat hij zijn zelfstandigheid behoudt.”

 Wet DBA
Na de Tweede Kamer, stemde vandaag ook de Eerste Kamer in om de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door de wet: Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). Het doel van de nieuwe wet is om schijnconstructies met ZZP’ers aan te pakken. De DBA-wetgeving wordt ingevoerd op 1 mei 2016 met een overgangsperiode van een jaar.

 Flexibel personeel essentieel
Uit recente publicaties in de media blijkt dat veel zorgorganisaties weinig andere mogelijkheden zien dan de werkrelaties met ZZP’ers te verbreken. Dit in verband met risico’s op naheffingen die zij met de nieuwe wet lopen. Ook diverse beroeps- en brancheorganisaties hebben hiervoor gewaarschuwd. Zorgorganisaties zetten de laatste jaren steeds meer flexibel personeel in om piekdrukte op te vangen en vaste personeelskosten te drukken. Als gevolg van de vele transities, bureaucratie en financiële onzekerheid wordt vaker zelfstandig personeel ingezet om niet-passende langlopende arbeidsovereenkomsten te vermijden. Het aantal ZZP’ers in de zorg is de afgelopen 5 jaar fors gegroeid: in 2010 waren er volgens het CBS 64.000 ZZP’ers werkzaam in de zorg, in het derde kwartaal van 2015 waren dit er ruim 95.000. Ziekenhuizen en verpleeghuizen willen aan de ene kant flexibel zijn met een flexibele schil aan personeel. Aan de andere kant willen ze de kosten in de hand houden en de risico’s beperken. Met de Inhuurdesk wordt een transparant inhuurproces gerealiseerd dat al rekening houdt met wetgeving zoals  de DBA-wet.

Intrakoop Inhuurdesk
Naast het administratieve proces, neemt de Inhuurdesk ook een groot deel van het beheer van het inhuurproces over. Elke zorgorganisatie kan een vacature plaatsen. Kandidaten (o.a. ZZP’ers en uitzendbureaus) kunnen, na een eerste selectie door Staffing MS, reageren. Door uniformiteit en transparantie in tarieven hebben zorgorganisaties de mogelijkheid om aanbiedingen van diverse leveranciers te vergelijken en de beste kandidaat te kiezen. De Intrakoop Inhuurdesk is een portaal en fungeert niet als uitzendbureau. Staffing MS draagt zorg voor het contractbeheer, dossierbeheer en de uitbetaling.

Over Intrakoop
Als de inkoopcoöperatie van de zorg levert Intrakoop rendement voor zorginstellingen. Circa 600 zorgorganisaties met meer dan 7.000 locaties zijn lid van Intrakoop. Met en voor leden speelt Intrakoop voortdurend in op kansen om hun bedrijfsvoering te optimaliseren. Op die manier drukken we de kosten en dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. En zo maken we samen goede zorg beter betaalbaar.

Over Staffing Management Services
Staffing MS is specialist op het gebied van externe inhuur. Vanaf het (gezamenlijk) opstellen van inhuurbeleid, tot het ontwerpen en implementeren van processen, tot en met een vlekkeloze uitvoering van het inhuurproces. Alles met als doel dat klanten kunnen beschikken over de beste professional, op tijd tegen de beste prijs. Staffing MS heeft ruime ervaring met het implementeren van inhuuroplossingen. Hierbij acteren wij met name als Managed Service Provider (MSP). Dit houdt in dat Staffing MS voor klanten het gehele inhuurproces overneemt, van aanvraag tot en met betaling. Hiermee worden klanten volledig ontzorgd, zijn inhuurrisico’s beheerst en kunnen zij zich focussen op hun kerntaken.