Alliander kiest voor nieuw inhuurmodel met Staffing MS voor tijdelijk specialistisch personeel

Staffing Management Services (Staffing MS) gaat Alliander ontzorgen in het aantrekken van tijdelijk personeel met specialistische kennis en competenties. Op 17 januari hebben Heleen Cocu, directeur HRM van Alliander, en Geo van der Wilk, CCO van HeadFirst Group (waar Staffing MS onderdeel van is), de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze is ingegaan op 1 januari 2022 en heeft een duur van drie jaar, met de intentie te verlengen tot acht jaar.

Nederland staat voor een enorme uitdaging om het energiesysteem klaar te maken voor een duurzame toekomst zonder CO2-uitstoot. De komende jaren gaat het energienet volledig op de schop. Alliander werkt hard aan het energiesysteem van de toekomst zodat energie voor elke Nederlander betaalbaar, bereikbaar en betrouwbaar blijft. Een grote uitdaging daarbij is het landelijk chronisch tekort aan technisch personeel. De komende vier jaar hebben de vier netbeheerders Stedin, Enexis, Tennet en Alliander – samen met de aannemers waar zij mee werken – 13.000 technici nodig. Om deze te werven, op te leiden en te behouden lopen er ontzettend veel initiatieven. Deze zijn alleen niet voldoende om 13.000 nieuwe collega’s binnen te halen.

Grote maatschappelijke klus
Heleen Cocu: “Alliander heeft een enorme maatschappelijke klus te klaren. De komende tien jaar moet Alliander tegen zo laag mogelijke kosten evenveel werk verzetten als in de afgelopen veertig jaar. Aangezien er een groot tekort is aan technisch personeel moeten we slimmer werken en de talenten van onze medewerkers en de mensen op de arbeidsmarkt effectiever inzetten. Het uitbesteden van de externe inhuur draagt hier aan bij. Alliander hoeft niet altijd op alle gebieden kennis in huis te hebben, maar moet daar wel toegang toe hebben op de momenten dat het nodig is. Bijvoorbeeld om pieken op te vangen, te ondersteunen bij het opleiden van eigen personeel, tijdelijke vervanging bij afwezigheid of om heel specialistisch werk te doen. Flexibele inhuur van specialisten is daarom een belangrijke aanvulling op het eigen Alliander personeel. De samenwerking met Staffing MS gaat ons helpen dit planmatig, gestructureerd en financieel aantrekkelijk te doen op een manier die voor de ingehuurde medewerker soepel en professioneel verloopt. Een echte win-win situatie.”

Europese aanbesteding
Alliander is het aanbestedingstraject voor een nieuw inhuurmodel gestart in 2020. Vraag aan geïnteresseerde partijen was, naast het administratieve stuk wat nu al uitbesteed is, zorg te dragen voor de volledige werving- en selectieprocedure, contractering, innovaties binnen inhuur en het onderhoud van het Vendor Management Systeem. Daarnaast moest de gegunde partij een uitvoerings- en sparringpartner zijn, om Alliander te ondersteunen in de zoektocht naar schaarse technici.

De keuze is gevallen op Managed Service Provider Staffing MS vanwege haar kennis van de flexmarkt, efficiënte inhuurprocessen en het toepassen van complexe wet- en regelgeving. Geo van der Wilk: “De kern van onze samenwerking is ‘Wij zijn Alliander’, wat betekent dat we – samen met onze onderaannemers en uitzendpartners YoungCapital en Start People  – tot in de haarvaten van Alliander kruipen. Met als doel een soepel en effectief inhuurproces, de borging van continuïteit en het verschil maken op thema’s die aansluiten op de maatschappelijke ambities, zoals diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid.”

HR wordt een kernactiviteit, voorspelt Han Mester (ABNAMRO)

Gaat de structurele schaarste impact hebben op de economische groei? Wat wordt het nieuwe normaal (in werk) nu corona aanhoudt? En met de klimaatcrisis die in belang toeneemt, was corona alleen een ‘generale repetitie’ als het gaat over beleidsmaatregelen die ons beperken in brede zin?

In een door HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, georganiseerde webinar ‘Trends in 2022’ gaf sector banker bij ABN AMRO Han Mesters een inkijkje in de (flexibele) arbeidsmarkt. Hij behandelde hij eerst een aantal macro-economische trends. Daarna ging hij in op vier thema’s die impact hebben op (alle) organisaties, om tot slot toe te lichten waarom (en hoe) HR een sleutel is voor de oplossing.

Deze hele – leerzame – kennissessie, met een afsluitende discussie met inleners van zzp’ers, is hier terug te bekijken:

Next step Professionals services

Wij innoveren onze Professionals services constant, zodat het aan blijft sluiten op de behoeften van zelfstandig professionals. Vorig jaar gaven we professionals toegang tot Select Academy, om tijdens een opdracht onbeperkt online te kunnen leren. 2022 trappen we af met een volgende stap in die upgrades, met een toevoeging van de bedrijfsongevallenverzekering en zakelijke reisverzekering (Complete).

Alicia Benefits
Zodra een professional via ons op een opdracht start of als hij/zij via eigen netwerk bij één van onze opdrachtgevers een opdracht vindt, zijn via Alicia Benefits de volgende verzekeringen goed geregeld:

  • Bedrijfsaansprakelijkheid
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Cyber risico
  • Ongevallen (nieuw!)
  • Zakelijke reizen (nieuw bij Excellent!)

Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van de juridisch adviesdesk en documenten selfservice, dankzij de samenwerking met DAS. Bij de adviesdesk staan specialisten klaar voor alle juridische vragen en kwesties, en met de documenten selfservice hebben zij in een handomdraai juridische documenten op orde.

Of het nu gaat om administratieve ondersteuning, de benodigde verzekeringen of persoonlijke ontwikkeling, Staffing MS levert zelfstandig professionals en leveranciers van professionals ondersteuning op maat. Heb vragen over de voordelen van de Professionals & Partners services voor jou als opdrachtgever? Neem gerust contact met ons op.