Efficiënt wervingsproces: een blik op de operationele samenwerking met opdrachtgevers

In de wereld van Managed Service Providers (MSP) is een effectief wervingsproces van cruciaal belang. Bij onze opdrachtgevers zorgen onze MSP-consultants ervoor dat elke aanvraag met de nodige zorg wordt behandeld, waarbij ze ons uitgebreide netwerk van leveranciers aanspreken en gemotiveerde professionals aanbieden die perfect aansluiten bij de behoeften. In dit blog delen we een gedetailleerde kijk op hoe wij op operationeel niveau kunnen samenwerken met onze opdrachtgevers en welke stappen ons wervingsproces omvat.

Stap 1: Indienen aanvraag door Aanvrager

Onze samenwerking begint wanneer een aanvrager telefonisch of per e-mail een aanvraag indient bij onze MSP-consultant. Deze expert voert de aanvraag in ons Vendor Management System (VMS) in, waardoor het proces efficiënt wordt ondersteund. Als onderdeel van onze inspanningen om het indienen van aanvragen zo eenvoudig mogelijk te maken, stellen we standaard opdrachtomschrijvingen beschikbaar voor veelvoorkomende profielen.

Stap 2: Aanvraag interpreteren en verhelderen

Binnen twee uur na het indienen van de aanvraag neemt onze MSP-consultant contact op met de aanvrager. Tijdens dit persoonlijke contact worden essentiële aspecten doorgenomen, zoals het verduidelijken van de opdrachtomschrijving, het bepalen van de wervingsstrategie, en het afstemmen van soft skills voor een optimale culturele fit. Daarnaast adviseren we over diversiteit en inclusie, bepalen we de gewenste beschikbaarheid van de kandidaat, en toetsen we het tarief aan onze benchmarktarieven.

Stap 3: Vaststelling gunningscriteria

In overleg met de aanvrager stelt onze MSP-consultant een beoordelingstabel op met alle gunningscriteria, inclusief wegingsfactoren. Deze tabel wordt later gebruikt om de best passende kandidaten te selecteren en inzicht te krijgen in de prijs-kwaliteitsverhouding.

Stap 4: Distribueren van aanvraag

Via het VMS distribueren we de aanvraag en plaatsen deze op de opdrachtgever-specifieke landingspagina en op de eigen werken-bij pagina van de opdrachtgever. Belangrijke tijdlijnen worden gecommuniceerd, en relevante leveranciers en zzp’ers ontvangen direct de aanvraag. Bij schaarse profielen benaderen we voorkeursleveranciers en kandidaten uit talentenpools.

Leveranciers en zzp’ers bieden aan in VMS

Leveranciers en zzp’ers dienen hun aanbiedingen in via het VMS. Onze MSP-consultant monitort dagelijks het aanbod en schakelt leveranciersmanagers in als er onvoldoende passende cv’s worden aangeboden.

Stap 6: Selectie (opstellen shortlist)

De MSP-consultant beoordeelt elke aanbieding aan de hand van de beoordelingstabel en stelt een shortlist op. Kwaliteit staat voorop, en we passen aanvullende selectiemethoden toe indien nodig. Tarieven worden getoetst aan benchmarktarieven, en indien nodig wordt er onderhandeld.

Stap 7: Intakegesprekken

Uitgenodigde kandidaten worden geïnformeerd, en de aanvrager voert de interviews uit. De gunningsbeslissing wordt gecommuniceerd aan de MSP-consultant, die dit persoonlijk met de geselecteerde kandidaat deelt. Ook afgewezen kandidaten ontvangen feedback.

Stap 8: Start contractering en onboarding

Gegevens van de kandidaat worden aangeleverd in het HR-portal van de opdrachtgever. Na het creëren van een Inkooporder en ondertekening van de inhuurovereenkomst, start de onboarding.

Wil je meer weten over het opzetten van een efficiënt wervingsproces in jouw organisatie? Wij delen graag onze expertise onder het genot van een kopje koffie.