Ontwikkelingen bij Staffing MS: senior managers, klantgerichte teams en verhuizing

Bij Staffing MS staan we nooit stil in ons streven naar verbetering en groei. MSP dienstverlening is een speerpunt in de strategie van onze moederorganisatie HeadFirst Group en daarom wordt extra geïnvesteerd in Staffing MS. Wij zetten daarmee volop in – op toegang tot talent, compliance, een efficiënt proces, toepasbare data insights en het bieden van gemak en services – om hierop de volgende stap in onze dienstverlening te maken.

Versterking van het team
We versterken de basis door te investeren in meer, goede MSP consultants. Zij zijn de human touch van onze dienstverlening en de spil in de toegang tot talent. Ook hebben we extra ervaren capaciteit in huis gehaald op het gebied van implementatie- en procesoptimalisatie. Om de basis van onze MSP-programma’s te versterken en de dienstverlening te optimaliseren.

Om dit in goede banen te leiden, komen – in navolging van managing director Arco Elsman – twee senior managers Staffing MS versterken. We zijn er trots op dat Kevin Segeren de MSP operatie gaat leiden. Mark Dijkstra gaat als Managing Director International sales vanuit HeadFirst Group de internationale groei vormgeven en hierbinnen de commerciële organisatie van Staffing MS leiden.

Mark Dijkstra heeft zijn strepen verdiend bij Robert Walters, ManpowerGroup en Randstad. Het afgelopen jaar was hij bij HeadFirst Group verantwoordelijk voor strategic sales. Mark’s kracht ligt in het creëren van innovatieve talentoplossingen en het activeren van data om waarde te creëren.

Kevin Segeren heeft de afgelopen acht jaar gewerkt bij Randstad, waarvan de laatste jaren bij Randstad Sourceright, waar hij verantwoordelijk was voor een aantal grote internationale MSP programma’s. Hij blinkt uit in het ontwikkelen van teams en individuen, gecombineerd met het streven naar de beste service en resultaten voor opdrachtgevers.

Dienstverlening rondom jouw organisatie
In combinatie met bovenstaande stappen, gaan we diverse expertises klantgerichter en op specialisme organiseren. De experts van Staffing MS bundelen de krachten met de ervaren specialisten van HeadFirst Group, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, data en compliance. Zo kunnen we nog beter meebewegen met de constant veranderende wereld van werk, waarbinnen we voor jouw organisatie zekerheid bieden in toegang tot talent, inzicht in toepasbare data en het voldoen aan alsmaar veranderende wetgeving.

Om dit een impuls te geven en de lijnen kort te houden is Staffing MS verhuisd van Rotterdam naar het hoofdkantoor van HeadFirst Group. Met ingang van 1 juni 2024 kun je onze collega’s bezoeken op het volgende adres: Taurusavenue 18, 2132 LS in Hoofddorp.

We zijn ervan overtuigd dat deze investeringen ten goede zullen komen aan onze opdrachtgevers, leveranciers, zelfstandig professionals en collega’s. Blijf ons volgen voor meer updates en ontwikkelingen binnen Staffing MS.

Talent Monitor | Arbeidsmarktbewegingen: de mannen versus de vrouwen

Het is geen verrassing dat er sprake is van (onbewuste) bias bij recruiters, opdrachtgevers of werkgevers als het gaat om het aantrekken van mannelijk en vrouwelijk werkenden. Minimaal een paar keer per jaar koppen de kranten over de enorme salariskloof tussen beide geslachten. Echter, wat professionals betreft, is het verschil in uurtarief zeer klein geworden en – nog belangrijker – niet meer statistisch verklaarbaar door geslacht.

Toch laten de resultaten van deze Talent Monitor de wenkbrauwen fronsen. Voorbeelden van in het oog springende conclusies zijn dat:

  • Vrouwen, niet significant maar wel structureel, een lager tarief krijgen c.q. accepteren dan mannen voor hetzelfde werk. Dat scheelt gemiddeld 1 á 2 euro per uur.
  • Factoren als werkervaring, vakgebied en opleidingsniveau zijn wel bepalend voor afwijkende uurtarieven, evenals de mate waarin het beroep van zelfstandig professional de belangrijkste dagelijkse bezigheid is. Met andere woorden, zelfstandig professionals die hun werk combineren met andere activiteiten zoals vrijwilliger, huisman of -vrouw zijn, ontvangen doorgaans een lager uurtarief.
  • Vrouwen zijn succesvoller dan mannen in het verkrijgen van opdrachten. Vrouwelijke zelfstandig professionals zonder tussenkomst van een bureau zijn 68% succesvoller in het scoren van een opdracht dan mannelijke zelfstandig professionals zonder bureau.
  • Zelfstandig professionals zonder bureau zijn succesvoller in het scoren van een opdracht dan als ze via een bureau worden aangeboden.
  • Mannelijke professionals zijn veel actiever op de arbeidsmarkt dan vrouwen en worden opvallend meer benaderd dan vrouwen.

Deze en meerdere verrassende inzichten benadrukken maar weer hoe belangrijk het is om data te gebruiken om inspanningen te meten en bias te voorkomen. En niet te vergeten om te benchmarken met markt- en doelgroepdata. Het buikgevoel vertegenwoordigt niet langer de marktdynamiek. Organisaties die hun cijfers, zowel intern als extern, op orde hebben zijn aantoonbaar succesvoller in bemiddeling, groei en winstgevendheid.

Het volledige rapport is gratis te downloaden op headfirst.group.

Over Talent Monitor

Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.