MSP in 2023: Van individu naar ecosysteem

De Covid-pandemie heeft bij veel organisaties het bewustzijn aangewakkerd dat ze niet over de inzichten in hun tijdelijke personeelsbestand beschikken om snel en nauwkeurig te reageren op veranderende marktomstandigheden. Het introduceren van een Managed Service Provider (MSP) kan een haalbare optie zijn die aandacht trekt. We vertellen je hier wat wij als MSP voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Wat doet een MSP?
Wanneer een organisatie een MSP inschakelt, dan wordt Staffing MS (geheel of gedeeltelijk) verantwoordelijk voor het inhuurproces. De belangrijkste doelstellingen van een MSP zijn kostenbesparing, procesoptimalisatie en het binden van het beste tijdelijke talent. Wij zijn voor de organisatie dan de partner die het inhuurproces naar een hoger volwassenheidsniveau tilt door het snel en (kosten)efficiënt voorzien van de juiste tijdelijke talenten.

De belangrijkste pijlers van een MSP-programma zijn: het opstellen van een capaciteitsplanning en budgetbewaking, het werven, selecteren en binden van leveranciers, direct sourcing van zelfstandige professionals, gevolgd door screening, contractering, urenverantwoording, facturatie en rapportage.

Tussenkopje

In een wereld van aanhoudende schaarste aan talent, is het in 2023 tijd voor actie. Concreet aan de slag met het professionaliseren van de inhuur van de flexibele schil en de juiste technologie inzetten om professionals aan je organisatie te binden. Marion van Happen, CEO HeadFirst Group zegt hierover: “Met de individualisering van onze kenniseconomie is het binden van voldoende talent aan je organisatie onhaalbaar zonder slimme tech-oplossingen. Aan de andere kant is het 100% platformdriven werven van personeel een utopie. Een perfecte balans tussen tech en touch is daarom een essentiële voorwaarde voor succesvol talentmanagement.”

Benieuwd hoe wij technologie inzetten in combinatie met onze MSP-dienstverlening? We praten je graag bij onder het genot van een kopje koffie.

Talent Monitor: Tariefontwikkeling professionals 2023

Eind 2021 hebben we in samenwerking met Intelligence Group een grote, unieke stap gezet door een prognose af te geven voor de tariefontwikkelingen van professionals – zelfstandig en in dienst van detacheerders – voor 2022. Daarvoor gingen in totaal 114 beroepsgroepen onder de loep. We brachten ook een tussentijdse update op de gemaakte voorspellingen voor halverwege dit jaar. Maar het voorspellingsmodel is stuk. Waarom? De belangrijkste parameters ‘inflatie’ en ‘schaarsteontwikkeling’ zijn buiten alle outliers van het model getreden. De inflatie is zo hoog dat het bijna gelijk is aan de opgetelde inflatie van de afgelopen tien jaar. Door deze schaarste treden ook economische modellen, zoals bijvoorbeeld de conjunctuurklok, buiten de oevers van logica.

Waar we dus op een jaarlijkse traditie hadden gerekend, blijkt uit onze ervaringen met de correctheid van de voorspellingen en de alleen maar groter wordende hoeveelheid data waaruit we kunnen putten, een te groot verschil te zitten tussen theorie en praktijk. We schamen ons dus niet dat ons voorspellingsmodel, nu (even) niet werkt en we er daarom voor hebben gekozen voor 2023 niet eenzelfde tariefprognose te brengen als vorig jaar. In deze editie van de Talent Monitor blikken we terug op de tariefontwikkelingen in 2022 en spreken de nodige verwachtingen uit voor 2023, zoals:

  • De tarieven van professionals zijn in 2022 gemiddeld met 3,8% gestegen zijn.
  • De verwachting is dat uurtarieven van professionals in 2023 gemiddeld 4 á 6% stijgen, omdat:
    • Uurtarieven volgen en houden gelijke trend met de CAO-ontwikkelingen.
    • Opdrachtgevers nemen geen rigoureuze stappen om tarieven van professionals op lopende opdrachten te indexeren. Ze kiezen voor een performance based aanpak.
    • Hogere tarieven worden betaald bij nieuwe opdrachten.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.