Ontwikkelingen Staffing MS in 2022

De enige en eerste onafhankelijke MSP, zo ontstond Staffing MS in 2009. Sinds 2018 is de organisatie onderdeel van HeadFirst Group, internationale fullservice HR-dienstverlener. Met dagelijks duizenden professionals aan het werk bij honderden opdrachtgevers. In de BeNeLux, maar onder andere ook in Duitsland, Polen, Scandinavië en Italië. Business Development Director Paul Oldenburg zoomt in op ontwikkelingen die bijdragen aan dit succes.

Onafhankelijk zijn en blijven is anno 2022 nog steeds een essentiële en fundamentele kwaliteit. Het betekent voor ons (1) geen eigen mensen inzetten bij opdrachtgevers, (2) geen voorkeur voor specifieke leveranciers en (3) geen voorkeur voor een specifiek Vendor Management Systeem.

Een interessant en zeer actueel voorbeeld hiervan: we gaan voor de dienstverlening aan Alliander samenwerken met twee uitzendpartners, YoungCapital en Start People. Dit maakt het makkelijker om vanuit het belang van de opdrachtgever de hele arbeidsmarkt te ontsluiten. Het vergroot de slagkracht van Alliander op de uitzendmarkt, wij regelen het in en voeren het uit.

TTM-aanpak neemt vlucht door schaarste
Wat door de jaren wel is veranderd, is het belang voor recruiters en HR om externe inhuur goed te begrijpen. Waar inhuur bij onze start draaide om kostenbesparing en grip krijgen, ligt de focus nu volledig op het werven, binden, motiveren en ontwikkelen van talent. Deze integrale kijk op de gehele arbeidspopulatie – bekend als Total Talent Acquisition – neemt een vlucht door de huidige schaarste. De contractvorm wordt minder en minder relevant. Doordat we onderdeel zijn van onze moederorganisatie HeadFirst Group zijn we in staat om opdrachtgevers te adviseren en ondersteunen bij deze vraagstukken op het snijvlak van recruitment en inhuur.

Diversiteit & inclusie-beleid: ook voor externe inhuur
Een ander gevolg van de schaarste is dat het van belang is om het arbeidspotentieel van onze samenleving optimaal te benutten. Zoals het werven van talent uit het buitenland of met een afstand tot de arbeidsmarkt. We spelen hierop in met onze global sourcing, remote hiring en social hiring oplossingen.

We gaan daarnaast met ‘thought leaders’ in gesprek om de relatief holle begrippen ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ invulling te geven met een gefundeerd beleid voor de flex-populatie. We dagen hen uit om samen een bijdrage te leveren tegen de kansen-ongelijkheid in de samenleving en dit actief te bestrijden.

Bijdragen aan duidelijke wetgeving
De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar een flexibeler arbeidsmarkt. Covid-19 heeft dit alleen maar versterkt: 1) organisaties hebben de ruimte nodig om hun personeelskosten aan te passen mee te bewegen met de markt, 2) de noodzaak van grip op inhuur is opnieuw blootgelegd, het bleek dat organisaties die overzicht hadden aan het begin van de crisis in staat waren om mee te bewegen met de marktontwikkelingen en 3) locatiegebonden werk werd als risicofactor aangemerkt.

Het huidige rechtssysteem in Nederland is echter niet ingericht op een moderne, flexibele arbeidsmarkt waarin ondernemerschap en hybride werkvormen de norm worden. Met het nieuwe kabinet, met frisse energie, kunnen we een
nieuw hoofdstuk in de arbeidsmarktwetgeving verwachten. Wij dragen actief bij aan het vinden van de beste oplossing met visiedocumenten, in samenwerking met kennisplatform ZiPconomy en ondernemersorganisatie ONL.

Voorspellend met data
Daarnaast bieden we steeds meer data-inzichten, vormgegeven in onze kwartaalrapportage Talent Monitor. Inmiddels hebben we vier edities gepubliceerd, inclusief de primeur van een voorspellingsmodel, waarin we op basis van gegevens
uit het verleden een prognose maken van de tariefontwikkeling in 114 beroepen. Dit is zeer nuttig voor zowel professionals als leveranciers, die inzicht krijgen in hun waarde, als voor opdrachtgevers, die de gegevens kunnen gebruiken om hun inhuurkosten te voorspellen. Van nu af aan zullen wij deze traditie jaarlijks herhalen.

Dit zijn slechts de eerste stappen. We blijven innoveren op datagebied, om opdrachtgevers strategische inzichten te bieden en meer en meer voorspellend te worden.

MSP-rapport 2022 
Bovenstaand artikel is een advertorial uit het recent gelanceerde onderzoeksrapport naar MSP-aanbieders in Nederland & België. Ben je op zoek naar inspiratie om het beheer van jouw ingehuurde talenten al dan niet uit te besteden aan een MSP–partner? Dan vind je in dit unieke onderzoeksrapport veel inzichten en inspiratie om je te oriënteren en het gesprek goed voorbereid aan te gaan. Download gratis op de website van ZiPconomy.

MSP-aanbieders in Nederland & België, onderzoeksrapport 2022

Hoe zou het met de MSP–spelers in Nederland en België gaan? Hoe ervaren zij de vele turbulenties in de arbeidsmarkt en de onvoorspelbare economie in (post) coronatijden? Wat zijn de uitdagingen waar zij voor staan en hoe spelen ze daarop in? Zomaar wat vragen die NextConomy & ZiPconomy stelden in aanloop van het 5de onderzoekrapport naar MSP-aanbieders in Nederland en België. Zo ook aan Staffing MS. 

Het rapport biedt een gedetailleerd overzicht van de spelers in beide landen, worden de recente trends en ontwikkelingen in dit deel van de arbeidsmarkt geschetst en biedt de Kieswijzer hulp om met kennis en inzicht een onderbouwde keuze te maken in een mogelijke MSP-partner. Deze informatie wordt voorafgegaan door een stevig hoofdstuk over hoe er wordt aangekeken tegen de definitie van een MSP, hoe een MSP zich verhoudt tot overige dienstverlening rond het inhuren van extern talent en hoe de MSP-markt zich ontwikkelt.

Binnen Europa zijn zowel Nederland als België bij de ‘early adopters’ en bij de grootgebruikers van MSP-programma’s. Toch blijkt er een substantieel verschil in invulling van de diverse MSP – programma’s te zijn. MSP’s passen hun diensten immers voortdurend aan en evolueren mee met veranderende klantvragen, technologische toepassingen en innovaties. In het rapport wordt de ontwikkeling geschetst van een MSP 1.0 naar een volwassen, doorontwikkeld MSP 4.0 – programma. Aangevuld met informatie over MSP-consultancy bedrijven die organisaties ondersteunen met het maken van keuzes en de zo cruciale implementatie-fase.  

De deelnemers
Aan deze editie hebben, naast Staffing MS, nog 16 MSP-dienstverleners meegewerkt. AgileOne, CXC Global, Hays Talent Solutions, Talent Solution, Brainnet, Randstad Sourceright, Pontoon, De Staffing Group, ProUnity, Solvus, Maandag Managed Services, Het Flexhuis, Flextender, OneStopsourcing, Profile Group en Sterksen (net als Staffing MS onderdeel van HeadFirst Group). Samen vertegenwoordigen deze deelnemende partijen naar schatting 80% van alle door MSP’s beheerde spend in Nederland en België.

Waar vind je het rapport?
Ben je op zoek naar inspiratie om het beheer van jouw ingehuurde talenten al dan niet uit te besteden aan een MSP–partner? Dan vind je in dit unieke onderzoeksrapport zeker veel inzichten en inspiratie om je te oriënteren en het gesprek goed voorbereid aan te gaan. Download gratis op de website van ZiPconomy 

msp

Extra distributiekanaal voor Inhuurdesk: Select

Staffing MS zoekt altijd naar innovaties om opdrachtgevers zo optimaal mogelijk te bedienen. Recent hebben we zo’n nieuwe innovatie geïmplementeerd. Een extra distributiekanaal voor aanvragen, waardoor er een nog groter bereik aan leveranciers en zzp’ers is.

Het uitzetten van aanvragen van opdrachtgevers doen we in veel gevallen via Nétive VMS. Daarna zijn ze voor leveranciers en zzp’ers te vinden op Inhuurdesk.nl, als ook de Inhuurdesk van de opdrachtgever. Sinds kort is Select daar als een extra distributiekanaal aan toegevoegd.

Select is het platform van HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van uitmaakt. In Select zijn 40.000+ zzp’ers en 5.500+ leveranciers opgenomen. Hiermee geven we een boost aan de distributiekracht van aanvragen en verhogen we de slagingskans op het vinden van de juiste professional. Een even goede als logische stap in deze tijd van schaarste op de (flexibele) arbeidsmarkt.

Opdrachten op één plek toegankelijk

De uitrol zijn we gestart met opdrachten van GVB, Action en PGGM. Hiermee testen we of de techniek en het proces naar wens werken. Daarna volgen de opdrachten van andere opdrachtgevers van Staffing MS, zodat we optimaal gemak creëren voor leveranciers en zp’ers.

We hebben de strategie om alle opdrachten van opdrachtgevers – ongeacht het merk binnen HeadFirst Group – met elkaar te verenigen in Select. Met als doel: het grootste aantal opdrachten bij eindopdrachtgevers onder één dak.