Zilveren EcoVadis rating voor ons duurzaamheidsbeleid

Als toonaangevende HR-dienstverlener zien we voor onze organisatie een vooraanstaande rol weggelegd om een eerlijke arbeidsmarkt te creëren en bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid. Ook onze bijdrage aan een duurzame wereld onderschatten we niet. Vorig jaar hebben we het voortouw genomen om de initiatieven op het gebied van Corporate Social Responsibility binnen onze verschillende merken, waaronder StaffingMS, op groepsniveau te bundelen. Dit heeft geresulteerd in een zilveren EcoVadis-rating, waarmee we tot de top 25% van beoordeelde bedrijven behoren.

De EcoVadis duurzaamheidsbeoordelingsmethodologie is een evaluatie van hoe goed een bedrijf de principes van duurzaamheid/CSR heeft geïntegreerd in zijn bedrijfs- en managementsysteem. De Sustainability Scorecard illustreert de prestaties op 21 indicatoren op het gebied van milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Op elk van deze thema’s hebben we initiatieven en maken we keuzes over hoe we – met onze medewerkers, klanten, leveranciers en zelfstandig professionals – bijdragen aan een betere wereld.

Energieneutraal hoofdkantoor

In de afgelopen jaren – en meer specifiek maanden – hebben we grote stappen gezet, onder andere met de verhuizing naar ons nieuwe energieneutrale hoofdkantoor in Hoofddorp. Deze locatie is volledig cradle to cradle met A-label en BREEAM-NL Excellent duurzaamheidscertificaat. Met slimme zogenoemde blauwgroene daken vangen we regenwater op, waarmee bijvoorbeeld de toiletten doorgespoeld worden. Water wordt hergebruikt met een grijswatersysteem. Ook onze leveranciers kiezen we uit op duurzaamheid. Zo gebruiken we groene stroom van Greenchoice, CO2-neutrale vloerbedekking van Interface en hebben we gekozen voor NewFork als cateraar, die enkel werkt met 100% duurzame producten.

Wat ons betreft blijft het niet bij een zilveren EcoVadis-score. We bouwen dit jaar door aan een volledig afgerond MVO-beleid, opgesteld langs drie assen: 1) eerlijk werk & een leven lang leren, 2) diversiteit & inclusie en 3) duurzaamheid. Met als doel dat we het nu al mooie resultaat in 2023 overtreffen met een gouden rating.

 

Talent Monitor ‘Zzp’ers: beschermen of vrijlaten?’

HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, vindt dat uitbuiting op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan met passende maatregelen, waarbij tegelijkertijd niet voorbij mag worden gegaan aan de grote groep zelfstandigen die er bewust voor kiest om in alle vrijheid te ondernemen en zeggenschap te hebben over het eigen werk. Met de inzichten in de Talent Monitor ‘Zzp’ers: beschermen of vrijlaten?’ hopen we daar een nieuwe bijdrage aan te leveren.

We zoomen vooral in op de groep zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager. Welke beroepsgroepen zijn hierin onder- of oververtegenwoordigd? Is er uitzicht op een hoger tarief, omdat veel vraag is naar dit type arbeid? En hoe kenmerken zij zich op het gebied van arbeidsmarktactiviteit? Maar ook de zzp’ers tussen €36,- en €70,- en €70,- of hoger komen aan bod in dit rapport, zodat de verschillen met de groep zzp’ers met de laagste tarieven goed duidelijk wordt.

Belangrijkste constateringen

 • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager werken met name als huishoudelijke hulp en schoonmaker, kelner en barpersoneel of kinderverzorger en onderwijsassistent.
 • Vooral de beroepsgroepen kinderverzorgers en onderwijsassistenten en huishoudelijke hulpen en schoonmakers lijken op basis van het uurtarief en het uitzicht op tariefstijging de hulpbehoevende doelgroepen te zijn.
 • Vakspecialisten op het gebied van sport en fitness en auteurs, journalisten en taalkundigen vind je grotendeels in de tariefgroep €36,- tot €70,-.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger zijn oververtegenwoordigd in beroepsgroepen als juristen, software- en applicatieontwikkelaars en –analisten en artsen.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager zijn met 28% iets meer actief op zoek zijn naar een (nieuwe) opdracht dan zzp’ers van de andere twee tariefgroepen. Het deel dat niet actief op zoek is, maar de markt wel in de gaten houdt, is met 49% juist kleiner dan de andere twee tariefgroepen.
 • Zzp’ers met een lager uurtarief eerder bereid (weer) in loondienst te gaan (18%). Voor zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger ligt dat percentage iets lager, namelijk op 16%. Voor zzp’ers met een uurtarief tussen de €36,- en €70,- stokt het bij 11%.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger worden het vaakst benaderd door opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus. De sourcingsdruk, het percentage dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd, is bij hen 67%. Voor zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager is dat 63% en voor zzp’ers met een tussenliggende uurtarief 61%.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager zijn minder bereid ver te reizen voor een opdracht. De helft van de zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger is bereid langer dan een uur te reizen, terwijl dat bij zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager op 37% ligt.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.

Simone Groeneveld aangesteld als managing director MSP services HeadFirst Group

Simone Groeneveld is door HeadFirst Group, marktleider in HR-dienstverlening en platform voor professionals, aangesteld als managing director MSP services. Simone is begin april gestart bij Staffing Management Services, de primaire Managed Service Provider van HeadFirst Group. Onder haar leiding gaat Staffing MS de volgende stap zetten in haar groei in de Benelux en daarbuiten.

Simone Groeneveld heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring in de HR-dienstverlening, zowel in MSP, RPO als uitzenden. De laatste vijftien jaar heeft ze diverse management en directiefuncties vervuld, voornamelijk bij grote internationale dienstverleners, deels vanuit het buitenland. Simone over haar nieuwe rol: “Er ligt een prachtige uitdaging om de MSP-dienstverlening – in combinatie met het totale HeadFirst Group ecosysteem aan oplossingen – verder te ontwikkelen. Met respect en onverminderde aandacht voor de succesvol opgebouwde basis van Staffing MS en de huidige opdrachtgevers, innoveren we door naar Talent Solution Provider. Ik geloof erin dat het inrichten van goede processen, waar we als MSP al heel goed in zijn, en zorgvuldig talentmanagement een gouden combinatie is.”

Volgende stap in groei
HeadFirst Group voerde eerder dit jaar al wijzigingen door in de top van de organisatie met de komst van Marion van Happen als CEO, waardoor Han Kolff de ruimte krijgt zich nog meer te focussen op zijn rol als voorzitter van het bestuur. De groeistrategie in Europa is daarbij zijn belangrijkste pijler. De aanstelling van Simone Groeneveld is in dat licht een logische stap.

Marion van Happen: “We halen met Simone een zeer ervaren professional in huis, die gewend is leiding te geven aan internationale en dynamische organisaties. Ze weet wat het is om de handen uit de mouwen te steken – passend bij de Rotterdamse mentaliteit van Staffing MS – en combineert dat met daadkrachtig leiderschap. Aan de hand van Simone – en met de bezielende inzet van alle collega’s – gaat Staffing MS de volgende groeistap zetten in de Benelux en de rest van Europa.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en het grootste platform voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld zestienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,6 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst en Between, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

PGGM scoort dienstverlening Staffing MS met een 8!

De arbeidsmarkt wordt steeds complexer. Door toenemende eisen rondom wet- en regelgeving, maar ook de extreme schaarste op de arbeidsmarkt. Hierdoor heeft PGGM de behoefte aan meer grip op het inhuurproces. Staffing MS ontzorgt de pensioenuitvoeringsorganisatie om deze te professionaliseren en te managen.

De dienstverlening van Staffing MS wordt sinds oktober 2020 gecentraliseerd vanuit de Inhuurdesk. Dit team verwerkt de aanvragen, verzorgt het contractbeheer en facturatieproces én verstuurt rapportages. Alle vereiste documenten worden vastgelegd in een digitaal dossier, zijn te allen tijde geldig binnen de contractperiode en worden dus ook tijdig verlengd.

Wij hanteren voor PGGM een sourcing strategie, waarbij wij ons eigen netwerk combineren met dat van PGGM. Op basis van deze strategie wordt bepaald via welke distributiekanalen een aanvraag wordt gedeeld. Ons doel is om de beste kandidaat uit de markt te halen. Zowel het bestaande netwerk van onze organisatie als dat van PGGM wordt actief beheerd door de Inhuurdesk.

Statement of Work
Stategic Buyer PGGM: “Om goed geïnformeerde keuzes en afspraken te kunnen maken, helpt het om de Inhuurdesk als vast aanspreek- en kennispunt te hebben. We werken alweer bijna 1,5 jaar met elkaar samen en daarover zijn we uiterst tevreden. Niet voor niets dat we blijven werken aan verdere verbetering én uitbreiding van de dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van Statement of Work.”

Sinds augustus 2021 is Staffing MS ook verantwoordelijk voor de Statement of Work (SoW) van PGGM: de inkoop van projecten of diensten (IT) of uitbesteed werk (beveiliging, schoonmaak of de catering). De verschillende activiteiten op het gebied van onboarding, zoals duidelijke communicatie over de veiligheidseisen en een pre-employment screening, zijn de voornaamste drijfveren om dit ook bij Staffing MS onder te brengen.

Professionals & Partners services
Zodra een zelfstandig professional of een professional van een leverancier via Staffing MS aan een opdracht start bij PGGM, kan ervoor worden gekozen gebruik te maken van de Professionals of Partners services. Deze propositie is een one-stop-shop voor ondernemersservices, waarmee Staffing MS – namens PGGM – ervoor zorgt dat professionals zorgenvrij kunnen ondernemen. Denk aan voordelen op het gebied van versnelde betalingstermijn of persoonlijke ontwikkeling. Met name de vergoeding van kosten voor screening en verzekeringen worden aantrekkelijk bevonden door professionals die aan de slag gaan bij PGGM.

Voordelen samenwerking Staffing MS 
De samenwerking met Staffing MS brengt onder andere de volgende voordelen voor PGGM met zich mee:

 • Controle en begeleiding van het inhuurproces
 • Betere kwaliteit kandidaten door een breder aanbod
 • Alle opdrachten centraal op één plek: Inhuurdesk PGGM
 • Kostenbesparing (op termijn 5 – 10 procent)
 • Uitvoering van alle administratieve werkzaamheden
 • Risicobeheersing rondom alle wet- en regelgeving
 • Uitgebreide rapportagefunctionaliteiten


Over PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We bieden onze klanten pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. PGGM beheert de pensioenen van verschillende pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers.