Nétive zet eerste stappen in waarmaken internationale ambities

Rijswijk, 17 juni 2015 – In samenwerking met Staffing Management Services, onafhankelijk regisseur van flexibele arbeid heeft Nétive, onafhankelijk leverancier van Vendor Management Software de eerste stappen gezet om de internationale strategie en ambities waar te maken. De eerste landen, naast Nederland, waar de software in samenwerking met de partner in gebruik is genomen zijn Duitsland, Italië en Finland. Tevens is Nétive in verregaande gesprekken met partners in België en zijn er inmiddels oriënterende gesprekken geweest met partners in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Partnerstrategie
Over de keuze voor de benadering van de buitenlandse markt aan de hand van partners merkt Patrick Tiessen, CEO van Nétive, op: “Nétive werkt bij voorkeur samen met partners. In Nederland is dit reeds een succesvolle strategie gebleken. Onze partners ondersteunen hun klanten met kennis, dienstverlening en technologie van Nétive bij de invulling en beheer van arbeid. Wij zien partners als een essentieel onderdeel van een succesvolle implementatie van onze technologie en de processen die met deze technologie worden ondersteund bij een klant. Daarom vinden wij de gekozen partnerstrategie onontbeerlijk voor het verwezenlijken van onze internationale ambities.”

Flexibel
“Door gebruik te maken van de technologie van Salesforce zijn we in staat gebleken een uitermate flexibel Workforce Management Systeem in de markt te zetten dat eenvoudig in diverse Europese landen kan worden uitgerold”, vertelt Tiessen. ‘Zowel de mogelijke meertaligheid van onze software als de mogelijkheid om de software te configureren naar lokale wet- en regelgeving maken onze software uitermate geschikt om internationaal te worden ingezet. Deze flexibiliteit, in combinatie met onze partnerstrategie, biedt ruime commerciële mogelijkheden voor zowel Nétive als voor onze samenwerkende partners.”

Over Nétive
Nétive heeft sinds de start in 2003 meer dan 140 succesvolle implementaties bij opdrachtgevers gerealiseerd. De organisatie bestaat uit 25 medewerkers en richt zich op het maken van software om alle facetten van het werven, selecteren, contracteren en beheren van vaste en tijdelijke medewerkers te ondersteunen. Van behoeftestelling tot en met facturering. De laatste jaren is de dienstverlening rondom de werving en selectie van vast personeel verder uitgebreid in onze oplossing, waardoor nieuwe geïntegreerde samenwerkingsvormen tussen inkoop en recruitment mogelijk worden gemaakt bij onze partners en opdrachtgevers.

Over Staffing Management Services
Staffing MS (opgericht in 2008) is expert in het organiseren van flexibele arbeid. Als adviseur, implementatiepartner of MSP heeft Staffing MS de ambitie om de inhuur van externe arbeid zo te organiseren dat alles draait om inzet van de juiste kandidaat, op basis van de juiste afspraken, zonder onbekende risico’s en tegen de juiste kosten. Transparantie, grip en inzicht staan daarbij voorop.

Staffing MS heeft gekozen voor een onafhankelijke en neutrale positie zodat zij de belangen van de opdrachtgever, waarvoor zij werkt, optimaal kan behartigen. Zonder daarbij bedreigend te zijn voor welke leverancier of kandidaat dan ook. Met ruim 30 implementaties, 40 medewerkers en 2500 contracten onder beheer is Staffing MS een toonaangevende partij.

Professioneel inhuren van personeel. Wie is verantwoordelijk?

Inhuur van flex blijft een belangrijk onderwerp op de agenda voor de meeste bedrijven. Vooral omdat we zien dat er grote verschuivingen plaatsvinden in de visies omtrent de rol en toegevoegde waarde van flex. Na een eerdere gezamelijke publicatie over dit onderwerp met Labor Redimo, nu een rapport dat we samen hebben geschreven Rob de Laat van het bedrijf Staffing Management Services.We hebben ter lancering van dit rapport een tweetal dinners georganiseerd met HR professionals van grote bedrijven.

Wij zien co-creatie als een belangrijke manier om met onze klanten waarde te creeren voor onze klanten en we kunnen op deze manier ook betrokken blijven bij de meest recente ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening.

‘Organisaties worden belangrijker als organisators van werk, en minder als ‘gevers van werk’. Het zijn in toenemende mate flexwerkers die dat werk uitvoeren. En de flexibele arbeid is ook nog eens steeds strategischer. Daarbij zijn er wel grote uitdagingen. Want wie pakt de integrale verantwoordelijkheid voor de externe inhuur? En, hoe organiseer je de inhuur professioneel?’

Klik hier voor de PDF HR inspiratie diner paper.

 

Inhuur overheid – ga met elkaar in gesprek

Interview met Rob de Laat, directeur en oprichter van Staffing Management Services

Dit interview is onderdeel van een serie met een tiental genodigden, die ervaringen hebben uitgewisseld tijdens een ronde-tafel conferentie over inhuur door de overheid.

“De overheidsinhuur is een gigantische markt waar we met z’n allen bewuster mee om moeten gaan,” vindt Rob de Laat.

Rob de Laat

“Gemeenten zouden bij hun inhuur de leiding moeten willen nemen. Vaak is niet voldoende duidelijk bij wie het eigenaarschap berust van de inhuur,” zegt Rob de Laat.

Toch ziet hij meer aandacht voor het onderwerp.

“Eind vorig jaar heb ik een bijeenkomst bijgewoond over ‘uitzenden’ op uitnodiging van PIANOo, het Expertisecentrum Aanbesteden. De meeting was georganiseerd in samenwerking met de ABU.
PIANOodesk adviseert de Rijksoverheid bij haar inhuur, schrijft rapporten en rapporteert over marktontwikkelingen.

Ook de Manifestgroep zelfstandige bestuursorganen organiseerde een themadag over inhuur en uitzenden. Hier en daar vindt ook wel inhuuroverleg plaats tussen gemeenten. Er worden ook wel marktontmoetingen tussen leveranciers en overheid georganiseerd, maar dat kan volgens mij nog meer gestimuleerd worden.”

Gesprek nodig
“Het begint allemaal bij de bereidheid om met elkaar te praten: ‘Wat gaat goed, wat kan beter? Hoe doen wij het? Hoe doen jullie het? Waarom? Waar zijn de knelpunten?’

Inkoop zou niet alleen moeten kijken naar de inhuur van kandidaten, maar ook de organisatie van de flexibele schil moeten willen optimaliseren. Om dat voor elkaar te krijgen, moet HR bij het proces worden betrokken. Omgekeerd kan HR bewust in overleg treden met Inkoop.

Dat gesprek wordt in mijn ogen te weinig gevoerd. Ik zie regelmatig dat de stakeholders van Inkoop, HR en Finance binnen dezelfde organisatie elkaar niet eens kennen. Ze zouden elkaar moeten opzoeken en bevragen: ‘Wat betekent inhuur voor jou? Hoe ligt dat bij mij? Hoe werkt het in de praktijk?’”

Expertise
“Er zijn expertise centra, zoals het EC O&P, dat onderdeel is van het Uitvoeringsorgaan Bedrijfsvoering Rijk. Het biedt tweedelijns expertise voor het personeelsbeleid van het Rijk.

De inhuur voor een aantal ministeries wordt via een marktplaatsWerken voor Nederland geregeld. Ook Rijkswaterstaat heeft ten behoeve van de inhuur een marktplaats ingericht voor flexkrachten. De ingehuurde medewerkers worden ondergebracht bij brokers.

Via zo’n marktplaats worden met ‘mini-aanbestedingen’ individuele inhuuropdrachten uitgezet onder de geregistreerde leveranciers. In de praktijk zijn dit de grotere marktpartijen, maar ook vele honderden kleinere bemiddelingsbureaus en zzp’ers. Die kunnen allemaal met gelijke informatie op hetzelfde moment meedingen naar de gepubliceerde opdrachten waardoor iedereen gelijke kansen heeft op zo’n opdracht. De overheid krijgt hierdoor kwalitatieve aanbiedingen op basis van cv’s, tegen scherpe uurtarieven.

In mijn ogen zouden de expertise centra van de overheid zich nog veel meer kunnen buigen over het proces van de inhuur, waarbij ook de afstemming op interne mobiliteitstrajecten beter kan worden benut.”

Aanbesteding
“Traditioneel wordt bij aanbestedingen gedacht vanuit de contracten, dus vanuit de inkoop.
Gemeenten en andere overheidsorganisaties verdelen hun inhuur over verschillende ‘kavels’: uitzendkrachten tot en met schaal 8, payroll en verschillende expertisegebieden, zoals inkoopprofessionals, ICT-ers en communicatieprofessionals.

Inhuurmarktplaats
Gemeenten vertalen de regie van de inhuur nog te vaak als ‘het sluiten van een contract met een partij’. Grotere partijen zijn beter geëquipeerd om mee te doen met de complexe aanbestedingstrajecten dan kleinere. Individuele zzp’ers maken al helemaal geen kans. Kleinere partijen krijgen daardoor weinig ruimte. Inhuur moet veel meer gaan over de beste kandidaat, maar aanbesteding gaat over het selecteren van de beste leverancier. Om die reden maak ik mij al jaren sterk voor meer marktwerking. Wanneer met een marktportaal wordt gewerkt kunnen meer partijen deelnemen.

In onze praktijk (Staffing Management Services) bij de gemeente Gouda zijn wij nu bijna drie jaar bezig met een inhuurdesk. Voorheen werd 80% van de inhuur geleverd door de grote uitzendorganisaties. Inmiddels is de inhuur verdeeld over veel meer kleinere, gespecialiseerde en lokale aanbieders en worden er ook rechtstreeks zzp’ers ingehuurd.

De bedoeling van een marktplaats is het op gang brengen van een transparant proces. Als een vraag via een mini-competitie op een marktplaats is uitgezet, kan de krapte in de markt worden opgelost. Wij hebben dat bijvoorbeeld gezien in de zorg, waar een grote vraag was naar anesthesie verpleegkundigen en specialisten. Dankzij de marktplaats werd het aanbod duidelijker en verdween de schaarste.

Resumerend zou ik gemeenten en andere overheidsorganisaties willen adviseren:

  1. Ga met elkaar in gesprek(Inkoop, HR en Finance, lijnmanagement).
  2. Stap uit het keurslijf van de aanbesteding, omdat je daardoor lang vastzit aan de leveranciers die de aanbestedingen hebben gewonnen.
  3. Gebruik minicompetities of een inhuurmarktplaats.
  4. Inhuur omvat de hele keten: de aanbesteding tot en met de gunning en de evaluatie.
  5. Zorg dat je als overheidsorganisatie de regie houdt over de inhuur.
  6. Houd oog voor het zzp-vraagstuk. Hoe geef je zzp’ers, waaronder bijvoorbeeld zelfstandigen uit je eigen gemeente, toegang tot overheidsopdrachten?

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws
Foto: Tea Idzenga