MSP in 2023: Van individu naar ecosysteem

De Covid-pandemie heeft bij veel organisaties het bewustzijn aangewakkerd dat ze niet over de inzichten in hun tijdelijke personeelsbestand beschikken om snel en nauwkeurig te reageren op veranderende marktomstandigheden. Het introduceren van een Managed Service Provider (MSP) kan een haalbare optie zijn die aandacht trekt. We vertellen je hier wat wij als MSP voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Wat doet een MSP?
Wanneer een organisatie een MSP inschakelt, dan wordt Staffing MS (geheel of gedeeltelijk) verantwoordelijk voor het inhuurproces. De belangrijkste doelstellingen van een MSP zijn kostenbesparing, procesoptimalisatie en het binden van het beste tijdelijke talent. Wij zijn voor de organisatie dan de partner die het inhuurproces naar een hoger volwassenheidsniveau tilt door het snel en (kosten)efficiënt voorzien van de juiste tijdelijke talenten.

De belangrijkste pijlers van een MSP-programma zijn: het opstellen van een capaciteitsplanning en budgetbewaking, het werven, selecteren en binden van leveranciers, direct sourcing van zelfstandige professionals, gevolgd door screening, contractering, urenverantwoording, facturatie en rapportage.

Tussenkopje

In een wereld van aanhoudende schaarste aan talent, is het in 2023 tijd voor actie. Concreet aan de slag met het professionaliseren van de inhuur van de flexibele schil en de juiste technologie inzetten om professionals aan je organisatie te binden. Marion van Happen, CEO HeadFirst Group zegt hierover: “Met de individualisering van onze kenniseconomie is het binden van voldoende talent aan je organisatie onhaalbaar zonder slimme tech-oplossingen. Aan de andere kant is het 100% platformdriven werven van personeel een utopie. Een perfecte balans tussen tech en touch is daarom een essentiële voorwaarde voor succesvol talentmanagement.”

Benieuwd hoe wij technologie inzetten in combinatie met onze MSP-dienstverlening? We praten je graag bij onder het genot van een kopje koffie.

Talent Monitor: Tariefontwikkeling professionals 2023

Eind 2021 hebben we in samenwerking met Intelligence Group een grote, unieke stap gezet door een prognose af te geven voor de tariefontwikkelingen van professionals – zelfstandig en in dienst van detacheerders – voor 2022. Daarvoor gingen in totaal 114 beroepsgroepen onder de loep. We brachten ook een tussentijdse update op de gemaakte voorspellingen voor halverwege dit jaar. Maar het voorspellingsmodel is stuk. Waarom? De belangrijkste parameters ‘inflatie’ en ‘schaarsteontwikkeling’ zijn buiten alle outliers van het model getreden. De inflatie is zo hoog dat het bijna gelijk is aan de opgetelde inflatie van de afgelopen tien jaar. Door deze schaarste treden ook economische modellen, zoals bijvoorbeeld de conjunctuurklok, buiten de oevers van logica.

Waar we dus op een jaarlijkse traditie hadden gerekend, blijkt uit onze ervaringen met de correctheid van de voorspellingen en de alleen maar groter wordende hoeveelheid data waaruit we kunnen putten, een te groot verschil te zitten tussen theorie en praktijk. We schamen ons dus niet dat ons voorspellingsmodel, nu (even) niet werkt en we er daarom voor hebben gekozen voor 2023 niet eenzelfde tariefprognose te brengen als vorig jaar. In deze editie van de Talent Monitor blikken we terug op de tariefontwikkelingen in 2022 en spreken de nodige verwachtingen uit voor 2023, zoals:

 • De tarieven van professionals zijn in 2022 gemiddeld met 3,8% gestegen zijn.
 • De verwachting is dat uurtarieven van professionals in 2023 gemiddeld 4 á 6% stijgen, omdat:
  • Uurtarieven volgen en houden gelijke trend met de CAO-ontwikkelingen.
  • Opdrachtgevers nemen geen rigoureuze stappen om tarieven van professionals op lopende opdrachten te indexeren. Ze kiezen voor een performance based aanpak.
  • Hogere tarieven worden betaald bij nieuwe opdrachten.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.

Gezocht: een organisatie die écht werk wil maken van diversiteit en inclusie

Staffing MS heeft de afgelopen drie jaar behoorlijk wat stappen gezet op het vlak van diversiteit & inclusie. Dat gaat in kleine stapjes, volgens Business Development Director Paul Oldenburg, maar wel stapjes in de goede richting. Oldenburg nodigt organisaties uit om samen te kijken naar wat ze nog meer kunnen doen.

“De schellen vielen van onze ogen.” Volgens Paul Oldenburg, Business Development Director bij Staffing MS (één van de HeadFirst Group merken), moest de organisatie echt wakker geschud worden toen ze drie jaar geleden met diversiteit & inclusie aan de slag gingen.

Ze hebben inmiddels flinke stappen gezet. Bij HeadFirst Group hebben veel wijzigingen plaatsgevonden. Oldenburg: “We hebben steeds vaker een adviserende rol bij onze opdrachtgevers. We denken graag samen na over dit thema. Daarnaast zijn we natuurlijk ook werkgever en moeten we ervoor zorgen dat mensen bij ons willen werken.”

Onbewust onbekwaam

Bij HeadFirst Group bestond het management tot drie jaar geleden vooral uit mannen. Nu is het merendeel (60%) vrouw. “We waren lange tijd ‘onbewust onbekwaam’. Pas als je ziet wat je niet goed doet, kun je stappen zetten om langzaam ‘bekwaam’ te worden.”

Zoals het trainen van de eigen recruiters om onbevooroordeeld een gesprek in te gaan. Het is belangrijk je te realiseren dat je met een bepaalde vacaturetekst mensen uitsluit. Bijvoorbeeld specifiek woordgebruik, waarbij geen enkele vrouw zich aangesproken voelt. Een tekst kan ook onbedoeld mensen met een bepaalde geloofsovertuiging of leeftijd uitsluiten.”

Meetbare stappen
Een andere belangrijke stap is dat HeadFirst vorige maand het Charter Diversiteit heeft ondertekend. Met deze handtekening committeren ze zich aan duidelijk meetbare doelstellingen. Concreet: ieder jaar rapporteren ze bijvoorbeeld over het aantal vrouwen of mensen met een cultureel-etnische achtergrond die ze hebben aangetrokken.

Ondanks dat iedereen inmiddels wel weet dat een diverse organisatie een gezondere organisatie is, wil Oldenburg vooral niemand vertellen wat ze zouden moeten doen. “Wij vinden diversiteit belangrijk en als onze opdrachtgevers doelstellingen hebben op diversiteitsgebied, dan helpen wij ze met de vertaling daarvan bij de inhuur.”

Voordelen van diversiteit
Onderzoek van Berenschot laat zien dat aandacht voor diversiteit helpt bij (met name) lastig in te vullen vacatures/opdrachten. Want, wie breder kijkt heeft een grotere kans op slagen. “Toch blijft het meten van de voordelen van diversiteit een uitdaging en daar helpt de privacywetgeving zeker niet bij. Daarom willen we instrumenten ontwikkelen, waarmee we het succes van een diverse organisatie kunnen meten.”

Het onderzoek toont ook aan dat het aantal bedrijven dat bezig is met diversiteit en inclusie langzaam toeneemt. Waar dit in 2020 nog 20% was, is dit in 2021 toegenomen naar 22% en in 2022 zelfs naar 27%. Oldenburg: “Maar als 27% van de organisaties met het thema ‘bezig’ is, betekent dit dan ook dat ze er echt in geloven? Om diversiteitssuccessen te behalen moet je het in de hoofden van de hele organisatie krijgen. Dat begint bij de top.”

Kleine stapjes
Oldenburg geeft toe dat het streven naar een diverse en inclusieve organisatie twee stappen vooruit en soms weer één achteruit betekent. “Het gaat in kleine stapjes, maar wel stapjes in de goede richting. We geloven in het proces zelf. Dat je de wereld om je heen steeds beter begrijpt en dat je daar zo beter op kunt inspelen.”

Het artikel is eerder geplaatst op ZiPconomy.

De samenwerking met StarApple

Op 10 november 2022 is de samenwerking tussen HeadFirst Group en StarApple Group een feit geworden. Als HR-techdienstverlener zet HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, hiermee opnieuw een stap in het verdiepen van ons portfolio aan oplossingen voor arbeidsmarktvraagstukken in het professionals-segment.


Proactieve aanpak in talent pooling

We voorzien dat het combineren van diverse diensten nodig is om alle vraagstukken van opdrachtgevers te blijven oplossen in de huidige schaarse arbeidsmarkt. Wij geloven dat het combineren van onze high tech oplossingen met de grote human touch services van StarApple de sleutel is tot customer succes. Die klanten zijn voor ons zowel onze opdrachtgevers, die we doorlopend voorzien van mission critical talent, als onze professionals, die we actief helpen van opdracht naar opdracht bij de mooiste opdrachtgevers.

StarApple en StackOps, beide onderdeel van StarApple Group, worden zelfstandige merken binnen HeadFirst Group, waarmee ze hun eigen identiteit behouden. Natuurlijk blijven wij de intermediair en betrouwbare partner zoals jij die kent, maar nu met een versterkte marktpositie.

Heb je vragen over bovenstaand bericht? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag!

Meer informatie over de samenwerking van HeadFirst Group en StarApple, lees je in het persbericht.

Talent Monitor: IT-arbeidsmarkt in cijfers

De arbeidskrapte in Nederland is volgens het UWV nu in alle beroepsgroepen aanwezig. Uit cijfers over het tweede kwartaal van 2022 blijkt dat de beroepsgroep IT met een spanningsindicator – aantal openstaande vacatures gedeeld door het aantal mensen dat korter dan zes maanden WW ontvangt – van zestien groepen geclassificeerd wordt als de meest krappe. Daarom uiterst interessant om in deze Talent Monitor verder onder de loep te nemen. Deze bomvolle editie gaat in op:

 • Ontwikkeling van vacatures en opdrachten (vraagzijde)
 • Arbeidsmarktactiviteit, baanwisselingen en sourcingsdruk (aanbodzijde)
 • Pullfactoren, arbeidsvoorwaarden, meest gewenste werk- of opdrachtgever (wensen & behoeften van IT’ers)
 • Gewenste IT-vaardigheden

Een kijkje in de data-keuken

Deze IT-special van de Talent Monitor staat boordevol bevindingen. Hieronder hebben we de belangrijkste onder elkaar gezet. Belangrijk om te weten is dat de gemiddelde IT’er wel bestaat, maar het voor het realiseren van wervingssucces op de arbeidsmarkt veel belangrijker is om specifiekere doelgroep informatie te gebruiken. Ingesloten data geven vooral de grotere en bredere trends en ontwikkelingen weer:

 • Geen verrassing: IT’er zijn extreem schaars. De vraag neemt toe, maar het aanbod stijgt jaar op jaar ook met 6,9%. In de afgelopen tien jaar is het aantal IT’ers bijna verdubbeld en in 2030 zullen dat er ruim 1 miljoen zijn in Nederland. Tegen die tijd is één op de tien personen op de arbeidsmarkt IT’er.
 • Er blijft een aanhoudende groeiende vraag naar IT’ers, zowel in vaste dienst als naar zelfstandigen. Die laatste groep groeit minder snel en is sterker afhankelijk van conjuncturele schommelingen.
 • Er is steeds meer concurrentie tussen opdrachtgevers die vaker arbeidsmarktcommunicatie inzetten om aantrekkelijk te zijn, waardoor de één wel aanbiedingen heeft en de ander geen. Dit laatste is zeker een trend te noemen. De krapte op de markt van zelfstandigen maakt dat opdrachtgevers meer investeren in het ‘verkopen’ van hun opdrachten.
 • Het aantal actieve baanzoekers is erg laag. Het gevecht om de latente baan- en opdrachtzoeker vindt vooral plaats op LinkedIn, netwerken, platforms en de eigen VMS/ATS systemen. Waar IT’ers in loondienst steeds vaker worden gehunt – bijna twee op de drie wordt minimaal een keer per kwartaal benaderd – valt op dat dat het actief sourcen van IT-professionals iets op haar retour lijkt. Dit kan parallel lopen met iets minder opdrachten op de markt en willen we ook geen trend noemen, aangezien het by far het belangrijkste sourcingskanaal is, zowel van vast als flex.
 • Een op de vijf IT’ers weet structureel onder de radar te blijven. Dat is nog los van de groep die wel gevonden en benaderd wordt, maar niet reageert. Het recht op privacy en het recht om onbereikbaar te zijn is zeker een trend – al dan niet straks ondersteund door wetgeving in Nederland – waar IT’ers het voortouw op nemen op de arbeidsmarkt.
 • Qua arbeidsvoorwaarden en pullfactoren hebben IT’ers al veel van hun wensen ingevuld gezien. Dat is steeds meer een hygiëne factor. Het verkopen van de klus, de opdracht en het werk, daar ligt de nadruk op. Wat ga ik doen? Met wie? Voor wie? En waarom? Met drie zinnen kom je er als werkgever niet meer.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.

Profiteren van alle voordelen van de Select Professionals services, ook als een professional niet via ons platform werkt

Zzp’er hebben genoeg te doen. Leuke klussen, maar ook minder leuke klussen. En wat minder leuk is, stellen we graag uit. Zo blijven die klussen als facturen innen, verzekeringen regelen of andere randzaken allemaal op de to-do-list staan. Ondertussen hebben zzp’ers dat terugkerende, zeurende stemmetje in het hoofd dat ze het toch écht moet gaan regelen. Met Select bieden we de oplossing om de inner voice bij zzp’ers de mond te snoeren. Want met Select regel je alle zaken met speels gemak vandaag nog.

Snelle betaling van facturen via ENTRPNR

Niet meer afhankelijk zijn van de betaaltermijn en het betaalgedrag van een opdrachtgever? Met Premium van Select worden facturen 8 dagen na ontvangst uitbetaald. En handig: professionals kunnen altijd online de status van facturen inzien. Nog sneller betaald krijgen? Excellent = 2 dagen.

Uitgebreid verzekerd via Alicia

Zorgeloos zelfstandig zijn, is weten dat risico’s goed zijn afgedekt. Met Premium zijn professionals zeer uitgebreid verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, cyber risico en ongevallen. Ook verzekerd zijn voor zakelijke reizen en arbeidsongeschiktheid? Dan kunnen professionals kiezen voor Excellent.

Tools voor learning & development

Professionals worden elke dag een beetje slimmer met onze learning & development tools.

 • Onbeperkt online leren: professionals kunnen gratis online trainingen, virtuele labs en kennissessies volgen. En de kennis toetsen door proefexamens te maken. Alles in onze Select Academy.
 • Korting op opleidingen: klassikaal of online, voor soft of hard skills. Je vindt het allemaal in Select Academy, met korting ingekocht bij de beste opleiders.
 • Kiest een professional voor Excellent, dan staat er 4 uur per jaar een ervaren jobcoach klaar om te sparren over het carrièrepad en gewenste persoonlijke ontwikkeling.

Persoonlijk contact & advies

In deze tijd van steeds meer online contact, is de persoonlijke touch essentieel. Er staat een relatiemanager voor de professional klaar voor het beantwoorden van alle vragen, maar ook voor advies over bijvoorbeeld het cv, welk tarief slim is om aan te bieden op een opdracht en andere tips om hem of haar goed te verkopen.

Zij kunnen ook kosteloos bellen met de Juridisch Adviesdesk van DAS over alle juridische vragen en kwesties. En met de Documenten Selfservice hebben ze in een handomdraai de juridische documenten klaar. Deze diensten worden verzorgd door onze partner Alicia.

Waarom onze services?

 • In één keer alle praktische zaken afgevinkt die je als zzp’er geregeld wil hebben.
 • Onze services bestaan uit een zorgvuldige selectie producten, aangeboden door de beste partners.
 • De professional betaalt per gewerkt uur, dus: alleen kosten als er inkomsten zijn.

Kijk voor meer informatie over alle voordelen van de Professionals services op de website van Select: https://select.hr/services/.

Relatie, relatie, relatie – van leverancier naar partner

Leveranciers van flexibel personeel kunnen kiezen waar ze hun beste professionals inzetten. Hoe hou je ze enthousiast voor jouw organisatie? Een goede relatie blijkt het hoogste goed. Al het andere is ook belangrijk, maar uiteindelijk draait het om de relatie. Wie extern personeel inhuurt zal het bekend voorkomen: echt toegewijd zijn veel leveranciers van flexibele professionals niet. In dat licht is het logisch om ze te zien als ‘die arrogante leverancier’. Maar het is vooral de krappe arbeidsmarkt die ze dwingt te kiezen in wie ze willen bedienen. Hoe blijf je in deze tijd toch on top of mind van jouw leverancier?

De markt voor flexibel personeel is binnen een half jaar veranderd van een vraag- naar aanbodmarkt. Tijdens de driedelige Summer College Tour van Head First Group, waar Staffing MS onderdeel van is,  gaan HR-verantwoordelijken, inkopers, managers en directeuren van opdrachtgevers (CPO, COO & CFO) die momenteel extern personeel inhuren, in op de meest recente ontwikkelingen op de inhuurmarkt.  

Inhuurmarkt

In een enorme, rode Chinese lampion kwam een clubje van inhuurverantwoordelijken bijeen om na te denken over de markt voor flexibel personeel. Die staat namelijk – net als zo veel markten – behoorlijk onder druk. Er is een groot tekort aan flexibele professionals. Aanwezige bedrijven, waaronder NS, Akzo Nobel en BAM, hebben er allemaal mee te maken.

Even voor het beeld: Bij Alliander, een van de sprekers, zoeken ze de komende vier jaar 13.000 technici om de energietransitie voor elkaar te boksen. Dertienduizend mensen en dat is nog maar één organisatie. Waar halen ze die mensen vandaan? Tuurlijk: er wordt opgeleid, gerekruteerd en wie bij de organisatie zit wordt gekoesterd. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Er zijn nieuwe creatieve ideeën nodig om schaarste te lijf te gaan. En die werden gedeeld in die grote Chinese lampion (vroeger zat Fox Reizen in dit pand).

Wees een gelijkwaardige partner

Het belangrijkste advies van keynote spreker Eugene van Berkel, TalentIn: steek energie in de relatie. En: zorg dat die relatie gelijkwaardig is. “Je hoeft de leverancier echt niet dood te knuffelen, wel helpt het als je hem koestert.” Want het maakt nogal een verschil: mag jouw leverancier alleen tijdelijke, kortlopende vacatures invullen, is hij een preferred supplier of ook echt een sparringpartner? Kennen jullie elkaar, begrijpen jullie elkaar of kunnen jullie elkaar doorgronden? Een gelijkwaardige relatie dus. Het klinkt zo eenvoudig. Toch is een samenwerking tussen een leverancier en opdrachtgever bij de start al scheef. De organisatie schrijft een tender uit waarin een aantal drempelcriteria benoemd worden.

De boodschap is dus eigenlijk: als we gaan samenwerken, dan wel op mijn manier. Volgens Van Berkel zijn er meerdere manieren om je leverancier meer betrokken te maken. Bijvoorbeeld door een project met een of twee leveranciers in te vullen in plaats van tien. “Zo kun je de relatie verdiepen en het commitment over en weer om het tot een succes te maken neemt dan toe.”

Open communicatie

Een ander advies is open communicatie. Een open deur? Zeker. Toch gaat het vaak mis. Van Berkel: “Feedback wordt doorgaans door leveranciers opgehaald om de dienstverlening te verbeteren. Andersom: aan leveranciers vragen wat de organisatie beter kan doen, gebeurt veel minder.” Nog een tip in het communicatierijtje: zeg óók wat goed gaat. Van Berkel: “We zijn geneigd vooral te benoemen wat beter kan. Maar net als in iedere relatie is het goed om zo nu en dan ook uit te spreken wat je in elkaar waardeert.”

En tot slot: “Geef de leverancier een rol in branding van je organisatie.” Van Berkel geeft als voorbeeld een Franse bank die een vestiging in Londen opende. “Door de beperkte naamsbekendheid was het in bankiersstad lastig om kandidaten te vinden. Door een campagne rondom het WK rugby, wat zowel bij de Fransen als bij de Engelsen een populaire sport is, werd dat gat overbrugd. De campagne is voor een groot gedeelte door leveranciers gedragen.”

Automatiseren van goede klantrelatie

En dan is er nog de techniek. “Er is een tech en touch component. Hoe beter de tech op orde is, hoe meer aandacht je kunt geven aan de touch.” aldus Paul Oldenburg, mede-auteur van het boek ‘Professioneel Inhuren van Externe Arbeid’. Narada Bouwland, Nétive VMS, wijst op het automatiseren van feedback over en weer. “Je kunt de relatie dan evalueren op geijkte momenten in een inhuurproces: Is de leverancier tevreden met mij? Is de ingehuurde medewerker blij? Is MSP blij met de klant? 360 graden feedback. Om zo altijd, met iedereen in de keten te blijven werken aan verbetering.”

Wie een preferred client voor de leverancier wil worden kan volgens Bouwland ook kijken naar manieren om het leven van de leverancier gemakkelijker maken. Als voorbeeld geeft hij Nétive Connect waarmee vacatures van het Nétive VMS systeem automatisch in ATS systemen van de leverancier komen. Waardoor de leverancier sneller aan de slag kan met het vervullen van deze vacatures.

Nog meer tips in krappe arbeidsmarkt

Rob Groot, commercieel directeur Young Capital, was uitgenodigd om te vertellen of je wel of niet een Managed Service Provider (MSP) moet inzetten in de strijd om schaars talent. Hij ziet dat een MSP, in deze markt waarin je snel moet kunnen schakelen, vaak voor vertraging zorgt. “Het is een extra schakel in het proces. Een MSP ja, maar laat de uitzender wel rechtstreeks schakelen met de business.” En ook Groot hamerde op een gelijkwaardig partnership. “Wij weten precies waar mensen in de wervingsfunnel afvallen. Dat gesprek moet je kunnen voeren met je opdrachtgever. Die moet bereid zijn om naar zichzelf te kijken.”

Een ander advies van Groot dat niet zozeer over de leveranciersrelatie gaat, maar wel helpt in de krappe arbeidsmarkt: “Beschouw uitzendkrachten óók als een talentpool. Er zijn veel uitzendkrachten die willen doorstromen. Maak werk van hun loopbaanpaden.” Hij geeft toe dat er op dit gebied ook voor Young Capital nog een wereld te winnen valt. Door de lage marges in de uitzendbranche zijn recruiters vaak snel weer bezig met de volgende werving.

Bij de rondvraag in de zaal blijkt overigens dat best wat bedrijven oog hebben voor uitzendkrachten die in de organisatie rondlopen. Zoals bij Akzo Nobel waar ze ieder kwartaal uitzendkrachten evalueren en eventueel een contract aanbieden. Ten slotte was Maurice Cloosterman van Alliander uitgenodigd om te vertellen voor welke uitdagingen ze de komende jaren staan en hoe ze, door te kiezen voor een MSP, slagvaardiger willen zijn op de krappe arbeidsmarkt. Extra uitdaging: als semi-overheidsorganisatie is het geen optie om mensen weg te kapen bij de andere netbeheerders. Door te kiezen voor een MSP hebben ze de werving voor vaste en flexibele jobs inmiddels met elkaar verweven en zetten ze een extra stap in de richting waar ze uiteindelijk naar toe willen (en al een heel eind naar op weg zijn): Total Talent Management.

En dan nog een vraag die aan het einde van de middag opgeworpen werd: hoe zit het eigenlijk met de kandidaat zelf? Hoe zorg je er nu voor dat hij voor jouw organisatie gaat als hij kan kiezen uit nog twintig anderen? Hebben we daar meteen het komende thema voor de Summer College Tour te pakken?

Aankomende events:

Bron: ZiPconomy

Talent Monitor: Update prognose tariefontwikkeling professionals 2022

In december 2021 hebben Intelligence Group en HeadFirst Group – waar Staffing MS onderdeel van is – een grote, unieke stap gezet door de tariefontwikkelingen van tijdelijke professionals voor 2022 te voorspellen. In totaal gingen 114 beroepsgroepen onder de loep. Tegelijkertijd kondigden we een tussentijdse update aan op de gemaakte voorspellingen voor halverwege dit jaar. Nu is het tijd deze inzichten te presenteren.

Inflatie drijft uurtarief verder op

Voor deze update hebben we de gerealiseerde uurtarieven van professionals – zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders – in de eerste helft van 2022 geanalyseerd. Aan de hand van deze data konden we voor 46 beroepsgroepen, waarbinnen het aandeel professionals groot is, in kaart brengen hoe de tariefstijging zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de eerder afgegeven prognose en de voorspelling voor 2022 daarop aanpassen.

Mede ingegeven door een exceptioneel schaarse arbeidsmarkt – het aantal aanbiedingen per opdracht lag 7% lager dan in 2021 – en een zeer hoge inflatie, zijn er drie belangrijke conclusies:

 • De tariefstijging van professionals – praktisch en hoogopgeleid – is in het eerste half jaar van 2022 gemiddeld 4,7%.
 • De verwachting is dat het uurtarief aan het eind van het jaar gemiddeld met 10,3% is toegenomen. Nog ruim 3%-punt meer (!) dan in december 2021 al werd voorspeld.
 • De gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor vast personeel voor de eerste helft van 2022 is 3,1%. Daarmee blijven de salarissen achter op de huidige inflatie, inflatieverwachting én gemiddelde tariefstijging van professionals.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

United we grow: De samenwerking met ProUnity

Op 14 juli 2022 hebben HeadFirst Group en ProUnity hun krachten gebundeld. Als marktleider in het professioneel organiseren van externe inhuur en het grootste platform voor professionals in Nederland zet HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, een belangrijke stap met de toevoeging van ProUnity. Zo groeit HeadFirst Group door richting een internationale platformorganisatie.

Versterking tech & touch
Met de krachtenbundeling met ProUnity verbreedt HeadFirst Group haar HR-techportfolio, dat al bestaat uit ons eigen Freelance & Supplier Management System (F&SMS) Select en samenwerkingen met externe VMS-partners. Zo vergroten weonze flexibilitiet in tech-oplossingen voor opdrachtgevers. ProUnity zal de versneller zijn in de kanteling naar een platformorganisatie. Als innovatief techbedrijf met gevoel voor persoonlijke aanpak wordt er met deze samenwerking gewerkt naar de perfecte balans tussen tech en touch.

Door de toevoeging van ProUnity verdrievoudigen wij onze bestaande business in België, wat betekent dat wij opdrachtgevers internationaal nog beter kunnen bedienen. Voor professionals en leveranciers creëren we een nog groter internationaal netwerk van opdrachtgevers, waarvan de honderden opdrachten dagelijks op één online platform te vinden zijn.

Staffing MS als Managed Service Provider
Natuurlijk blijven we de MSP-dienstverlener en betrouwbare partner zoals u die kent, maar nu met een versterkte marktpositie, breder HR-techportfolio en nog rijker gevuld platform met opdrachten.

Heb je vragen over bovenstaand bericht? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag! Meer informatie over het samengaan van HeadFirst Group en ProUnity, lees je in het persbericht.

Per 1 juli: maximale betaaltermijn voor grote bedrijven naar 30 dagen

Onlangs heeft de Eerste Kamer wetgeving goedgekeurd, waarmee de betalingstermijn van grote bedrijven naar midden- en kleinbedrijf per 1 juli 2022 wordt verkort van 60 naar maximaal 30 dagen. 99% van de leveranciers en zzp’ers is midden- en kleinbedrijf. Daardoor is de wetgeving relevant voor de betaalstroom tussen een opdrachtgever, HeadFirst Group en leveranciers of zzp’ers.

Waarom?
Lange betalingstermijnen van grote bedrijven aan het midden- en kleinbedrijf hebben invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Met deze nieuwe wetgeving wil het kabinet mkbondernemingen in een betere positie brengen.

Voor wie?
De wetgeving geldt voor:

 • grote bedrijven (opdrachtgevers) die zaken doen met zzp’ers en leveranciers van professionals;
 • mkb-ondernemers, waar veel leveranciers toe behoren, die professionals leveren aan grote bedrijven;
 • zzp’ers die ingehuurd worden door grote bedrijven;
 • arbeidsmarktdienstverleners die op basis van tussenkomst een contractuele rol innemen tussen opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers.

Wanneer ben je een ‘groot bedrijf’?
Een onderneming is een groot bedrijf als – twee achtereenvolgende jaren – wordt voldaan aan minstens twee van deze drie criteria:

 • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan €20 miljoen
 • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan €40 miljoen
 • de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst

Overgangstermijn
De wetgeving is per 1 juli 2022 van kracht voor nieuwe overeenkomsten, zo keurde de Eerste Kamer onlangs goed. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van een jaar. Dat wil zeggen dat voor lopende inhuurovereenkomsten niet direct – ook niet bij verlenging van een lopende opdracht – een kortere maximale betalingstermijn van toepassing is. Deze overgangstermijn is door de overheid ingesteld, zodat marktpartijen – wij als opdrachtgever en arbeidsmarktdienstverlener – de tijd hebben ook lopende overeenkomsten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Voor nieuwe ingehuurde professionals vanaf 1 juli 2022 geldt de maximale betalingstermijn van 30 dagen direct.