Grip op het zzp-dossier: Feiten en inzichten over zelfstandigen zonder personeel in 2023

Er zijn in Nederland 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dat betekent dat één op de acht mensen met betaald werk een zzp’er is – een significante groep. De positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt is nog steeds een punt van discussie binnen het politiek debat. In 2021 bleek al dat de debatten over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt werden gevoerd op basis van verkeerde data en misinterpretaties. Dit jaar heeft het kennisplatform ZiPconomy, in opdracht van HeadFirst Group en ONL voor Ondernemers, wederom een rapport opgesteld met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen over de zzp-populatie in Nederland.

De waardevolle inzichten die in 2021 aan het licht kwamen bij de vorige rapportage, waren inmiddels aan een update toe. Het doel van deze hernieuwde editie van het rapport is hetzelfde gebleven: de diversiteit van de doelgroep in kaart brengen en het zzp-dossier (en daarmee het debat over de arbeidsmarkt) naar een hoger niveau tillen. Misvattingen over zzp’ers zijn na het lezen van dit rapport verleden tijd.

Enkele nieuwe inzichten van dit rapport zijn de volgende:

  • De grote meerderheid van de zzp’ers verleent diensten (eigen arbeid). Het aantal zzp’ers dat producten verkoopt daalde. Ruim een tiende van de werkzame beroepsbevolking is zzp’er eigen arbeid. In 2013 was dat nog 8,2%.
  • Meer dan de helft van de zzp’ers is man. Het aandeel vrouwen stijgt, maar dit is nog lang niet zo gelijk verdeeld als onder werknemers. Bijna de helft van de zzp’ers is tussen de 35-55 jaar oud.
  • Bijna de helft van de zzp’ers heeft een hbo-opleiding of hoger. Opvallend: vrouwelijke zzp’ers zijn vaker hoger opgeleid dan mannen.
  • De grootste categorie zzp’ers is de groep die ‘specialistische zakelijke diensten’ levert. Gevolgd door zorg en welzijn, bouw en IT. De meeste zzp’ers die eigen arbeid leveren aan organisaties hebben vier of meer opdrachtgevers.
  • Verreweg de meeste zzp’ers (83%) zijn (zeer) tevreden over hun werksituatie. Bij werknemers ligt dit percentage op 78%. Regie over de werkdag wordt in 2023 het vaakst genoemd als motief om zzp’er te worden.

Deze analyse is grotendeels gebaseerd op resultaten uit 2013 tot 2023 van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nadruk ligt op zzp’ers eigen arbeid. Benieuwd naar alle inzichten? Download het rapport op de website van onze moederorganisatie HeadFirst Group.

Het belang van draagvlak voor MSP-implementatie

In de wereld van Managed Service Providers (MSP’s) spelen diverse uitdagingen en obstakels een rol bij de implementatie . Bij Staffing MS begrijpen we dat een succesvolle implementatie niet alleen afhangt van onze eigen inspanningen, maar ook van de medewerking en betrokkenheid van onze opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers. In deze blog gaan we dieper in op enkele van de uitdagingen en risico’s die zich kunnen voordoen tijdens de implementatie van een MSP en hoe we bij Staffing MS proactief werken aan het creëren van draagvlak.

Samenwerken voor Succes
Bij de implementatie van een MSP-dienst zijn er verschillende betrokken partijen, en het is cruciaal dat ze allemaal samenwerken om succes te garanderen. Hoewel veel implementatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen medewerkers, kan het nodig zijn dat medewerkers van de opdrachtgever betrokken worden. Dit kan echter leiden tot capaciteitsproblemen, omdat zij naast hun reguliere werkzaamheden ook implementatiewerk moeten verrichten.

Het is essentieel dat medewerkers van de opdrachtgever de nieuwe procedures en processen begrijpen en deze effectief kunnen toepassen. Als ze hier niet voldoende tijd voor hebben, bestaat het risico dat ze teruggrijpen naar hun oude werkwijze, met alle gevolgen van dien, zoals foutieve inkooporders, vertragingen in het accorderen van uren en een moeizame start van onze dienstverlening.

Overwinnen van obstakels
Een andere uitdaging kan ontstaan in de vorm van weerstand bij huidige leveranciers en zzp’ers. Zij kunnen de MSP zien als een belemmering voor hun commerciële activiteiten bij de opdrachtgever. Het rechtstreekse contact met inhurende managers kan onder druk komen te staan, en de MSP kan zich bemoeien met tarieven, wat voor ontevredenheid kan zorgen.

Bovendien moeten leveranciers en zzp’ers wennen aan nieuwe procedures en systemen voor inhuur en administratie. Als ze deze veranderingen als een achteruitgang ervaren, kunnen ze ervoor kiezen om hun professionals elders in te zetten, waardoor de opdrachtgever mogelijk niet meer toegang heeft tot hun beste kandidaten.

Het is ook belangrijk op te merken dat leveranciers en zzp’ers vaak hun bezwaren delen met hun bestaande contactpersonen binnen de opdrachtgever, in plaats van met de MSP zelf. Dit kan leiden tot extra managementaandacht tijdens de implementatie, wat ten koste kan gaan van het optimaliseren van de MSP.

Onze Aanpak
Bij Staffing MS begrijpen we dat het creëren van draagvlak cruciaal is voor een succesvolle implementatie. We streven ernaar om betrokkenheid en begrip te bevorderen bij al onze stakeholders, van interne medewerkers tot leveranciers en zzp’ers. We investeren in maatwerkoplossingen en bieden persoonlijke aandacht om ervoor te zorgen dat medewerkers van de opdrachtgever zich comfortabel voelen met het nieuwe inhuurproces. We begrijpen dat verandering moeilijk kan zijn, en we willen ervoor zorgen dat iedereen de voordelen van onze diensten begrijpt en waardeert.

Wil je meer weten over hoe we draagvlak creëren en concrete acties ondernemen tijdens onze implementaties? Neem gerust contact met ons op voor een informatief gesprek. Bij Staffing MS staan we klaar om je vragen te beantwoorden en samen te werken aan het succes van jouw organisatie.

Talent Monitor: De convergentie van vast en flex

Langzaam maar zeker beweegt vast en flex data naar elkaar toe. Dat gaat niet zonder slag of stoot, omdat het in veel gevallen sinaasappels en mandarijnen zijn. Ze lijken op elkaar, smaken een beetje hetzelfde maar zijn toch echt anders. Een minneola is een kruising en als het gaat om de data, talent intelligence en dashboarding van vast en flex dan bewegen we nu echt naar die kruising. Het gaat verder dan twee verschillende datapunten in één dashboard. Inmiddels staan ze in hetzelfde figuur en zijn daarmee vergelijkbaar. Hoewel in deze vergelijking nog nuances gemaakt moeten worden en het nog niet uitwisselbaar is, is dit al een gigantische stap. Van total talent management theorie naar een praktisch model.

We leggen inmiddels de 10de Talent Monitor voor u neer. Het is tot nu een journey geweest in de werelden van vast én flex op de arbeidsmarkt en het ontrafelen van geheimen daarbinnen. Van een paar open deuren, waarin flex nagenoeg altijd minder krap (maar nog steeds heel krap) is dan de markt voor vaste banen en dat de duur van een opdracht korter is dan de duur van een gemiddeld arbeidscontract (ook dit gat wordt steeds kleiner). Maar ook tot verrassende inzichten als:

  • De relatie tussen tariefontwikkeling, inflatie en moment in het jaar waarin de match wordt gemaakt. Tarieven stijgen aan het begin van het jaar, nauwelijks halverwege of bij verlenging.
  • Het concurrentieveld tussen zelfstandig professionals en detacheringsbureaus
  • De samenhang tussen schaarste en arbeidsmarktactiviteit.
  • Het feit dat zelfstandig professionals veel minder waarde hechten aan flexibiliteit van opdrachtgevers. Zij zijn namelijk zelf by default flexibel en kiest daardoor zelf de regie.

In deze Talent Monitor gaan we door met ontrafelen én verrassen met nieuwe inzichten. We maken de unieke stap naar het vergelijken van het tarief voor vast en flexibel personeel, per doelgroep. Welke ingehuurde professionals zijn veel duurder dan hun collega’s in vaste dienst? En welke juist niet? Een belangrijke ontwikkeling richting een volwaardig datamodel voor Total Talent Management.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.