Talent Monitor: Update prognose tariefontwikkeling professionals 2022

In december 2021 hebben Intelligence Group en HeadFirst Group – waar Staffing MS onderdeel van is – een grote, unieke stap gezet door de tariefontwikkelingen van tijdelijke professionals voor 2022 te voorspellen. In totaal gingen 114 beroepsgroepen onder de loep. Tegelijkertijd kondigden we een tussentijdse update aan op de gemaakte voorspellingen voor halverwege dit jaar. Nu is het tijd deze inzichten te presenteren.

Inflatie drijft uurtarief verder op

Voor deze update hebben we de gerealiseerde uurtarieven van professionals – zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders – in de eerste helft van 2022 geanalyseerd. Aan de hand van deze data konden we voor 46 beroepsgroepen, waarbinnen het aandeel professionals groot is, in kaart brengen hoe de tariefstijging zich heeft ontwikkeld ten opzichte van de eerder afgegeven prognose en de voorspelling voor 2022 daarop aanpassen.

Mede ingegeven door een exceptioneel schaarse arbeidsmarkt – het aantal aanbiedingen per opdracht lag 7% lager dan in 2021 – en een zeer hoge inflatie, zijn er drie belangrijke conclusies:

  • De tariefstijging van professionals – praktisch en hoogopgeleid – is in het eerste half jaar van 2022 gemiddeld 4,7%.
  • De verwachting is dat het uurtarief aan het eind van het jaar gemiddeld met 10,3% is toegenomen. Nog ruim 3%-punt meer (!) dan in december 2021 al werd voorspeld.
  • De gemiddelde afgesproken loonsverhoging voor vast personeel voor de eerste helft van 2022 is 3,1%. Daarmee blijven de salarissen achter op de huidige inflatie, inflatieverwachting én gemiddelde tariefstijging van professionals.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

United we grow: De samenwerking met ProUnity

Op 14 juli 2022 hebben HeadFirst Group en ProUnity hun krachten gebundeld. Als marktleider in het professioneel organiseren van externe inhuur en het grootste platform voor professionals in Nederland zet HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, een belangrijke stap met de toevoeging van ProUnity. Zo groeit HeadFirst Group door richting een internationale platformorganisatie.

Versterking tech & touch
Met de krachtenbundeling met ProUnity verbreedt HeadFirst Group haar HR-techportfolio, dat al bestaat uit ons eigen Freelance & Supplier Management System (F&SMS) Select en samenwerkingen met externe VMS-partners. Zo vergroten weonze flexibilitiet in tech-oplossingen voor opdrachtgevers. ProUnity zal de versneller zijn in de kanteling naar een platformorganisatie. Als innovatief techbedrijf met gevoel voor persoonlijke aanpak wordt er met deze samenwerking gewerkt naar de perfecte balans tussen tech en touch.

Door de toevoeging van ProUnity verdrievoudigen wij onze bestaande business in België, wat betekent dat wij opdrachtgevers internationaal nog beter kunnen bedienen. Voor professionals en leveranciers creëren we een nog groter internationaal netwerk van opdrachtgevers, waarvan de honderden opdrachten dagelijks op één online platform te vinden zijn.

Staffing MS als Managed Service Provider
Natuurlijk blijven we de MSP-dienstverlener en betrouwbare partner zoals u die kent, maar nu met een versterkte marktpositie, breder HR-techportfolio en nog rijker gevuld platform met opdrachten.

Heb je vragen over bovenstaand bericht? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag! Meer informatie over het samengaan van HeadFirst Group en ProUnity, lees je in het persbericht.

Per 1 juli: maximale betaaltermijn voor grote bedrijven naar 30 dagen

Onlangs heeft de Eerste Kamer wetgeving goedgekeurd, waarmee de betalingstermijn van grote bedrijven naar midden- en kleinbedrijf per 1 juli 2022 wordt verkort van 60 naar maximaal 30 dagen. 99% van de leveranciers en zzp’ers is midden- en kleinbedrijf. Daardoor is de wetgeving relevant voor de betaalstroom tussen een opdrachtgever, HeadFirst Group en leveranciers of zzp’ers.

Waarom?
Lange betalingstermijnen van grote bedrijven aan het midden- en kleinbedrijf hebben invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Met deze nieuwe wetgeving wil het kabinet mkbondernemingen in een betere positie brengen.

Voor wie?
De wetgeving geldt voor:

  • grote bedrijven (opdrachtgevers) die zaken doen met zzp’ers en leveranciers van professionals;
  • mkb-ondernemers, waar veel leveranciers toe behoren, die professionals leveren aan grote bedrijven;
  • zzp’ers die ingehuurd worden door grote bedrijven;
  • arbeidsmarktdienstverleners die op basis van tussenkomst een contractuele rol innemen tussen opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers.

Wanneer ben je een ‘groot bedrijf’?
Een onderneming is een groot bedrijf als – twee achtereenvolgende jaren – wordt voldaan aan minstens twee van deze drie criteria:

  • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan €20 miljoen
  • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan €40 miljoen
  • de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst

Overgangstermijn
De wetgeving is per 1 juli 2022 van kracht voor nieuwe overeenkomsten, zo keurde de Eerste Kamer onlangs goed. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van een jaar. Dat wil zeggen dat voor lopende inhuurovereenkomsten niet direct – ook niet bij verlenging van een lopende opdracht – een kortere maximale betalingstermijn van toepassing is. Deze overgangstermijn is door de overheid ingesteld, zodat marktpartijen – wij als opdrachtgever en arbeidsmarktdienstverlener – de tijd hebben ook lopende overeenkomsten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Voor nieuwe ingehuurde professionals vanaf 1 juli 2022 geldt de maximale betalingstermijn van 30 dagen direct.