Nieuw: leerpaden in Select Academy

Acht maanden geleden lanceerden we Select Academy, met als doel: ‘een leven lang leren’ laagdrempelig maken. Dat slaat aan: inmiddels hebben 1.911 professionals die via HeadFirst Group (waar Staffing MS onderdeel van is) aan een opdracht werken hun weg gevonden naar de opleidingsomgeving. Een mooie mijlpaal om een nieuwe functionaliteit toe te voegen: leerpaden.

Wat is een leerpad?
Stel, je hebt jezelf als doel gesteld dat je over 6 maanden certificaat X gehaald wilt hebben. Ter voorbereiding zou je dan eerst de basistraining kunnen volgen, daarna een aantal e-books lezen, een interessante YouTube video kijken, een kennissessie volgen, de training voor gevorderden en tenslotte een proefexamen om je maximaal voor te bereiden. Dit alles kun je samenbrengen in een leerpad en er vervolgens een planning aan hangen.

Het einddoel opgeknipt in stukjes

Naast dat er zelf leerpaden aangemaakt kunnen worden, hebben wij er ook een aantal klaargezet. Zodat een professional weet welke leervormen er gevolgd kunnen worden om bij het einddoel te komen. De eerste vijf leerpaden zijn te vinden onder ‘Organisatieleerpaden’, en dat worden er alleen maar meer!

Professionals profiteren van voordelen
Dan kunnen professionals als onderdeel van de Professionals services – in de vorm van Advanced of Complete – geheel onbeperkt gebruikmaken van het ‘online leren abonnement’ in Select Academy. Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met één van onze Fieldmanagers via 010 – 76 00 900. Zij vertellen je er graag meer over.

Diversiteit & inclusiviteit in de wereld van inhuur. Op zoek naar de goede voorbeelden.

Paul Oldenburg, Business Development Director bij Staffing MS, praat tijdens de Webinar Week over het nut en de noodzaak om ook bij ‘inhuur’ aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie. Hij doet bovenal een oproep om inzichten en goede voorbeelden te delen.

Het onderwerp diversiteit en inclusie staat hoog op de agenda van afdelingen HR en recruitment. Maar hoe zit het eigenlijk met aandacht voor dat thema in de wereld van inhuur? Er is genoeg ‘nut en noodzaak’ om ook bij inhuur aandacht te hebben voor diversiteit en inclusiviteit, maar goede praktijkvoorbeelden zijn er nog nauwelijks, zo legt Paul Oldenburg (Staffing MS, part of HeadFirst Group) uit in dit webinar.

Nut diversiteit

Directe aanleiding om aan de slag te gaan met diversiteit is natuurlijk de schaarste op de arbeidsmarkt. De blik richten op andere delen van de arbeidsmarkt, dat levert nieuwe mogelijkheden op. En een combinatie van verschillen leidt tot ook tot nieuwe inzichten en innovaties, tot scherpte, helderheid en tot duurzame inzetbaarheid, aldus Oldenburg. Meer aandacht voor diversiteit vraagt er wel om die diversiteit ook binnen te halen in je recruitmentteam, of zoals bij de organisatie zelf bij leveranciers van flexibele arbeid. Hij merkt zelf al direct het verschil nu HeadFirst Group een vrouwelijke CEO heeft, licht hij toe.

Noodzaak D&I-beleid

Ook al is er ‘nut’, zonder een ‘noodzaak’ is het lastig een verandering op gang te brengen. “Dat zagen we ook bij het krijgen van grip op inhuur”, zo vertelt Oldenburg. “Het nut daarvan was bekend, maar het was uiteindelijk de wet DBA die er echt voor gezorgd heeft dat organisaties stappen gingen maken in het professionaliseren van inhuur.”

Zo ook bij D&I-beleid

Er is een wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving & selectie’ in de maak. Dat verplicht werkgevers en intermediairs om schriftelijk beleid vast te leggen. De arbeidsinspectie gaat daar toezicht op houden. Synchroon wordt gewerkt aan een verplichte code voor intermediairs om discriminerende verzoeken van opdrachtgever te melden (zie hier).

Daarbij werkt de Europese Commissie aan een verplichting voor beursgenoteerde bedrijven en grote bedrijven zonder beursnotering om te rapporteren over ‘duurzaamheid’. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Oproep praktijkvoorbeelden en kennis delen

Meer dan genoeg ‘nut en noodzaak’ dus om bij het ontwikkelen van een D&I beleid ook te kijken naar wie ingehuurd wordt. Maar hoe doe je dat? Wat zijn goede voorbeelden? Oldenburg is eerlijk en hij moet het antwoord schuldig blijven. “Die praktijkvoorbeelden, ze zijn er eigenlijk nog beperkt. We zullen de best practices nog zelf moeten ontwikkelen.”

Oldenburg doet wel alvast een belofte: in de Webinar Week van oktober 2022 komt hij terug met concrete aanbevelingen en voorbeelden.

Maar, zegt hij erbij, daar heeft hij de praktijk wel voor nodig. “We doen hierbij een oproep aan de voorlopers op dit gebied. Die willen we graag bij elkaar brengen. Kennis delen, ervaringen uitwisselen. We hebben Nancy Poleon, onder andere oprichter van BrandedU, gevraagd om die sessies te leiden en een ‘board of believers’ te vormen. De uitkomsten daarvan presenteren we dan graag in oktober.”

Heb je interesse om mee te doen aan dit initiatief? Meld je dan aan via marketing@headfirst.nl.

Wil je weten wat Paul Oldenburg nog meer vertelde over diversiteit en inclusiviteit? Bekijk de opname van het webinar.