Netive sluit partnership met WVN Consultancy en Staffing Management Services

Nétive sluit partnerships met WVN Consultancy en Staffing Management Services

Nétive VMS B.V. is recent een tweetal partnerships aangegaan voor de implementatie van de SaaS-oplossing van Nétive bij opdrachtgevers met WVN Consultancy en Staffing Management Services.

Samenwerking
“Nétive werkt graag samen met partners, niet alleen vanuit een rol als Managed Service Provider of Marktplaatsbeheerder, maar ook vanuit een rol als onafhankelijke implementatiepartij”, aldus Patrick Tiessen, algemeen directeur van Nétive. “De partners waar we nu een overeenkomst mee zijn aangegaan hebben een ruime kennis van de markt, maar weten ook van de specifieke problematiek van onze individuele opdrachtgevers. Dat maakt het partnership met beide partijen zeer waardevol voor Nétive. Het implementeren van onze SaaS-software is niet alleen een kwestie van het neerzetten en technisch inrichten, maar er komt ook een groot deel advisering over hoe de processen voor het inhuren van flexibele arbeid kunnen worden geoptimaliseerd bij kijken. Onze nieuwe opdrachtgevers maken zo optimaal gebruik van de ervaring van onze partners en de proceskennis die zij hebben opgedaan bij andere opdrachtgevers”.

Kennis
“Als onafhankelijke specialist van het adviseren over en inrichten van inhuurprocessen zijn wij blij dat wij partner van Nétive zijn geworden”, zegt Wim van Nieuwenhuijzen, directeur van WVN Consultancy. “Nétive is dé toonaangevende partij in Nederland op het gebied van Vendor Management Software, en ondanks het feit dat wij zelf onafhankelijk blijven in het adviseren over welke software geschikt is voor onze eigen opdrachtgevers is het voor ons een grote stap voorwaarts om bij opdrachtgevers van Nétive onze toegevoegde waarde te kunnen laten zien”.

“Voor Staffing Management Services is het implementeren van de software van Nétive niet nieuw, we hebben inmiddels enkele tientallen implementaties bij onze opdrachtgevers verricht vanuit onze rol als Managed Service Provider” vervolgt Rob de Laat, directeur van Staffing Management Services. “Maar een rol als implementatiepartij voor opdrachtgevers van Nétive is wel nieuw. Wij zijn van mening dat dit een mooie kans is om de samenwerking met Nétive verder te intensiveren en om onze expertise, onafhankelijk, in te zetten voor opdrachtgevers van Nétive”.

Over Nétive
Nétive heeft sinds de start in 2003 meer dan 140 succesvolle implementaties bij opdrachtgevers gerealiseerd. De organisatie bestaat uit 25 medewerkers en richt zich op het maken van software om alle facetten van het werven, selecteren, contracteren en beheren van vaste en tijdelijke medewerkers te ondersteunen, van behoeftestelling tot en met facturering. De laatste jaren is de dienstverlening rondom de werving en selectie van vast personeel verder uitgebreid in onze oplossing, waardoor nieuwe geïntegreerde samenwerkingsvormen tussen inkoop en recruitment mogelijk worden gemaakt bij onze partners en opdrachtgevers.

Over WVN Consultancy
Voor opdrachtgevers is het inzetten van flexibel personeel van strategisch belang maar ontbreekt het vaak aan grip op en inzicht in het gehele proces rondom het inhuren van flexibel personeel.

WVN Consultancy biedt een daadkrachtige aanpak met pragmatische oplossingen waarmee klanten grip op inhuur verkrijgen en behouden.

WVN Consultancy brengt verschillende deelexpertises op het gebied van inhuur samen die aanvullend zijn en er voor de opdrachtgever toe leiden dat het gehele proces rondom de (inkoop van) inhuur van flexibele arbeid naar een volwassener niveau gebracht wordt.

WVN Consultancy biedt kennis op de specifieke deelgebieden binnen het vakgebied inhuur van flexibel personeel, zoals:

Procesinrichting en optimalisatie

  • Compliancy met betrekking tot contractvorming, inhuurdossiers, fiscaliteit en juridisch
  • IT, systeem keuze, inrichting en implementatie begeleiding
  • Flexcenters, Implementatie en projectmanagement, interim management en projectdetachering van inhuurdesk medewerkers.

Over Staffing Management Services
Staffing MS (opgericht in 2008) is expert in het organiseren van flexibele arbeid. Als adviseur, implementatiepartner of MSP heeft Staffing MS de ambitie om de inhuur van externe arbeid zo te organiseren dat alles draait om inzet van de juiste kandidaat, op basis van de juiste afspraken, zonder onbekende risico’s en tegen de juiste kosten. Transparantie, grip en inzicht staan daarbij voorop.

Staffing MS heeft gekozen voor een onafhankelijke en neutrale positie zodat zij de belangen van de opdrachtgever, waarvoor zij werkt, optimaal kan behartigen. Zonder daarbij bedreigend te zijn voor welke leverancier of kandidaat dan ook. Met ruim 30 implementaties, 40 medewerkers en 2500 contracten onder beheer is Staffing MS een toonaangevende partij.