Bovib en Belastingdienst bereiken overeenstemming over raamovereenkomst tussen intermediair en ciënt

Op 7 september 2017 heeft Bovib met de Belastingdienst materieel overeenstemming bereikt over de raamovereenkomst tussen de intermediair en de cliënt. Indien deze overeenkomst goed ten uitvoer wordt gelegd, heeft de intermediair niet de rol van uitzendbureau en zal er daarom geen inhoudingsplicht voor de intermediair zijn.

Zoals bekend is in december 2016 de door de Bovib opgestelde AV ZP door de Belastingdienst goedgekeurd als modelovereenkomst voor de Wet DBA. Wanneer volgens deze overeenkomst wordt gewerkt, is er geen echte dienstbetrekking tussen de ZP’er en de intermediair en ook geen fictieve dienstbetrekking op grond van de tussenkomst-fictie.

Helderheid over de hele intermediaire relatie

Met deze twee overeenkomsten en de voorgestelde beheersmaatregelen ontstaat helderheid over de hele intermediaire relatie en daarmee voor de risico’s in de keten. Bovib raadt cliënten die extern deskundigheid inhuren én intermediairs daarom aan beide overeenkomsten te gebruiken.

Voor cliënten is van belang dat zij in onze visie geen fiscale risico’s lopen wanneer deze set overeenkomst door de keten wordt gebruikt en er dienovereenkomstig wordt gewerkt. Om dat te onderstrepen voorziet de overeenkomst in een vrijwaring voor de cliënt.

Toekomstplannen

Bovib streeft er naar om ook de raamovereenkomst tussen intermediair en cliënt voorzien van een toelichting en kenmerk gepubliceerd te krijgen op de website van de belastingdienst. De AV ZP is al op de website van de Belastingdienst te vinden. Ook over de beheersmaatregelen rond beide overeenkomsten blijven we met de belastingdienst in gesprek.

Het is onze stellige overtuiging dat we door het gebruik van deze unieke set overeenkomsten ruimschoots voldoen aan de verwachtingen die tijdens de transitieperiode aan intermediairs gesteld mogen worden. We zijn dan ook benieuwd naar de ervaringen van onze leden.