Wouter Waaijenberg verlaat Staffing MS

Wouter Waaijenberg verlaat na bijna dertien jaar Staffing Management Services. Waaijenberg was medeoprichter van het bedrijf in 2008 en vervulde sindsdien de rol van directeur. In 2018 is Staffing MS verkocht aan HeadFirst Group, waarbinnen Waaijenberg de afgelopen drie jaar het bedrijf heeft geleid. Hij heeft de organisatie helpen groeien van lokale en neutrale dienstverlener naar één van de grootste MSP’s van Nederland en stappen laten zetten met MSP expertise, consultancy en flex solutions in Europa, waar we hem zeer erkentelijk voor zijn.

Waaijenberg verlaat de organisatie per 1 februari 2022. De afgelopen maand heeft hij zijn taken overgedragen aan Geo van der Wilk, CCO bij moederorganisatie HeadFirst Group, die zijn rol tot een nader te bepalen moment overneemt.