Hoe houden wij ons netwerk voor opdrachtgevers actueel?

We beschikken in ons groeiende netwerk over ruim 10.000 leveranciers, met meer dan 70.000 professionals in dienst, en ruim 50.000 zzp’ers. Wij blijven daarnaast continu investeren in de uitbreiding van ons eigen netwerk om de aanvragen van een opdrachtgever altijd in te kunnen vullen. Je leest hier hoe we dat doen!

Aansluiten huidige leveranciers van een opdrachtgever
Inhurende managers van een opdrachtgever hebben jarenlang samengewerkt met vaste leveranciers waarover ze tevreden zijn. Bij een implementatie nemen wij alle leveranciers die nog niet bij ons bekend zijn op in ons netwerk en besteden vervolgens veel zorg aan de persoonlijke onboarding van deze leveranciers. Daarbij geven we uitleg over onder andere het type aanvragen, de te verwachten aantallen, de inhuurvoorwaarden en onze werkwijze.

Leveranciersmanagement
We hebben leveranciersmanagers die zich richten op het onderhouden van de banden met onze leveranciers, het evalueren van hun prestaties en het uitbreiden van ons netwerk. Iedere leveranciersmanager richt zich op een specifiek deel van de markt, zoals de energiesector, techniek of ICT. Eén van de leveranciersmanagers is onderdeel van het team van de opdrachtgever en overlegt wekelijks met onze accountmanager en de MSP-consultants over actuele aandachtspunten (zoals forecast, specifieke aanvragen, facturatie of andere processtappen) en kansen om onze processen en dienstverlening te optimaliseren.

Uitbreiding netwerk
Elk jaar groeit ons netwerk van leveranciers en zzp’ers met gemiddeld 8%. Het grote aantal interessante opdrachten dat wij bieden, met name bij de (semi-)overheid en in aansprekende sectoren, spreekt leveranciers aan. Dit jaar hebben wij 360 nieuwe leveranciers met ca. 4.800 inzetbare professionals en ca. 200 zzp’ers aan ons netwerk toegevoegd. Door het grote aantal inhuuraanvragen dat wij afhandelen (ca. 30.000 per jaar), hebben wij realtime inzicht in verschuivingen van vraag en aanbod. Omdat wij weten voor welke profielen de schaarste in de komende zes maanden toeneemt, kunnen wij hierop anticiperen door ons netwerk tijdig uit te breiden.