Het belang van draagvlak voor MSP-implementatie

In de wereld van Managed Service Providers (MSP’s) spelen diverse uitdagingen en obstakels een rol bij de implementatie . Bij Staffing MS begrijpen we dat een succesvolle implementatie niet alleen afhangt van onze eigen inspanningen, maar ook van de medewerking en betrokkenheid van onze opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers. In deze blog gaan we dieper in op enkele van de uitdagingen en risico’s die zich kunnen voordoen tijdens de implementatie van een MSP en hoe we bij Staffing MS proactief werken aan het creëren van draagvlak.

Samenwerken voor Succes
Bij de implementatie van een MSP-dienst zijn er verschillende betrokken partijen, en het is cruciaal dat ze allemaal samenwerken om succes te garanderen. Hoewel veel implementatiewerkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen medewerkers, kan het nodig zijn dat medewerkers van de opdrachtgever betrokken worden. Dit kan echter leiden tot capaciteitsproblemen, omdat zij naast hun reguliere werkzaamheden ook implementatiewerk moeten verrichten.

Het is essentieel dat medewerkers van de opdrachtgever de nieuwe procedures en processen begrijpen en deze effectief kunnen toepassen. Als ze hier niet voldoende tijd voor hebben, bestaat het risico dat ze teruggrijpen naar hun oude werkwijze, met alle gevolgen van dien, zoals foutieve inkooporders, vertragingen in het accorderen van uren en een moeizame start van onze dienstverlening.

Overwinnen van obstakels
Een andere uitdaging kan ontstaan in de vorm van weerstand bij huidige leveranciers en zzp’ers. Zij kunnen de MSP zien als een belemmering voor hun commerciële activiteiten bij de opdrachtgever. Het rechtstreekse contact met inhurende managers kan onder druk komen te staan, en de MSP kan zich bemoeien met tarieven, wat voor ontevredenheid kan zorgen.

Bovendien moeten leveranciers en zzp’ers wennen aan nieuwe procedures en systemen voor inhuur en administratie. Als ze deze veranderingen als een achteruitgang ervaren, kunnen ze ervoor kiezen om hun professionals elders in te zetten, waardoor de opdrachtgever mogelijk niet meer toegang heeft tot hun beste kandidaten.

Het is ook belangrijk op te merken dat leveranciers en zzp’ers vaak hun bezwaren delen met hun bestaande contactpersonen binnen de opdrachtgever, in plaats van met de MSP zelf. Dit kan leiden tot extra managementaandacht tijdens de implementatie, wat ten koste kan gaan van het optimaliseren van de MSP.

Onze Aanpak
Bij Staffing MS begrijpen we dat het creëren van draagvlak cruciaal is voor een succesvolle implementatie. We streven ernaar om betrokkenheid en begrip te bevorderen bij al onze stakeholders, van interne medewerkers tot leveranciers en zzp’ers. We investeren in maatwerkoplossingen en bieden persoonlijke aandacht om ervoor te zorgen dat medewerkers van de opdrachtgever zich comfortabel voelen met het nieuwe inhuurproces. We begrijpen dat verandering moeilijk kan zijn, en we willen ervoor zorgen dat iedereen de voordelen van onze diensten begrijpt en waardeert.

Wil je meer weten over hoe we draagvlak creëren en concrete acties ondernemen tijdens onze implementaties? Neem gerust contact met ons op voor een informatief gesprek. Bij Staffing MS staan we klaar om je vragen te beantwoorden en samen te werken aan het succes van jouw organisatie.