Talent Monitor: Tariefontwikkeling professionals 2024

We balanceren tussen economische krimp en groei, blijkt uit de eerste Talent Monitor van 2024. Na maanden van neergang, zagen we in het laatste kwartaal van 2023 toch een bescheiden opleving van onze economie. Zo blijft het werkloosheidspercentage zeer laag en komt er meer personeel op de arbeidsmarkt. Toch blijft de krapte op de arbeidsmarkt nog aanwezig.

Er is ook sprake van veranderingen en dynamiek op de flexmarkt. Voor deze jaarlijkse Talent Monitor is gekeken naar de tarieven en – ondanks wederom de uitdagende marktomstandigheden zoals inflatie en ‘hogere’ marktrentes – is opnieuw een voorspelling voor 2024 gedaan. Dit rapport neemt je mee door de recente data, op weg naar de tariefontwikkeling voor 2024: drie potentiële scenario’s, waarvan er één als meest realistisch beschouwd wordt. Een aantal interessante inzichten die naar boven kwamen:

 • Na drie kwartalen van krimp in de Nederlandse economie, toont het vierde kwartaal van 2023 een lichte stijging van 0,3% ten opzichte van het derde kwartaal. Ten opzichte van 2022 is er nog wel sprake van een daling van 0,5%.
 • Verschillende signalen wijzen erop dat er enige verlichting optreedt in de schaarste op de arbeidsmarkt.
 • In vergelijking met een jaar geleden vertoont de arbeidsmarktactiviteit onder zzp’ers een lichte stijging van 20,1 naar 21,7% in het vierde kwartaal van 2023, ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022.
 • Er is een sterke stijging van het gemiddeld aantal aanbiedingen per opdracht. Tegen het einde van 2023 lag dit aantal bijna op hetzelfde niveau als tijdens de piek in het tweede kwartaal van 2020.
 • Het aantal zzp’ers dat in loondienst (terug) wil, is iets toegenomen. Het blijft met 11,6% nog ver achter op het percentage in 2021, toen was dit 17,0%. Daarnaast geeft juist 13,0% van de werknemers aan dat ze (weer) als zzp’er zouden willen werken.
 • De sourcingsdruk blijft onveranderd toenemen: gemiddeld worden zzp’ers ongeveer 18 keer per jaar benaderd voor een opdracht. Meer dan zes op de tien wordt minstens eens per kwartaal benaderd.
 • Uit data van HeadFirst Group blijkt dat de tarieven van flexibel werkenden – zzp’ers en professionals in dienst van detacheerders – die in 2023 aan een nieuwe opdracht zijn gestart gemiddeld met 4,3% zijn gestegen ten opzichte van 2022.

Benieuwd naar alle inzichten? Download de Talent Monitor op de website van onze moederorganisatie HeadFirst Group.

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.

Efficiënt wervingsproces: een blik op de operationele samenwerking met opdrachtgevers

In de wereld van Managed Service Providers (MSP) is een effectief wervingsproces van cruciaal belang. Bij onze opdrachtgevers zorgen onze MSP-consultants ervoor dat elke aanvraag met de nodige zorg wordt behandeld, waarbij ze ons uitgebreide netwerk van leveranciers aanspreken en gemotiveerde professionals aanbieden die perfect aansluiten bij de behoeften. In dit blog delen we een gedetailleerde kijk op hoe wij op operationeel niveau kunnen samenwerken met onze opdrachtgevers en welke stappen ons wervingsproces omvat.

Stap 1: Indienen aanvraag door Aanvrager

Onze samenwerking begint wanneer een aanvrager telefonisch of per e-mail een aanvraag indient bij onze MSP-consultant. Deze expert voert de aanvraag in ons Vendor Management System (VMS) in, waardoor het proces efficiënt wordt ondersteund. Als onderdeel van onze inspanningen om het indienen van aanvragen zo eenvoudig mogelijk te maken, stellen we standaard opdrachtomschrijvingen beschikbaar voor veelvoorkomende profielen.

Stap 2: Aanvraag interpreteren en verhelderen

Binnen twee uur na het indienen van de aanvraag neemt onze MSP-consultant contact op met de aanvrager. Tijdens dit persoonlijke contact worden essentiële aspecten doorgenomen, zoals het verduidelijken van de opdrachtomschrijving, het bepalen van de wervingsstrategie, en het afstemmen van soft skills voor een optimale culturele fit. Daarnaast adviseren we over diversiteit en inclusie, bepalen we de gewenste beschikbaarheid van de kandidaat, en toetsen we het tarief aan onze benchmarktarieven.

Stap 3: Vaststelling gunningscriteria

In overleg met de aanvrager stelt onze MSP-consultant een beoordelingstabel op met alle gunningscriteria, inclusief wegingsfactoren. Deze tabel wordt later gebruikt om de best passende kandidaten te selecteren en inzicht te krijgen in de prijs-kwaliteitsverhouding.

Stap 4: Distribueren van aanvraag

Via het VMS distribueren we de aanvraag en plaatsen deze op de opdrachtgever-specifieke landingspagina en op de eigen werken-bij pagina van de opdrachtgever. Belangrijke tijdlijnen worden gecommuniceerd, en relevante leveranciers en zzp’ers ontvangen direct de aanvraag. Bij schaarse profielen benaderen we voorkeursleveranciers en kandidaten uit talentenpools.

Leveranciers en zzp’ers bieden aan in VMS

Leveranciers en zzp’ers dienen hun aanbiedingen in via het VMS. Onze MSP-consultant monitort dagelijks het aanbod en schakelt leveranciersmanagers in als er onvoldoende passende cv’s worden aangeboden.

Stap 6: Selectie (opstellen shortlist)

De MSP-consultant beoordeelt elke aanbieding aan de hand van de beoordelingstabel en stelt een shortlist op. Kwaliteit staat voorop, en we passen aanvullende selectiemethoden toe indien nodig. Tarieven worden getoetst aan benchmarktarieven, en indien nodig wordt er onderhandeld.

Stap 7: Intakegesprekken

Uitgenodigde kandidaten worden geïnformeerd, en de aanvrager voert de interviews uit. De gunningsbeslissing wordt gecommuniceerd aan de MSP-consultant, die dit persoonlijk met de geselecteerde kandidaat deelt. Ook afgewezen kandidaten ontvangen feedback.

Stap 8: Start contractering en onboarding

Gegevens van de kandidaat worden aangeleverd in het HR-portal van de opdrachtgever. Na het creëren van een Inkooporder en ondertekening van de inhuurovereenkomst, start de onboarding.

Wil je meer weten over het opzetten van een efficiënt wervingsproces in jouw organisatie? Wij delen graag onze expertise onder het genot van een kopje koffie.

Grip op het zzp-dossier: Feiten en inzichten over zelfstandigen zonder personeel in 2023

Er zijn in Nederland 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Dat betekent dat één op de acht mensen met betaald werk een zzp’er is – een significante groep. De positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt is nog steeds een punt van discussie binnen het politiek debat. In 2021 bleek al dat de debatten over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt werden gevoerd op basis van verkeerde data en misinterpretaties. Dit jaar heeft het kennisplatform ZiPconomy, in opdracht van HeadFirst Group en ONL voor Ondernemers, wederom een rapport opgesteld met de belangrijkste cijfers en ontwikkelingen over de zzp-populatie in Nederland.

De waardevolle inzichten die in 2021 aan het licht kwamen bij de vorige rapportage, waren inmiddels aan een update toe. Het doel van deze hernieuwde editie van het rapport is hetzelfde gebleven: de diversiteit van de doelgroep in kaart brengen en het zzp-dossier (en daarmee het debat over de arbeidsmarkt) naar een hoger niveau tillen. Misvattingen over zzp’ers zijn na het lezen van dit rapport verleden tijd.

Enkele nieuwe inzichten van dit rapport zijn de volgende:

 • De grote meerderheid van de zzp’ers verleent diensten (eigen arbeid). Het aantal zzp’ers dat producten verkoopt daalde. Ruim een tiende van de werkzame beroepsbevolking is zzp’er eigen arbeid. In 2013 was dat nog 8,2%.
 • Meer dan de helft van de zzp’ers is man. Het aandeel vrouwen stijgt, maar dit is nog lang niet zo gelijk verdeeld als onder werknemers. Bijna de helft van de zzp’ers is tussen de 35-55 jaar oud.
 • Bijna de helft van de zzp’ers heeft een hbo-opleiding of hoger. Opvallend: vrouwelijke zzp’ers zijn vaker hoger opgeleid dan mannen.
 • De grootste categorie zzp’ers is de groep die ‘specialistische zakelijke diensten’ levert. Gevolgd door zorg en welzijn, bouw en IT. De meeste zzp’ers die eigen arbeid leveren aan organisaties hebben vier of meer opdrachtgevers.
 • Verreweg de meeste zzp’ers (83%) zijn (zeer) tevreden over hun werksituatie. Bij werknemers ligt dit percentage op 78%. Regie over de werkdag wordt in 2023 het vaakst genoemd als motief om zzp’er te worden.

Deze analyse is grotendeels gebaseerd op resultaten uit 2013 tot 2023 van de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nadruk ligt op zzp’ers eigen arbeid. Benieuwd naar alle inzichten? Download het rapport op de website van onze moederorganisatie HeadFirst Group.