Handreiking Extern Inhuren

Externe inhuur staat onder druk,

De overheid moet bezuinigen, en die bezuinigingen komen ook terecht bij de inhuur van externen.
Tegelijk roepen de tarieven voor externe inhuur maatschappelijke vragen en weerstand op.
Ook zou het inschakelen van externe adviseurs voor moeilijke en specialistische vraagstukken kunnen zorgen.
Dit kan er toe kunnen leiden dat die uitdagende klussen aan de neus van eigen medewerkers voorbij gaan.

Financiën
Er is veel geld gemoeid met externe inhuur, publieke organisaties besteden nu veelal 15-20%
van de salarissom aan externe inhuur. Binnen de rijksoverheid is echter afgesproken dat een
ministerie in principe niet meer dan 13% van de salarissom aan externe inhuur zou mogen besteden.

Aan de andere kant hechten veel organisaties groot belang aan het inhuren van externen. Externe inhuur
levert bijvoorbeeld expertise die niet structureel vereist is of helpt om een piek in de werkbelasting op te vangen.

externinhuren