HR wordt een kernactiviteit, voorspelt Han Mester (ABNAMRO)

Gaat de structurele schaarste impact hebben op de economische groei? Wat wordt het nieuwe normaal (in werk) nu corona aanhoudt? En met de klimaatcrisis die in belang toeneemt, was corona alleen een ‘generale repetitie’ als het gaat over beleidsmaatregelen die ons beperken in brede zin?

In een door HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, georganiseerde webinar ‘Trends in 2022’ gaf sector banker bij ABN AMRO Han Mesters een inkijkje in de (flexibele) arbeidsmarkt. Hij behandelde hij eerst een aantal macro-economische trends. Daarna ging hij in op vier thema’s die impact hebben op (alle) organisaties, om tot slot toe te lichten waarom (en hoe) HR een sleutel is voor de oplossing.

Deze hele – leerzame – kennissessie, met een afsluitende discussie met inleners van zzp’ers, is hier terug te bekijken: