Ontwikkelingen Staffing MS in 2022

De enige en eerste onafhankelijke MSP, zo ontstond Staffing MS in 2009. Sinds 2018 is de organisatie onderdeel van HeadFirst Group, internationale fullservice HR-dienstverlener. Met dagelijks duizenden professionals aan het werk bij honderden opdrachtgevers. In de BeNeLux, maar onder andere ook in Duitsland, Polen, Scandinavië en Italië. Business Development Director Paul Oldenburg zoomt in op ontwikkelingen die bijdragen aan dit succes.

Onafhankelijk zijn en blijven is anno 2022 nog steeds een essentiële en fundamentele kwaliteit. Het betekent voor ons (1) geen eigen mensen inzetten bij opdrachtgevers, (2) geen voorkeur voor specifieke leveranciers en (3) geen voorkeur voor een specifiek Vendor Management Systeem.

Een interessant en zeer actueel voorbeeld hiervan: we gaan voor de dienstverlening aan Alliander samenwerken met twee uitzendpartners, YoungCapital en Start People. Dit maakt het makkelijker om vanuit het belang van de opdrachtgever de hele arbeidsmarkt te ontsluiten. Het vergroot de slagkracht van Alliander op de uitzendmarkt, wij regelen het in en voeren het uit.

TTM-aanpak neemt vlucht door schaarste
Wat door de jaren wel is veranderd, is het belang voor recruiters en HR om externe inhuur goed te begrijpen. Waar inhuur bij onze start draaide om kostenbesparing en grip krijgen, ligt de focus nu volledig op het werven, binden, motiveren en ontwikkelen van talent. Deze integrale kijk op de gehele arbeidspopulatie – bekend als Total Talent Acquisition – neemt een vlucht door de huidige schaarste. De contractvorm wordt minder en minder relevant. Doordat we onderdeel zijn van onze moederorganisatie HeadFirst Group zijn we in staat om opdrachtgevers te adviseren en ondersteunen bij deze vraagstukken op het snijvlak van recruitment en inhuur.

Diversiteit & inclusie-beleid: ook voor externe inhuur
Een ander gevolg van de schaarste is dat het van belang is om het arbeidspotentieel van onze samenleving optimaal te benutten. Zoals het werven van talent uit het buitenland of met een afstand tot de arbeidsmarkt. We spelen hierop in met onze global sourcing, remote hiring en social hiring oplossingen.

We gaan daarnaast met ‘thought leaders’ in gesprek om de relatief holle begrippen ‘diversiteit’ en ‘inclusie’ invulling te geven met een gefundeerd beleid voor de flex-populatie. We dagen hen uit om samen een bijdrage te leveren tegen de kansen-ongelijkheid in de samenleving en dit actief te bestrijden.

Bijdragen aan duidelijke wetgeving
De Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar een flexibeler arbeidsmarkt. Covid-19 heeft dit alleen maar versterkt: 1) organisaties hebben de ruimte nodig om hun personeelskosten aan te passen mee te bewegen met de markt, 2) de noodzaak van grip op inhuur is opnieuw blootgelegd, het bleek dat organisaties die overzicht hadden aan het begin van de crisis in staat waren om mee te bewegen met de marktontwikkelingen en 3) locatiegebonden werk werd als risicofactor aangemerkt.

Het huidige rechtssysteem in Nederland is echter niet ingericht op een moderne, flexibele arbeidsmarkt waarin ondernemerschap en hybride werkvormen de norm worden. Met het nieuwe kabinet, met frisse energie, kunnen we een
nieuw hoofdstuk in de arbeidsmarktwetgeving verwachten. Wij dragen actief bij aan het vinden van de beste oplossing met visiedocumenten, in samenwerking met kennisplatform ZiPconomy en ondernemersorganisatie ONL.

Voorspellend met data
Daarnaast bieden we steeds meer data-inzichten, vormgegeven in onze kwartaalrapportage Talent Monitor. Inmiddels hebben we vier edities gepubliceerd, inclusief de primeur van een voorspellingsmodel, waarin we op basis van gegevens
uit het verleden een prognose maken van de tariefontwikkeling in 114 beroepen. Dit is zeer nuttig voor zowel professionals als leveranciers, die inzicht krijgen in hun waarde, als voor opdrachtgevers, die de gegevens kunnen gebruiken om hun inhuurkosten te voorspellen. Van nu af aan zullen wij deze traditie jaarlijks herhalen.

Dit zijn slechts de eerste stappen. We blijven innoveren op datagebied, om opdrachtgevers strategische inzichten te bieden en meer en meer voorspellend te worden.

MSP-rapport 2022 
Bovenstaand artikel is een advertorial uit het recent gelanceerde onderzoeksrapport naar MSP-aanbieders in Nederland & België. Ben je op zoek naar inspiratie om het beheer van jouw ingehuurde talenten al dan niet uit te besteden aan een MSP–partner? Dan vind je in dit unieke onderzoeksrapport veel inzichten en inspiratie om je te oriënteren en het gesprek goed voorbereid aan te gaan. Download gratis op de website van ZiPconomy.