Per 1 juli: maximale betaaltermijn voor grote bedrijven naar 30 dagen

Onlangs heeft de Eerste Kamer wetgeving goedgekeurd, waarmee de betalingstermijn van grote bedrijven naar midden- en kleinbedrijf per 1 juli 2022 wordt verkort van 60 naar maximaal 30 dagen. 99% van de leveranciers en zzp’ers is midden- en kleinbedrijf. Daardoor is de wetgeving relevant voor de betaalstroom tussen een opdrachtgever, HeadFirst Group en leveranciers of zzp’ers.

Waarom?
Lange betalingstermijnen van grote bedrijven aan het midden- en kleinbedrijf hebben invloed op de kaspositie en daarmee de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Met deze nieuwe wetgeving wil het kabinet mkbondernemingen in een betere positie brengen.

Voor wie?
De wetgeving geldt voor:

  • grote bedrijven (opdrachtgevers) die zaken doen met zzp’ers en leveranciers van professionals;
  • mkb-ondernemers, waar veel leveranciers toe behoren, die professionals leveren aan grote bedrijven;
  • zzp’ers die ingehuurd worden door grote bedrijven;
  • arbeidsmarktdienstverleners die op basis van tussenkomst een contractuele rol innemen tussen opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers.

Wanneer ben je een ‘groot bedrijf’?
Een onderneming is een groot bedrijf als – twee achtereenvolgende jaren – wordt voldaan aan minstens twee van deze drie criteria:

  • de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan €20 miljoen
  • de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan €40 miljoen
  • de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst

Overgangstermijn
De wetgeving is per 1 juli 2022 van kracht voor nieuwe overeenkomsten, zo keurde de Eerste Kamer onlangs goed. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangstermijn van een jaar. Dat wil zeggen dat voor lopende inhuurovereenkomsten niet direct – ook niet bij verlenging van een lopende opdracht – een kortere maximale betalingstermijn van toepassing is. Deze overgangstermijn is door de overheid ingesteld, zodat marktpartijen – wij als opdrachtgever en arbeidsmarktdienstverlener – de tijd hebben ook lopende overeenkomsten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Voor nieuwe ingehuurde professionals vanaf 1 juli 2022 geldt de maximale betalingstermijn van 30 dagen direct.