Wet DBA – Niet van de baan

Niet afgeschaft, niet in de ijskast, niet in de ban, niet van de baan. De Wet DBA is er nog. Maar wat heeft Wiebes dan wel gezegd? Daarvoor is het belangrijk om zowel de brief te lezen die hij op 18 november 2016 naar de Tweede Kamer stuurde en het bijgaande rapport van de Commissie Boot.

In samenvatting stelt Wiebes het volgende:

  1. Hij onderkent dat de Wet DBA niet werkt zoals die moet werken. Er worden problemen gecreëerd aan de bovenkant van de markt (omdat er vaak een gezagsverhouding is), terwijl de problemen aan de onderkant van de markt niet worden opgelost (omdat de clausule vrije vervanging de kwetsbare zzp’er per definitie een kans op een dienstbetrekking ontzegt).
  2. Zowel Wiebes als de commissie Boot handhaven de modelovereenkomst als werkvorm.
  3. Er wordt een nieuwe tweedeling aangebracht: Goedwillende en Kwaadwillende Opdrachtgevers. Hierbij geldt de volgende definitie: Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).
  4. Voor Goedwillende Opdrachtgevers geldt uitstel van handhaving tot januari 2018. Bovendien geldt dat na controle niet direct boetes volgen, maar eerst een waarschuwing.
  5. Voor Kwaadwillende Opdrachtgevers geldt handhaving per 1 mei 2017 onverkort en worden direct boetes opgelegd terugkijkend tot 1 mei 2016.
  6. De extra tijd tot 1 januari 2018 wordt gebruikt om aanbevelingen van de Commissie Boot nader te onderzoeken en op te volgen, indien nodig kan de termijn nog verder uitgesteld worden.


Wat betekent dit voor Opdrachtgevers?

Van belang is dat Opdrachtgevers door de Belastingdienst worden gezien als Goedwillend. Wat dat precies betekent en waar de scheidslijn ligt met Kwaadwillend, weten wij nog niet, we verwachten meer duidelijkheid hierover na het debat eerste week december. We vermoeden wel dat kennis van de Wet DBA  en het  (beginnen met) werken met modelovereenkomsten een minimale vereiste is om niet als Kwaadwillend te boek te staan.


Advies Staffing Management Services:

  1. Zorg dat u begint met uw voorbereiding op implementatie van de wet DBA en dat u maandelijks voortgang laat zien.
  2. Adopteer het werken met modelovereenkomsten
  3. Probeer alvast voor te sorteren op de criteria of indicatoren die de Commissie Boot noemt. Wij bespreken ze op ons seminar op 1 december, Hotel New York, Rotterdam.

Reden temeer voor een verhelderend bezoek aan ons DBA event op 1 december 2016 in Hotel New York in Rotterdam. Tot de 1e!

Bijlages