MSP Nederland, groei door schaarste en wetgeving

Verovert de MSP Nederland? Inderdaad zien we dat de Managed Service Provider dienstverlening van Staffing MS voor steeds meer werkgevers een duidelijke toegevoegde waarde heeft. Maar wat houdt MSP in Nederland eigenlijk in?

De Managed Service Provider ontzorgt

Een Managed Service Provider ontzorgt bedrijven en organisaties bij het inhuren van externe medewerkers. Een MSP fungeert als verlengstuk van het HR team en de inkopers, neemt hun processen uit handen en optimaliseert die waar mogelijk. Dienstverlening die verder gaat dan de gangbare contractmanagement partijen en intermediairs.

Uiteraard verzorgt de MSP ook het volledige administratieve contractmanagement. Inclusief de on- en off-boarding, de digitale dossiervorming, tijdregistratie, facturatie en rapportages. En net als de intermediairs zoekt men naar kandidaten en wordt de matching verzorgd. Maar bovenal is de MSP een partij die samen met de HR teams en inkopers de businessplanning doorneemt en de inhuurbehoefte op korte en langere termijn plant. Die een groot deel van hun verantwoordelijkheden overneemt en ervoor zorgt dat er een goed werkend wervingsplan komt en wordt uitgevoerd. Inclusief het opstellen van de aanvragen. De MSP professionals zijn dus volwaardige gesprekspartner die de ‘business kennen’ en korte lijnen hebben naar de HR- en inkoopteams bij de opdrachtgever.

En omdat de provider dat voor meerdere klanten doet, een volledig dekkend netwerk van leveranciers beheert en is uitgerust met geavanceerde Vendor Management Systemen oplossingen, kan een MSP Nederlandse bedrijven vaak niet alleen ontzorgen, maar ook serieuze kostenbesparingen realiseren binnen de complexe inhuurketen.

Belangrijke driver voor MSP Nederland: schaarste

We vissen als bedrijfsleven en (semi)overheden natuurlijk allemaal in dezelfde vijver met arbeidskrachten. En zelfs al zijn er wat voorzichtige voorspellingen dat de markt over het kookpunt heen is, toch zijn we vooral voor functies op MBO+, HBO en WO niveau nog volop met elkaar in concurrentie. In zo’n ‘verkopersmarkt’ – als we de werknemers even als verkopers beschouwen – is het natuurlijk van groot belang dat de inhuur plaatsvindt door een partij die de markt kent. Een partij die meer kan dan alleen externen inhuren en het contractmanagement verzorgen. Een partner waarmee organisaties op het juiste tactische én strategische niveau over hun bedrijfsvoering kunnen praten om gezamenlijk de inhuurbehoefte te plannen. Totale ontzorging van het inhuurproces door een MSP is voor steeds meer bedrijven in Nederland dé manier om de schaarste in de markt tegemoet te treden.

Meer behoefte aan MSP in Nederland door complexe wet en regelgeving

Bovendien is er – het kan niemand zijn ontgaan – een fundamentele discussie gaande over de balans tussen flexibel en vast werk in Nederland. Veel werkgevers zijn enthousiast zijn over de flexibele schil waarmee fluctuaties in volume en type werknemers beheersbaar blijven. Tegelijkertijd maakt de politiek zich zorgen over de rechtspositie van met name de minder opgeleide werknemers die ook steeds meer in zulke flex-constructies zijn gedrongen.

Concreet reageert de politiek met nieuwe wetten als de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Wetgeving die is bedoeld om duidelijkheid te creëren maar daar niet altijd in slaagt, om het maar eens eufemistisch te stellen. Ook daarom zoeken bedrijven en organisaties een businesspartner. Iemand die niet alleen ‘aanvragen verwerkt’ maar ook proactief met veranderingen in de wet- en regelgeving aan de slag gaat en klanten behoedt voor missers.

Kennismaken met het dienstenpakket van een Managed Service Provider?

Meer weten over hoe een MSP dit in Nederland aanpakt? Praat met de experts. Met een partij die een lang trackrecord heeft in MSP diensten aan bedrijven en (overheids)organisaties. Bij Staffing MS geven we dagelijks invulling aan de MSP rol voor onze klanten. We houden de grip en regie over hun complete end-to-end inhuurproces. We onderhouden een enorm netwerk van leveranciers en freelancers dat sneller en kwalitatief betere kandidaten oplevert. Onze gestroomlijnde MSP-keten zorgt voor een efficiënte, kostenbesparende (tussen de 10 en 20%!) en foutloze administratieve afhandeling waar u geen omkijken naar heeft. En daar bovenop zorgen we dat we dat altijd doen volgens de op dat moment geldende wetten en regels. Zelfs als die dinsdag alweer anders zijn dan maandag.

Meer weten over onze Staffing MS aanpak? Neem dan contact op. We vertellen er graag alles over.

This post is also available in: Engels