De sleutel tot kandidaat-succes: gedifferentieerde sourcing strategie

Om, anno 2021, de beste kandidaten te kunnen vinden is er meer nodig dan alleen het publiceren van een aanvraag. Daarvoor kun je verschillende sourcing strategieën gebruiken. Voor het vaststellen van de juiste strategie biedt de inhuurstrategiematrix hulp.

De gedifferentieerde sourcing strategie in een notendop

Direct Sourcing

De direct sourcing strategie passen wij sinds onze oprichting bij al onze opdrachtgevers toe. Deze marktbenadering onderschrijft onze kernwaarden onafhankelijk en transparant. Het biedt maximale concurrentie, doordat de gehele markt de mogelijkheid krijgt om aan te bieden op een inhuuraanvraag. Met deze benadering worden in elk geval de volgende leveranciers bereikt:

  • Alle leveranciers en zzp’ers die in de afgelopen 2 jaar succesvol bij de opdrachtgever hebben geleverd. Deze leveranciers worden door een leveranciersmanager persoonlijk benaderd en onboard in de marktplaats van de opdrachtgever.
  • Alle bij Staffing MS aangesloten leveranciers (6.000) en zzp’ers (78.000).
  • Alle leveranciers en zzp’ers die via social media (LinkedIn en Twitter) vernemen dat de opdrachtgever op zoek is naar professionals.

Strategische leveranciers

Voor kandidaten in het schaarse segment met grote impact voor de opdrachtgever zetten wij ons als MSP maximaal in om levering te verzekeren middels strategische allianties met een leverancier. Daarmee wordt het direct sourcing proces van een MSP gekoppeld aan een ‘closed network search’ van een voor de opdrachtgever strategische partner. De opdrachtgever bepaalt de uitgangssituatie; welke leveranciers komen in tier 1 en hebben een voorkeurpositie. Periodiek wordt het presteren van de leverancier door de MSP geëvalueerd en wordt samen met de opdrachtgever besloten of deze leverancier in tier 1 mag blijven of (tijdelijk) wordt teruggezet naar tier 2.

Talent pools  

Wij hebben een ecosysteem van partners dat op alle kavels een bijdrage levert aan capaciteitsvraagstukken. Het netwerk van leveranciers en intermediairs is zeer robuust en geeft ook toegang tot schaars personeel. Wij zijn natuurlijk realistisch, niet alle (schaarse) capaciteit is direct beschikbaar. Daarom nemen wij maatregelen om de kans om misgrijpen te minimaliseren en durven in die gevallen buiten de kaders te denken om te komen tot creatieve en passende oplossingen. We bouwen bijvoorbeeld continu – met recruiters die de kandidaten kennen – aan talent pools.

Uitzendbureaus

Deze stroom kenmerken wij als effectief wanneer het gaat om het invullen van een niet schaarse inhuurbehoefte met een lage financiële impact. Wij adviseren te werken met 1 of hooguit 2 uitzendbureaus, waarmee volume- en procesafspraken worden gemaakt. Om er zeker van te zijn dat het uitzendbureau snel en efficiënt de juiste matches kan leveren.

We staan voor u klaar

Wat is uw sourcing strategie? Levert het voldoende kwantiteit en vooral kwaliteit op? En tegen marktconforme kosten? De specialisten van Staffing MS kijken graag met u mee! Met onze inhuurscan kunnen we uw huidige sourcing strategie in kaart te brengen, knelpunten signaleren en verbeterpotentieel vast te stellen.