De samenwerking met Sterksen

Op 16 maart 2021 is de samenwerking tussen HeadFirst Group en Sterksen een feit geworden. Als marktleider in het professioneel organiseren van externe inhuur zet HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, hiermee de strategische stap naar full service HR-dienstverlener. Met binnen de groep de unieke combinatie van diensten op het gebied van inhuur voor tijdelijk werk en recruitment voor vaste functies.

Toonaangevende spelers in vast en flex bij elkaar
Met de samenwerking met Sterksen speelt HeadFirst Group in op de trend in de markt dat organisaties het benutten van menselijk kapitaal steeds meer integraal – ongeacht contractvorm – organiseren, in vakjargon bekend als Total Talent Management. Daarnaast beantwoorden we met deze stap de toenemende vraag vanuit opdrachtgevers naar dienstverleners met een breed portfolio aan HR-diensten.

Sterksen wordt als zelfstandig merk toegevoegd aan de groep, waarmee het haar eigen identiteit behoudt. Wij gaan wel de kennis en ervaring op de twee domeinen – vast en flex – verenigen tot een ijzersterke combinatie. Voor opdrachtgevers worden we dé partner in de reis naar Total Talent Management.

Staffing MS als Managed Service Provider
Natuurlijk blijven we de MSP-dienstverlener en betrouwbare partner zoals u die kent, maar nu met een versterkte marktpositie en unieke combinatie van diensten op het gebied van inhuur voor tijdelijk werk en recruitment voor vaste functies.

Heeft u vragen over bovenstaand bericht? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!
Meer informatie over het samengaan, leest u in het persbericht.

Zo kun jij als MSP-dienstverlener inspelen op trends rond inhuur in 2021

Wat zijn opdrachtgevers van plan dit jaar? En wat betekent dit voor jou als MSP-dienstverlener? Volgens MSP-expert Wouter Waaijenberg, kartrekker van de kerngroep MSP bij de Bovib, wordt 2021 ‘het jaar van de data’.

Waar moeten Managed Service Providers (MSP) op letten in 2021? ZiPconomy hield een enquête onder organisaties die structureel zelfstandigen inhuren. Vrijwel alle deelnemers hebben meer dan 500 mensen in loondienst. Uit dit onderzoek naar ‘trends rond inhuur’ onder opdrachtgevers van zelfstandigen, komen interessante inzichten naar voren voor zzp-dienstverleners.

Geen forse afname verwacht

Opdrachtgevers verwachten geen forse toe- of afname in hun inhuurbeleid. De meeste ondervraagden denken dat de inhuur van zzp’ers ongeveer gelijk blijft. Zo’n 52% van de organisaties wil evenveel zzp’ers inhuren als in 2020. Ongeveer een kwart verwacht minder zzp’ers in te huren, 15% verwacht juist een lichte stijging.

Dat geldt ook voor andere typen dienstverlening. Zo’n 60% van de opdrachtgevers verwacht evenveel detachering als vorig jaar. Ongeveer 40% denkt evenveel uitzendkrachten in te huren dit jaar. En ongeveer een derde geeft aan dat de inhuur van interim-management gelijk blijft.

Coronacrisis en onzekerheid

Herkenbaar, zegt algemeen directeur van Staffing MS Wouter Waaijenberg. Bij branchevereniging Bovib is hij kartrekker van de kerngroep MSP. “Ik merk dat opdrachtgevers zich nog niet uit durven te spreken over hun inhuur dit jaar”, legt hij uit. “Iedereen houdt zich op de vlakte, vooral in de private markt. Ze weten nog niet precies welk effect de coronacrisis op hun bedrijf voor 2021 zal hebben.”

Dat opdrachtgevers weinig verschil verwachten, betekent dus niet dat er niks zal veranderen. “In 2020 is de inhuur bij overheid en semioverheid vrijwel gelijk gebleven”, vertelt Waaijenberg. “De private markt heeft afgeschaald, huurt nu weer wat meer in, maar blijft ook in 2021 in de kosten snijden.”

Dat komt ook door druk van aandeelhouders, zegt Waaijenberg. “In zulke onzekere tijden wordt van hogerhand gecontroleerd of inhuur noodzakelijk is. Bedrijven houden de hand op de knip, dat blijft nog even zo.”

MSP: van ontzorger naar sparringspartner

Dat betekent niet dat het inhuurbeleid stilstaat, integendeel. “HR en inkoop kruipen dicht bij elkaar en de business raakt meer betrokken bij MSP-proposities”, zegt Waaijenberg. Dat blijkt ook uit de enquête. Bij bijna 40% van de organisaties is de verantwoordelijkheid voor de inhuur van externen verdeeld over meerdere afdelingen. Iets meer dan 30% legt deze verantwoordelijkheid bij de afdeling HR/recruitment.

“Organisaties hebben ook steeds meer ervaring met MSP”, vertelt Waaijenberg. “Het is tijd voor de volgende stap, merk ik. Ze willen meer advies van hun dienstverlener. Eerst was ontzorgen genoeg. Nu moet je de consultant zijn die samen met de klant kijkt naar de volgende stap.”

Strategische visie op inhuur ontwikkelen

Dat zie je ook terug in de prioriteiten van opdrachtgevers. De meest genoemde prioriteit rondom inhuur in 2021 is het ontwikkelen van een strategische visie op inhuur (41%). Een derde van de respondenten wil aan de slag met total talent acquisition, bij zo’n 26% staat total workforce management dit jaar hoog op de agenda.

Een kwart van de respondenten (23%) wil managementinformatie en KPI verbinden aan de inzet van interim-professionals. Verder is 24% van plan zijn inhuurbehoefte onder te brengen in een strategische personeelsplanning (SPP).

Waaijenberg: “Je ziet bijvoorbeeld ook dat bepaalde vormen van dienstverlening worden toegevoegd aan MSP-propositie. Opdrachtgevers vragen nu vaker om Statement of Work (SoW). Uit de enquête blijkt dat 42% van de organisaties werkt met SoW, vorig jaar was dat percentage veel lager.”

Schaarste in IT, finance en zorg blijft

Kortom, opdrachtgevers willen slimmer omgaan met hun inhuur. Waaijenberg benadrukt dat de schaarste in sectoren als IT, finance en de zorg blijft bestaan in 2021. “De coronacrisis verandert dat niet”, zegt hij. “IT en zorg worden zelfs alleen maar belangrijker in deze tijd.”

Dat de schaarste toeneemt, noemen opdrachtgevers dan ook als belangrijkste oorzaak van hun veranderingen in inhuurbeleid (33%).

Waaijenberg adviseert opdrachtgevers en dienstverleners om meer in te zetten op data. “Dat helpt je de toekomst te voorspellen”, zegt hij. “Zo kun je betere keuzes maken in je aanname-, opleidings- en inhuurbeleid.”

Jaar van samenwerken en data

Wat betekent dit alles voor MSP-dienstverleners? “Om inhuurdoelen voor elkaar te krijgen, zoeken opdrachtgevers een solide partner”, vertelt Waaijenberg. “Ze willen volume. Als MSP-dienstverlener kun je het niet alleen, je hebt je leveranciers nodig. Zet dus in op samenwerkingsverbanden. Denk ook aan nichepartijen om je te helpen met specifieke vraagstukken.”

Zijn eigen bedrijf zet dit jaar vooral in op data. Staffing MS werkt bijvoorbeeld samen met de Intelligence Group aan een speciaal dashboard over de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt. “Data-analyse helpt ons verder vooruit te kijken”, legt Waaijenberg uit. “Opdrachtgevers zijn zich daar afgelopen tijd veel meer van bewust geworden. De coronacrisis heeft digitalisering versneld en dat is winst. Data helpt namelijk om te bepalen wie en wat je in de toekomst nodig hebt. Wij kunnen daar als MSP-dienstverleners bij helpen, dus het is verstandig om hierin te investeren.”

Dit artikel is 1 maart 2021 gepubliceerd op ZiPconomy

De sleutel tot kandidaat-succes: gedifferentieerde sourcing strategie

Om, anno 2021, de beste kandidaten te kunnen vinden is er meer nodig dan alleen het publiceren van een aanvraag. Daarvoor kun je verschillende sourcing strategieën gebruiken. Voor het vaststellen van de juiste strategie biedt de inhuurstrategiematrix hulp.

De gedifferentieerde sourcing strategie in een notendop

Direct Sourcing

De direct sourcing strategie passen wij sinds onze oprichting bij al onze opdrachtgevers toe. Deze marktbenadering onderschrijft onze kernwaarden onafhankelijk en transparant. Het biedt maximale concurrentie, doordat de gehele markt de mogelijkheid krijgt om aan te bieden op een inhuuraanvraag. Met deze benadering worden in elk geval de volgende leveranciers bereikt:

  • Alle leveranciers en zzp’ers die in de afgelopen 2 jaar succesvol bij de opdrachtgever hebben geleverd. Deze leveranciers worden door een leveranciersmanager persoonlijk benaderd en onboard in de marktplaats van de opdrachtgever.
  • Alle bij Staffing MS aangesloten leveranciers (6.000) en zzp’ers (78.000).
  • Alle leveranciers en zzp’ers die via social media (LinkedIn en Twitter) vernemen dat de opdrachtgever op zoek is naar professionals.

Strategische leveranciers

Voor kandidaten in het schaarse segment met grote impact voor de opdrachtgever zetten wij ons als MSP maximaal in om levering te verzekeren middels strategische allianties met een leverancier. Daarmee wordt het direct sourcing proces van een MSP gekoppeld aan een ‘closed network search’ van een voor de opdrachtgever strategische partner. De opdrachtgever bepaalt de uitgangssituatie; welke leveranciers komen in tier 1 en hebben een voorkeurpositie. Periodiek wordt het presteren van de leverancier door de MSP geëvalueerd en wordt samen met de opdrachtgever besloten of deze leverancier in tier 1 mag blijven of (tijdelijk) wordt teruggezet naar tier 2.

Talent pools  

Wij hebben een ecosysteem van partners dat op alle kavels een bijdrage levert aan capaciteitsvraagstukken. Het netwerk van leveranciers en intermediairs is zeer robuust en geeft ook toegang tot schaars personeel. Wij zijn natuurlijk realistisch, niet alle (schaarse) capaciteit is direct beschikbaar. Daarom nemen wij maatregelen om de kans om misgrijpen te minimaliseren en durven in die gevallen buiten de kaders te denken om te komen tot creatieve en passende oplossingen. We bouwen bijvoorbeeld continu – met recruiters die de kandidaten kennen – aan talent pools.

Uitzendbureaus

Deze stroom kenmerken wij als effectief wanneer het gaat om het invullen van een niet schaarse inhuurbehoefte met een lage financiële impact. Wij adviseren te werken met 1 of hooguit 2 uitzendbureaus, waarmee volume- en procesafspraken worden gemaakt. Om er zeker van te zijn dat het uitzendbureau snel en efficiënt de juiste matches kan leveren.

We staan voor u klaar

Wat is uw sourcing strategie? Levert het voldoende kwantiteit en vooral kwaliteit op? En tegen marktconforme kosten? De specialisten van Staffing MS kijken graag met u mee! Met onze inhuurscan kunnen we uw huidige sourcing strategie in kaart te brengen, knelpunten signaleren en verbeterpotentieel vast te stellen.