Een vakvolwassen inhuurmarkt vraagt om kennis, inzichten en afspraken

Meer dan 40 miljard. Zoveel gaat er – naar schatting – om in de wereld van externe arbeid. Dan is het maar goed dat die markt zich steeds verder ontwikkelt. Die ontwikkeling kwam, op heel verschillende manieren, aan bod in de Webinar Week. Het ging over taal, afspraken, wetgeving en risico’s.

Mensen, markt en mechanismen in een professionele inhuurmarkt
Dat bedrag van 40 miljard komt uit het nieuwe standaardwerk. ‘Professioneel inhuren van externe arbeid‘ van Rob de Laat, Paul Oldenburg, Max Boodie en Peter Donker van Heel. In negen kernachtige hoofdstukken beschrijven ze onder meer de vraag- en aanbodzijde van de markt, het profiel van de externe arbeidskracht, relevante wet- en regelgeving en de trends die de flexmarkt de komende tijd zullen bepalen.

In onderstaand interview vertellen De Laat en Oldenburg meer over de motieven om een nieuwe versie te maken van hun boek uit 2013. “We zijn acht jaar verder. Ontwikkelingen hebben zich verder doorgezet: de inhuurmarkt is nog groter geworden, alle flexvormen zijn flink gegroeid (uitzenden het minst). MSP is inmiddels als aanpak volledig omarmd door de markt en de vakvolwassenheid is fors toegenomen. Tegelijkertijd is de discussie rondom zzp nauwelijks verder gekomen en is het verbazingwekkend hoe weinig besef er in Den Haag is van de waarde van de inhuurmarkt en hoe weinig men weet van de verschillende inhuurvormen, wie welke rol heeft in het proces” aldus De Laat.

Oldenburg legt uit dat het boek bij organisaties nu – in potentie – een veel groter bereik heeft. “De inhuurprofessional was voorheen nog een eenling. Maar die eenling staat niet meer alleen. Er staat nu een professioneel inhuurprogramma. Hoe je dat verder vorm en inhoud kan geven, daar vormt dit boek een nieuwe basis voor.”

In het boek wordt ruim aandacht geschonken aan cijfers, wat verschillende dienstverleningsmodellen zijn en wat nu precies met welke term bedoeld wordt.

Bekijk het interview met Rob de Laat en Paul Oldenburg over het nieuwe standaardwerk ”Professioneel inhuren van externe arbeid”.

Bron: ZiPconomy