Statement of Work module: a proven solution

Als premium partner van Nétive zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom Statement of Work (SoW) en hebben wij de SoW-module als eerste Managed Service Provider van Nederland bij een van onze opdrachtgevers gerealiseerd. Door de succesvolle adaptatie is er meer grip op de totale kosten van arbeid – ongeacht het type contract – en men geheel ontzorgd is op het gebied van compliancy.

Onze ervaring is dat het professioneel beheren van projectmatige inhuur gebaat is bij een laagdrempelige SoW-aanpak, die door een natuurlijke uitbreiding meegroeit met de ambities van de opdrachtgever. Wij adviseren vooraf af te spreken de SoW-module enkel uit te breiden indien uit de evaluatie blijkt dat het tevredenheidscijfer naar wens is. Deze evaluatie zien wij als een belangrijke voorwaarde: enkel wanneer de voorgaande module naar tevredenheid is afgerond en geëvalueerd, breiden wij de module uit.

Proven solutions

De geïntegreerde oplossing bestaat uit twee onderdelen: Worker Management en Project Tracking. Op het gebied van Worker Management hebben wij onze ervaring opgedaan bij onder andere een pensioenuitvoeringsorganisatie. Bij hen draait de SoW-module sinds 2020 succesvol mee in de bedrijfsvoering. De verschillende activiteiten op het gebied van onboarding, zoals duidelijke communicatie over de veiligheidseisen en een pre-employment screening, zijn de voornaamste drijfveren om van de SoW-module gebruik te maken.

Project Tracking is een relatief nieuw onderdeel binnen de SoW-dienstverlening van een VMS/MSP. Wij zijn er dan ook trots op dat wij op basis van de goede samenwerking tussen Staffing MS en Nétive, als eerste van Nederland Project Tracking realiseerden in 2020. Sindsdien hebben wij twee grote projecten succesvol afgerond. Binnen deze projecten is Staffing MS verantwoordelijk voor het koppelen van resources aan het project, zodat de voortgang wordt gemonitord en de kosten overzichtelijk bijgehouden. Zo sturen wij namens opdrachtgever na het van behalen van een mijlpaal, de factuur uit naar de leverancier. Deze krijgt 3 dagen om hierop te reageren. Als alles in orde is zorgen wij voor de overdracht van het geld. Dit systeem van ‘reversed billing’ zorgt voor een vlot proces en een snelle betaling.

Meer weten?

Heb vragen over de voordelen van de SoW-module voor jou als opdrachtgever? Lees hier een eerder ZiPconomy-interview met Paul Oldenburg (Staffing MS) of neem gerust contact met ons op.

De zzp’er bestaat wél. Feiten over zelfstandigen zonder personeel.

Het politieke debat over de toekomst van de zzp’er op de arbeidsmarkt wordt gevoerd op basis van verkeerde data en misinterpretaties. Dit blijkt uit een publicatie van onafhankelijk kennisplatform ZiPconomy, dat in opdracht van HeadFirst Group – waar Staffing MS onderdeel van uitmaakt – en ONL voor Ondernemers de heterogeniteit en diversiteit van de zzp-populatie in Nederland in kaart heeft gebracht. Het doel: een positieve bijdrage leveren aan een rationeel en feitelijk debat en het politieke debat over de arbeidsmarkt naar een hoger niveau tillen. De informatie in het rapport biedt een mooie basis om met beleidsmakers en politici in gesprek te gaan over de inrichting van de arbeidsmarkt.

De belangrijkste conclusies van het rapport zijn als volgt:

 • Het aantal bewuste, hoogopgeleide zzp’ers groeit. In 2010 lag het percentage hoogopgeleide zzp’ers op 39% van het totaal aantal zzp’ers. In 2021 is dit percentage toegenomen tot ruim 48%.
 • Het percentage laagopgeleide zzp’ers daalt al jaren. In 2015 was dit 19% van het geheel, in 2021 is dat aandeel gedaald naar 15%.
 • Slechts 7% van de totale zzp-populatie noemt zich ‘gedwongen zzp’er’.
 • De spreiding van welvaart is onder zzp’ers groter dan bij werknemers. Zzp’ers zijn zowel oververtegenwoordigd in de lagere inkomensklassen (jaarinkomen lager dan 20.000 euro) als de hogere inkomensklassen (jaarinkomen hoger dan 50.000 euro).
 • De samenstelling van de zzp-populatie in Nederland is de afgelopen jaren veranderd. Het percentage zzp’ers dat eigen arbeid verkoopt stijgt al jaren ten opzichte van het percentage zzp’ers dat producten verkoopt.

Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn samengebracht in onderstaande infographic. Het gehele rapport ‘De zzp’er bestaat wél. Feiten over zelfstandigen zonder personeel.’ is gratis te downloaden op headfirst.group.

infographic

Talent Monitor: hyperschaarste op de arbeidsmarkt

De krantenkoppen liegen er niet om: de arbeidsmarkt is maximaal overspannen. Dat is voor vast personeel niets nieuws. Organisaties hebben zich een tijd lang de luxe kunnen veroorloven om het tekort aan vaste krachten op te vullen met tijdelijke, externe professionals. Die tijd is voorbij. Voor het eerst in de geschiedenis heerst ook op de flexibele arbeidsmarkt op alle fronten schaarste. 

Stel jezelf ook eens de vraag: is de contractvorm nog relevant? De huidige schaarste dwingt organisaties op een integrale manier te kijken naar de gehele arbeidspopulatie (vast, flexibel en ‘statement of work’). Waar TTM en schaarste op dit moment hand in hand gaan, een mooie brug om – na de eerste editie van de Talent Monitor in het thema ‘Total Talent Management’ – de tweede editie volledig in het teken van ‘schaarste’ te zetten. We duiken in deze trend en geven unieke inzichten op basis van de recruitmentdata van Intelligence Group en de inhuurdata van HeadFirst Group. 

De belangrijkste constateringen van 2021 editie 2 zijn: 

 • Het aandeel actieve opdrachtzoekers onder zzp’ers is de laatste twee kwartalen 26% en 30%, wat betekent dat bijna driekwart niet tot nauwelijks op zoek is naar een nieuwe opdracht. 
 • Opdrachten voor hoogopgeleide professionals ontvangen vijf keer minder aanbiedingen. 
 • Waar in kwartaal 2 nog 71% van de hoogopgeleide en 58% van de laagopgeleide zzp’ers minder betaalde opdrachten had door corona, is dat in het derde kwartaal van 2021 nog maar 27% (hoogopgeleid) en 47%(laagopgeleid). 
 • Sourcingsdruk op zelfstandigen naar nieuw record: bijna 7 van de 10 zzp’ers wordt minimaal 1 keer per kwartaal benaderd voor een opdracht. 
 • Tarieven van hoogopgeleide zzp’ers stijgen van jaar op jaar tussen 3,5 – 7%. Deze stijging lijkt vooral in de laatste kwartalen te versnellen. 
 • Detacheerders reageren met werven van nieuw personeel: 47% stijging in aantal vacatures tussen kwartaal 3 2020 en kwartaal 3 2021. 

Download de Talent Monitor ‘Hyperschaarste op de arbeidsmarkt’ hier. 

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group – waar Staffing MS onderdeel van uitmaakt- stellen elk kwartaal op basis van de recruitmentdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm. ISCO is een internationale classificatie van beroepen op basis van overeenstemming in het niveau en de specialisatie van de vaardigheden die nodig zijn om het beroep uit te oefenen. 

Talent monitor

Wachten op de opdrachtgever of een verkorte betalingstermijn? 

Een factuur snel betaald krijgen, is de wens van iedere zelfstandig professional (zp’er). Logisch, want hij of zij heeft er hard voor gewerkt. Maar hoe snel betalen opdrachtgevers eigenlijk? En wat kunnen professionals doen om het geld sneller op de rekening te krijgen? 

 

Barometer Betaalgedrag
Opdrachtgevers en MKB-ondernemingen – zo ook zelfstandig ondernemers – komen veelal contractueel een betalingstermijn van facturen overeen. Een termijn van 30 dagen is het meest gangbaar. Desondanks doen grote bedrijven er gemiddeld 39,3 dagen over voordat de facturen zijn betaald. Dit blijkt uit de Barometer Betaalgedrag Q3 2020 van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. 

 De cijfers laten ook zien dat de betaalsnelheid verschilt per sector. Zo betalen de (semi-)overheid en energiebedrijven het minst snel. In deze sectoren schommelt het betaalgedrag rond de 44 dagen. Verrassend gezien de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen van de Overheid, welke is vastgelegd in de Algemene Rijksvoorwaarden. De sector ‘zakelijke dienstverlening’ behoort op dit moment tot de top 3 van de snelste betalers. Desondanks ligt het betaalgedrag alsnog op 38,4 dagen.

Versneld betalen
Met deze gehanteerde betalingstermijnen is er behoefte bij zp’ers om facturen sneller betaald te krijgen. Daar spelen dienstverleners op in. Zo is het mogelijk om de factuur over te dragen aan een externe factormaatschappij. Hierbij worden voorwaarden gesteld en vaak relatief hoge kosten gerekend. Gemakkelijker – en vaak voordeliger – is het om de dienst af te nemen bij de partij die de facturen namens de opdrachtgever betaalt. Bij Staffing MS kan een zp’er, zonder tussenkomst van derde partijen, het risico van late betaling beleggen. Betaalt de opdrachtgever later, dan is dat niet het probleem van de professional. Wij zorgen ervoor dat de zp’er altijd snel na het indienen van de factuur betaald wordt.

Nog meer voordelen
Versnelde betaling is – als onderdeel van onze Professional services – beschikbaar in twee vormen: uitbetaling met 14 dagen (Advanced) of 10 dagen (Complete). Voor respectievelijk €2,50 en €5,- per gewerkt uur ontvangt een zp’er dit voordeel én diverse andere voordelen, zoals een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, cyberclear verzekering en mobiliteitskaart. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van een juridische adviesdesk en collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen, zoals zorg, arbeidsongeschiktheid en pensioenproducten. Verder profiteren ze van korting op klassikale opleidingen van gerenommeerde opleiders. 

 Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met onze service advisor Tamara Boeff via 010 – 760 09 00. Zij vertelt er graag meer over! 

Vind persoonlijke ontwikkeling niet alleen belangrijk, investeer! 

Om de kans op een (nieuwe) opdracht en de waarde bij een opdrachtgever te vergroten, dienen zelfstandig professionals (zp’ers) genoeg kennis in huis te hebben. Alleen al om bij te blijven en niet bij de concurrentie achterop te raken. Wat kunnen zij doen om de sluipmoordenaar ‘verwaarlozing van kennisontwikkeling’ voorgoed weg te jagen? 

 

Het belang van continue kennisontwikkeling neemt toe. Ook in de politiek staat steeds vaker ‘een leven lang leren’ op de agenda. We leven en werken langer en professionals voeren niet hun hele werkzame leven dezelfde rol uit. Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat ondernemers die investeren in hun persoonlijke ontwikkeling succesvoller zijn dan diegene die dat niet doen. 

 

Valkuilen 

Mensen die in een dienstverband werken worden veelal gefaciliteerd door hun werkgever om zichzelf te blijven ontwikkelen. Zp’ers niet, zij moeten dit zelf organiseren, betalen én er is niemand die dit aanjaagt of op de agenda zet. Daarnaast zijn zp’ers vaak te druk met het uitvoeren van hun opdrachten, ze hebben de druk om facturabel te zijn. Het achterliggende risico is dat andere specialisten hen voorbijgaan in de ontwikkeling, dat ze minder onderscheidend zijn en minder toegevoegde waarde leveren bij de opdrachtgever. Met als gevolg dat ze uiteindelijk steeds meer moeite zullen hebben om een nieuwe opdracht binnen te halen. Een gemiste kans! 

 

Steuntje in de rug 

Bij Staffing MS kunnen professionals zich laten ondersteunen bij persoonlijke ontwikkeling. Voordelen – als onderdeel van onze Professionals services – op dit gebied zijn: korting op klassikale opleidingen van gerenommeerde opleiders en toegang tot inhoudelijke kennissessies en webinars. Voor respectievelijk €2,50 en €5,- per gewerkt uur ontvang jij deze én diverse andere voordelen, zoals een versnelde betaling van facturen, een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, cyberverzekering en mobiliteitskaart. Daarnaast kun je gebruikmaken van een juridische adviesdesk en collectiviteitskorting op verschillende verzekeringen, zoals zorg, arbeidsongeschiktheid en pensioenproducten.
 

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met onze fieldmanager Tamara Boeff via 010 – 760 09 00. Zij vertelt er graag meer over!

 

 

Staffing MS lanceert Professionals & Partners services

Deze maand introduceren we met trots de Professionals services voor zelfstandig professionals en Partners services voor leveranciers van professionals. Deze nieuwe propositie is een one-stop-shop voor ondernemersservices, waarmee Staffing MS – namens opdrachtgevers – ervoor zorgt dat professionals zorgenvrij kunnen ondernemen.  Daarmee dragen we actief bij aan het ‘goed opdrachtgeverschap’ van onze klanten en zorgen we er gezamenlijk voor dat de beste professionals bij hen aan een opdracht willen werken. 

Basic, Advanced of Complete 

Onder andere verzekeringen en versnelde betaling zijn diensten die ondernemers bij verschillende type dienstverleners – zoals een verzekeraar en factormaatschappij – kunnen inkopen. Gemakkelijker is het om de dienst af te nemen bij de partij die ook verantwoordelijk is voor het contractuele en financiële aspect van de opdracht. Daarnaast is het voordeliger omdat ondernemers profiteren van inkoopvoordeel, waardoor de professional een lager uurtarief kan rekenen. 

Zodra een zelfstandig professional (zp’er) of een professional van een leverancier via Staffing MS aan een opdracht start, kan de zp’er of de leverancier ervoor kiezen gebruik te maken van deze service en van welke vorm; Basic, Advanced of Complete. Of het nu om administratieve ondersteuning, versnelde betalingstermijn, benodigde verzekeringen of persoonlijke ontwikkeling gaat, Staffing MS levert ondersteuning op maat. Hier vind je er alles over en kun je de services eenvoudig met elkaar vergelijken.  

Core dienstverlening blijft leidend 

Algemeen directeur Wouter Waaijenberg is blij met de komst van de services, maar benadrukt dat het de dienstverlening voor opdrachtgevers niet aantast: “We blijven primair doen wat we moeten doen: professionals werven, selecteren en contracteren, de opdrachtgever ontzorgen, processen verbeteren, inzichten bieden op basis van data, maar daar komt nu bij dat we professionals verder kunnen ontzorgen. 

 Fieldmanager Tamara Boeff gaat met veel enthousiasme aan de slag om de services te implementeren bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers. “Ik kijk ernaar uit om de producten en diensten van Basic, Advanced en Complete aan te kunnen bieden aan professionals die starten aan een (nieuwe) opdracht. Vanzelfsprekend zijn zp’ers en leveranciers te allen tijde vrij om te bepalen welke service wenselijk is. 

De samenwerking met Sterksen

Op 16 maart 2021 is de samenwerking tussen HeadFirst Group en Sterksen een feit geworden. Als marktleider in het professioneel organiseren van externe inhuur zet HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, hiermee de strategische stap naar full service HR-dienstverlener. Met binnen de groep de unieke combinatie van diensten op het gebied van inhuur voor tijdelijk werk en recruitment voor vaste functies.

Toonaangevende spelers in vast en flex bij elkaar
Met de samenwerking met Sterksen speelt HeadFirst Group in op de trend in de markt dat organisaties het benutten van menselijk kapitaal steeds meer integraal – ongeacht contractvorm – organiseren, in vakjargon bekend als Total Talent Management. Daarnaast beantwoorden we met deze stap de toenemende vraag vanuit opdrachtgevers naar dienstverleners met een breed portfolio aan HR-diensten.

Sterksen wordt als zelfstandig merk toegevoegd aan de groep, waarmee het haar eigen identiteit behoudt. Wij gaan wel de kennis en ervaring op de twee domeinen – vast en flex – verenigen tot een ijzersterke combinatie. Voor opdrachtgevers worden we dé partner in de reis naar Total Talent Management.

Staffing MS als Managed Service Provider
Natuurlijk blijven we de MSP-dienstverlener en betrouwbare partner zoals u die kent, maar nu met een versterkte marktpositie en unieke combinatie van diensten op het gebied van inhuur voor tijdelijk werk en recruitment voor vaste functies.

Heeft u vragen over bovenstaand bericht? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!
Meer informatie over het samengaan, leest u in het persbericht.

Trend: SoW koppelen aan het VMS

Beveiligers, onderhoudsmonteurs, schoonmakers, IT’ers van buiten – organisaties hebben vaak geen idee wie er allemaal rondloopt op hun werkvloer. Het zijn namelijk externe professionals die buiten de reguliere inhuur om binnenkomen. Toch is de oplossing even logisch als simpel. Koppel ‘gewoon’ een SoW-module aan het VMS.

De reguliere inhuur van personeel wordt door (grotere) organisaties vaak geregeld via een Vendor Management Systeem (VMS).  De inkoop van projecten of diensten (IT) of uitbesteed werk (beveiliging, schoonmaak of de accountant) gebeurt veelal op basis van Statement of Work (SoW). Het grote verschil met de reguliere inhuur van extern personeel is dat bij een SoW-overeenkomst afspraken worden gemaakt op basis van resultaat en niet zozeer uren (en tarief).

Maar wat als je als organisatie ook grip wilt krijgen op kosten en processen van externe professionals die via ingekochte diensten en projecten bij jou op de werkvloer lopen, buiten de reguliere inhuur om? Dat zit niet standaard in elke VMS-oplossing.

Externe inhuur en SoW in één systeem

Staffing MS heeft dit nu onderdeel gemaakt van het inhuurprogramma door met het Nétive VMS ook SoW Worker tracking aan te bieden (zie kader). Volgens Paul Oldenburg van Staffing MS (onderdeel van HeadFirst Group) sluit dit aan bij de trend. “Afgelopen tien jaar zie je dat het professionaliseren van de inhuur van extern personeel is gegroeid. Zeker de helft van de organisaties in Nederland heeft dit proces nu (redelijk) onder controle (mede dankzij het werken met een VMS). Die organisaties zijn op zoek naar next steps, zoals Statement of Work (SoW), om grip te krijgen op alle externe professionals die actief zijn in de organisatie. Denk aan beveiliging, schoonmaak, maar ook het organiseren van turnarounds, onderhoud in fabrieken. Heel veel personeel van buiten loopt in het bedrijf rond, maakt daar gebruik van systemen, heeft toegang nodig, terwijl je niet weet wie het zijn. Daar zijn allerlei administraties voor, maar dat is heel arbeidsintensief en onoverzichtelijk. Wat is nou logischer dan in het systeem waarin je je externe inhuur regelt (VMS), ook de SoW in kaart te brengen.”

SoW Worker tracking

Staffing MS, dat al ruim tien jaar met Nétive samenwerkt, is een van de eerste MSP’s die SoW Worker tracking aanbiedt.

Nétive heeft in oktober dit jaar namelijk aan het bestaande Vendor Management Systeem (VMS) een nieuwe SoW-module toegevoegd (Project Tracking en SoW Worker Management (Worker tracking)). SoW Worker tracking regelt de registratie en (compliant) dossierbeheer van alle professionals van (onder)aannemers die ingezet worden voor uitbesteed werk; denk aan screening, registratie (uitgifte pasjes), compliance, onboarding/offboarding, prestatieverantwoording, facturering en rapportage.

Hiermee krijgt een organisatie via één geïntegreerd systeem een goed inzicht in al het externe personeel, zowel de externen die via reguliere inhuur (VMS) als ingekochte diensten (SoW-module) die voor de organisatie werken.

Risico’s bij uitbesteed werk

Die SoW Worker tracking zorgt voor de registratie van professionals (per leverancier), de on- en offboarding en een compliant dossierbeheer. Oldenburg geeft een praktijkvoorbeeld: “Stel, je besteedt een IT-project uit aan ATOS. Dan lopen er gedurende zo’n traject wel vijftig mensen in en uit; ontwikkelaars, scrum masters, testers, et cetera. Dan is het wel handig als je in het VMS kunt vastleggen wie, waar, wanneer zijn en aan dossieropbouw kan doen. Denk aan de screening, identificatie (identity management) en aanmelding voor het verstrekken van een toegangspas.”

En dat is wel degelijk van groot belang. Want ook voor uitbesteed werk loopt een organisatie risico’s, zeker als het werk op locatie wordt uitgevoerd, denk aan wet- en regelgeving (AVG (privacy), VCA-certificering, aansprakelijkheid (bedrijfsongeval), identity management en (informatie-)beveiliging.

Technologie biedt oplossing

Steeds meer klanten zoeken naar zo’n oplossing. “In 2014 had men bij het UMC Utrecht al de vraag ‘wie loopt er allemaal rond in ons ziekenhuis?’ “Zij hebben toen voor een andere (access management-)oplossing gekozen en niet voor ons”, zegt Oldenburg, die met de komst van SoW Worker Management kansen ziet dit voortaan ook aan te bieden. “De pre-employment screening bijvoorbeeld is vooral interessant voor de financiële sector en onze industriële klanten. Nu de technologie een elegante oplossing biedt is het voor ons gemakkelijker om dit erbij te pakken. Dus wij zijn actief met klanten in gesprek om die toegangsregistratie voor hen te verzorgen. Wij zien dit vooral als heel goede extra service om onze bestaande klanten te helpen nog meer grip op de flexibele schil te krijgen.”

Koppeling VMS

Of organisaties hier gebruik van willen maken hangt af van wat de klant al in huis heeft, stelt Oldenburg. “De meeste alternatieve oplossingen die ik heb gezien, zijn heel simpele (Excel) of heel geavanceerde toepassingen. Voor ons is het aanbieden van een goede oplossing eenvoudig. Het VMS is er al, het is een cloud oplossing – dus iedereen kan er bij, de informatie kan verwijderd of geanonimiseerd worden als dat nodig is en is dus AVG-proof, want er blijven geen persoonsgegevens in allerlei mailfolders hangen.

Nétive is niet de enige aanbieder die SoW-oplossingen in hun VMS hebben opgenomen. Ook grote VMS-aanbieder als Fieldglass en Beeline doen dat. Niet verwonderlijk, vindt Oldenburg. “Het is heel gemakkelijk te implementeren en te koppelen aan een bestaand VMS. Gewoon een schakelaar omzetten, je krijgt er een scherm bij en de hele onboarding van externe professionals via ingekochte diensten en projecten (SoW) is geïntegreerd in het systeem.”

Project Sourcing

Een stap verder dan project tracking en worker tracking in SoW is project sourcing, waarbij een leverancier zelfs meedenkt over het bereiken van de gewenste output en het organiseren van werk. “Dan ga je meer richting organisatieadvies. Dat is voor ons een brug te ver”, zegt Oldenburg. “Wij geven wel advies over het inrichten van inhuurproces, wat kan de klant beter zelf doen en/of uitbesteden, maar wij houden ons wel bij onze leest.”

Wel doet Staffing MS aan project sourcing als het bijvoorbeeld gaat om het bemensen van een call center voor klanten. Dit is dan te vergelijken met de marktplaatsen die bij de inhuur van extern personeel worden opgezet. De klant geeft een doelstelling, je levert een projectplan in en gaat dat uitvoeren. Oldenburg: “Dit doen wij bijvoorbeeld voor Aon. Zij hebben aan het eind van het jaar altijd veel mensen in het call center nodig; die moeten opgeleid worden en klaar staan op het moment dat de klanten bellen met vragen over de zorgverzekering of willen overstappen. Wij zetten dat voor hen in de markt en doen de voorselectie, waarna Aon de beste partij selecteert.”

Dit artikel 2 november 2020 is gepubliceerd op ZiPconomy 

Gemeente Schiedam verkiest MSP-dienstverlener Staffing MS

Gemeente Schiedam selecteert Management Service Provider (MSP) Staffing MS tot haar nieuwe partner voor externe inhuur. Een samenwerking waarmee Staffing MS, onderdeel van HeadFirst Group, haar leidende rol als MSP-dienstverlener  uitbreidt. Met ingang van 1 oktober 2020 verzorgt een vast team de externe inhuur van deze Zuid-Hollandse gemeente. Op een speciaal ingerichte inhuurdesk worden alle opdrachten openbaar zichtbaar.

Voor de inhuur van externe professionals was de gemeente Schiedam op zoek naar een MSP-dienstverlener die door middel van een gebruiksvriendelijk Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) de externe inhuur overzichtelijk, transparant en rechtmatig maakt. In Staffing MS hebben ze dit gevonden. Met ervaring bij meerdere Nederlandse gemeentes implementeert de organisatie een inhuurdesk waar opdrachtgevers, leveranciers van professionals en zelfstandig professionals bij elkaar komen.

Wouter Waaijenberg, directeur Staffing MS: “Dat gemeente Schiedam ons heeft verkozen tot haar nieuwe MSP-dienstverlener zien wij als een hele mooie stap. We werken met een mobiele app mee aan de doelstelling van de gemeente om innovatief en vooruitstrevend te zijn. De dienstverlening concentreert zich rondom  het VMS-platform, maar beperkt zich hier niet tot. Een team van MSP-consultants staat de afdelingen van de gemeente bij op het gebied van externe inhuur. Door de handen ineen te slaan voorzien we, met ons grote netwerk aan professionals, gemeente Schiedam voor de komende jaren van de benodigde kennis.”

Inhuurdesk gemeente Schiedam

De inhuurdesk biedt zelfstandig professionals en leveranciers van professional de mogelijkheid om zich aan te melden en te reageren op opstaande opdrachten van gemeente Schiedam. Hierdoor doorlopen zij een transparant selectieproces en is de contractafhandeling, tijdsregistratie en facturatie volledig online. Waaijenberg: “Vorig jaar hebben we de inhuurdesk omgevingen vernieuwd en zijn we het platform voor al onze opdrachtgevers gaan inzetten. Dit is nog belangrijke toevoeging aan onze dienstverlening en we zijn verheugd dit ook voor gemeente Schiedam in te mogen zetten.”

De komende periode wordt de inhuurdesk voor de gemeente Schiedam neergezet. Leveranciers en zelfstandig professionals die zich willen aanmelden, in de nabije toekomst ook voor opdrachten van gemeente Schiedeam, kunnen dit doen via inhuurdesk.nl/inschrijven.

Over Staffing Management Services

Staffing MS is specialist in het beheren en beheersen van de externe inhuur van organisaties. Als onafhankelijke Managed Service Provider (MSP) ondersteunt zij bij de uitvoering van het gehele inhuurproces. Staffing MS is onderdeel van HeadFirst Group, marktleider in de Benelux op het gebied van het professioneel organiseren van externe inhuur. HeadFirst Group biedt een diversiteit aan flexoplossingen, waaronder contracting, payrolling, matchmaking, global sourcing, Managed Service Providing en business consultancy. Op dit moment werken dagelijks meer dan 10.000 professionals bij ruim 200 opdrachtgevers in Europa, waarmee de organisatie een jaaromzet realiseert van meer dan 1 miljard euro.

Staffing MS deelnemer aan module ‘Opdrachten’ KVK Connect

Gebruikers van KVK Connect, de app voor zzp’ers van Kamer van Koophandel (KVK), hebben sinds april 2019 toegang tot opdrachten van ruim 50 (semi)overheidsorganisaties. Een groot deel van de opdrachten zijn momenteel afkomstig van Staffing MS. Samen met de NS werkte zij als eerste mee aan deze pilot. Via Nétive VMS – samenwerkingspartner van KVK voor dit project – zet Staffing MS opdrachten van haar klanten uit via de app.

De app KVK Connect is een kennisplatform voor zzp’ers om op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen. Daarnaast ontvangen gebruikers informatie op maat, gebaseerd op hun profiel. Recent is daar een functionaliteit aan toegevoegd, namelijk inzicht in opdrachten van opdrachtgevers van klanten van Staffing MS. Wouter Waaijenberg, algemeen directeur Staffing MS: “Veel zzp’ers vinden het lastig om opdrachten te zoeken via de vele portals van publieke en private opdrachtgevers. KVK Connect zorgt ervoor dat alle ZZP waardige opdrachten welke via het Nétive platform worden aangeboden aan de Markt op één plek zichtbaar worden voor de zzp’ers, namelijk in de KvK Connect app. Dit is een mooi extra media kanaal welke het door zzp kandidaten eenvoudig is te benaderen en toegang geeft tot de een groot deel van de ZZP flexmarkt.”

Nu de pilotfase succesvol is afgerond, verwacht Patrick Tiessen, algemeen directeur van Nétive VMS, het aantal opdrachten verder uit te kunnen breiden. “Hoe meer en hoe sneller opdrachten ingevuld worden, hoe beter het is voor de gebruikers. Met ons ‘freelance-managementsysteem’ kunnen organisaties kiezen op welke platformen hun opdrachten zichtbaar zijn. KVK Connect is een extra platform, met een groot bereik. Nergens is er een plek waar je zo gemakkelijk en zo veel zzp’ers kan bereiken. En op deze krappe arbeidsmarkt is dat natuurlijk aantrekkelijk voor opdrachtgevers.”

Hoe werkt het?

Na te zijn ingelogd in KVK Connect, via web of mobiel (Android en iOS), kunnen zzp’ers direct starten met hun zoektocht naar opdrachten. Filters voor het vakgebied, regio en duur van een opdracht zorgen ervoor dat er heel gericht naar een opdracht gezocht kan worden. Van iedere opdracht worden de belangrijkste details getoond, aangevuld met de bijbehorende omschrijving. Zodra een zzp’er geïnteresseerd is in een bepaalde opdracht, dan wordt hij/zij direct doorverwezen naar de inhuurmarktplaats waarop deze is uitgezet.