Statement of Work module: a proven solution

Als premium partner van Nétive zijn wij nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom Statement of Work (SoW) en hebben wij de SoW-module als eerste Managed Service Provider van Nederland bij een van onze opdrachtgevers gerealiseerd. Door de succesvolle adaptatie is er meer grip op de totale kosten van arbeid – ongeacht het type contract – en men geheel ontzorgd is op het gebied van compliancy.

Onze ervaring is dat het professioneel beheren van projectmatige inhuur gebaat is bij een laagdrempelige SoW-aanpak, die door een natuurlijke uitbreiding meegroeit met de ambities van de opdrachtgever. Wij adviseren vooraf af te spreken de SoW-module enkel uit te breiden indien uit de evaluatie blijkt dat het tevredenheidscijfer naar wens is. Deze evaluatie zien wij als een belangrijke voorwaarde: enkel wanneer de voorgaande module naar tevredenheid is afgerond en geëvalueerd, breiden wij de module uit.

Proven solutions

De geïntegreerde oplossing bestaat uit twee onderdelen: Worker Management en Project Tracking. Op het gebied van Worker Management hebben wij onze ervaring opgedaan bij onder andere een pensioenuitvoeringsorganisatie. Bij hen draait de SoW-module sinds 2020 succesvol mee in de bedrijfsvoering. De verschillende activiteiten op het gebied van onboarding, zoals duidelijke communicatie over de veiligheidseisen en een pre-employment screening, zijn de voornaamste drijfveren om van de SoW-module gebruik te maken.

Project Tracking is een relatief nieuw onderdeel binnen de SoW-dienstverlening van een VMS/MSP. Wij zijn er dan ook trots op dat wij op basis van de goede samenwerking tussen Staffing MS en Nétive, als eerste van Nederland Project Tracking realiseerden in 2020. Sindsdien hebben wij twee grote projecten succesvol afgerond. Binnen deze projecten is Staffing MS verantwoordelijk voor het koppelen van resources aan het project, zodat de voortgang wordt gemonitord en de kosten overzichtelijk bijgehouden. Zo sturen wij namens opdrachtgever na het van behalen van een mijlpaal, de factuur uit naar de leverancier. Deze krijgt 3 dagen om hierop te reageren. Als alles in orde is zorgen wij voor de overdracht van het geld. Dit systeem van ‘reversed billing’ zorgt voor een vlot proces en een snelle betaling.

Meer weten?

Heb vragen over de voordelen van de SoW-module voor jou als opdrachtgever? Lees hier een eerder ZiPconomy-interview met Paul Oldenburg (Staffing MS) of neem gerust contact met ons op.