Diversiteit en inclusief werkgeverschap

Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om als grootste onafhankelijke Managed Service Provider van Nederland een inclusieve, gelijkwaardige en veilige omgeving te creëren voor professionals, bij ons op kantoor maar óók bij opdrachtgevers en leveranciers. Hierbij staat een inclusieve cultuur voorop, waar enerzijds ruimte is voor diversiteit en er anderzijds een gevoel van eenheid is.

De arbeidsmarkt voor externe arbeid is in hoge mate divers. Het is daarom van groot belang dat dienstverleners in deze sector een afspiegeling vormen van deze diversiteit. Zeker voor MSP’s die voor hun opdrachtgevers de taak hebben om de markt zo breed mogelijk te ontsluiten. Daar zijn mensen voor nodig die in contact staan met deze arbeidsmarkt en goed begrijpen welke benadering, welke communicatievormen, welk taalgebruik, bij welke doelgroep de beste participatie opleveren. ‘It takes one, to know one‘. Om te voorkomen dat potentieel verloren gaat en talent onvoldoende benut wordt, heeft Staffing MS beleid ingevoerd ten aanzien van arbeidsvermogen, gender, culturele diversiteit, leeftijd en LHBTI+. Wij hanteren hiervoor een brede, integrale benadering waar wij onze drie belangengroepen bij betrekken: opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers, en onze eigen collega’s.

Diverse en inclusieve werkomgeving
Kijkend naar onze interne populatie hebben wij er de afgelopen jaren onder andere voor gezorgd dat zowel de ‘man/vrouw-verdeling’ als de ‘ouder/jonger dan 35 verhouding’ nagenoeg gelijk is en we mannen en vrouwen met dezelfde functie gelijk betalen. Maar diversiteit draait niet enkel om het creëren van een goede verhouding wat betreft gender of leeftijd. Het realiseren van een diverse en inclusieve werkomgeving verlangt blijvende oplettendheid en daadkracht, zodat het niet slechts toverwoorden zijn die goed klinken in MVO-beleid.

Om te borgen dat onze aanpak ook daadwerkelijk resulteert in een divers aanbod van externe professionals, monitoren wij ook de man-vrouw verdeling in onze externe populatie. Opvallend genoeg bestaat de IT-sector nationaal gezien voor 10% uit vrouwen, terwijl onze externe populatie, waar het merendeel van werkzaam is binnen de IT, voor ruim 30% bestaat uit vrouwen. Daar zijn wij trots op en wij werken er dan ook hard voor om dit percentage als absolute ondergrens te blijven aanhouden.

De best passende kandidaat
Voorop in onze dienstverlening staat dat wij voor onze opdrachtgevers altijd op zoek gaan naar de best passende kandidaat. Juist in een schaarse markt is het van belang dat het arbeidspotentieel van onze samenleving optimaal wordt benut, ongeacht de verschillen qua leeftijd, etniciteit, geslacht maar ook in waarden, normen en overtuigingen. Een combinatie van verschillen leidt namelijk tot nieuwe inzichten en innovaties, tot scherpte en helderheid en tot duurzame inzetbaarheid. Het komt echter voor dat het eigen perspectief van de recruiter de werving en selectie beïnvloedt. Daarom is er blijvende aandacht voor onbewuste vooroordelen en voorkeuren vanuit de recruiters en inhurende managers om open te blijven staan voor diverse perspectieven.

Samenwerkingen
Daarnaast hebben wij samenwerkingen met leveranciers, diversiteitspartners en opdrachtgevers, gericht op de diversiteit van externe medewerkers. Diversiteit en inclusie vallen of staan met wat we met elkaar bereid zijn ervan te maken. Het vereist commitment vanaf de top, verankering in de bedrijfsvoering en bewustzijn onder de medewerkers. Wij dagen graag iedereen uit om samen met ons gezamenlijk een bijdrage te leveren tegen de kansen-ongelijkheid in de samenleving en dit actief te bestrijden.