Talent Monitor ‘Zzp’ers: beschermen of vrijlaten?’

HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, vindt dat uitbuiting op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan met passende maatregelen, waarbij tegelijkertijd niet voorbij mag worden gegaan aan de grote groep zelfstandigen die er bewust voor kiest om in alle vrijheid te ondernemen en zeggenschap te hebben over het eigen werk. Met de inzichten in de Talent Monitor ‘Zzp’ers: beschermen of vrijlaten?’ hopen we daar een nieuwe bijdrage aan te leveren.

We zoomen vooral in op de groep zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager. Welke beroepsgroepen zijn hierin onder- of oververtegenwoordigd? Is er uitzicht op een hoger tarief, omdat veel vraag is naar dit type arbeid? En hoe kenmerken zij zich op het gebied van arbeidsmarktactiviteit? Maar ook de zzp’ers tussen €36,- en €70,- en €70,- of hoger komen aan bod in dit rapport, zodat de verschillen met de groep zzp’ers met de laagste tarieven goed duidelijk wordt.

Belangrijkste constateringen

 • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager werken met name als huishoudelijke hulp en schoonmaker, kelner en barpersoneel of kinderverzorger en onderwijsassistent.
 • Vooral de beroepsgroepen kinderverzorgers en onderwijsassistenten en huishoudelijke hulpen en schoonmakers lijken op basis van het uurtarief en het uitzicht op tariefstijging de hulpbehoevende doelgroepen te zijn.
 • Vakspecialisten op het gebied van sport en fitness en auteurs, journalisten en taalkundigen vind je grotendeels in de tariefgroep €36,- tot €70,-.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger zijn oververtegenwoordigd in beroepsgroepen als juristen, software- en applicatieontwikkelaars en –analisten en artsen.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager zijn met 28% iets meer actief op zoek zijn naar een (nieuwe) opdracht dan zzp’ers van de andere twee tariefgroepen. Het deel dat niet actief op zoek is, maar de markt wel in de gaten houdt, is met 49% juist kleiner dan de andere twee tariefgroepen.
 • Zzp’ers met een lager uurtarief eerder bereid (weer) in loondienst te gaan (18%). Voor zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger ligt dat percentage iets lager, namelijk op 16%. Voor zzp’ers met een uurtarief tussen de €36,- en €70,- stokt het bij 11%.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger worden het vaakst benaderd door opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus. De sourcingsdruk, het percentage dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd, is bij hen 67%. Voor zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager is dat 63% en voor zzp’ers met een tussenliggende uurtarief 61%.
 • Zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager zijn minder bereid ver te reizen voor een opdracht. De helft van de zzp’ers met een uurtarief van €70,- of hoger is bereid langer dan een uur te reizen, terwijl dat bij zzp’ers met een uurtarief van €35,- of lager op 37% ligt.

Benieuwd naar alle uitkomsten? Download de Talent Monitor hier.

Over Talent Monitor
Intelligence Group en HeadFirst Group stellen elk kwartaal op basis van de recruitment- en arbeidsmarktdata van Intelligence Group, gecombineerd met de inhuurdata van HeadFirst Group unieke inzichten over arbeidsmarkt gerelateerde thema’s ter beschikking. Beide databronnen zijn gestructureerd opgeslagen, conform de ISCO-norm.

Simone Groeneveld aangesteld als managing director MSP services HeadFirst Group

Simone Groeneveld is door HeadFirst Group, marktleider in HR-dienstverlening en platform voor professionals, aangesteld als managing director MSP services. Simone is begin april gestart bij Staffing Management Services, de primaire Managed Service Provider van HeadFirst Group. Onder haar leiding gaat Staffing MS de volgende stap zetten in haar groei in de Benelux en daarbuiten.

Simone Groeneveld heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring in de HR-dienstverlening, zowel in MSP, RPO als uitzenden. De laatste vijftien jaar heeft ze diverse management en directiefuncties vervuld, voornamelijk bij grote internationale dienstverleners, deels vanuit het buitenland. Simone over haar nieuwe rol: “Er ligt een prachtige uitdaging om de MSP-dienstverlening – in combinatie met het totale HeadFirst Group ecosysteem aan oplossingen – verder te ontwikkelen. Met respect en onverminderde aandacht voor de succesvol opgebouwde basis van Staffing MS en de huidige opdrachtgevers, innoveren we door naar Talent Solution Provider. Ik geloof erin dat het inrichten van goede processen, waar we als MSP al heel goed in zijn, en zorgvuldig talentmanagement een gouden combinatie is.”

Volgende stap in groei
HeadFirst Group voerde eerder dit jaar al wijzigingen door in de top van de organisatie met de komst van Marion van Happen als CEO, waardoor Han Kolff de ruimte krijgt zich nog meer te focussen op zijn rol als voorzitter van het bestuur. De groeistrategie in Europa is daarbij zijn belangrijkste pijler. De aanstelling van Simone Groeneveld is in dat licht een logische stap.

Marion van Happen: “We halen met Simone een zeer ervaren professional in huis, die gewend is leiding te geven aan internationale en dynamische organisaties. Ze weet wat het is om de handen uit de mouwen te steken – passend bij de Rotterdamse mentaliteit van Staffing MS – en combineert dat met daadkrachtig leiderschap. Aan de hand van Simone – en met de bezielende inzet van alle collega’s – gaat Staffing MS de volgende groeistap zetten in de Benelux en de rest van Europa.”

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en het grootste platform voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld zestienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,6 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst en Between, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

PGGM scoort dienstverlening Staffing MS met een 8!

De arbeidsmarkt wordt steeds complexer. Door toenemende eisen rondom wet- en regelgeving, maar ook de extreme schaarste op de arbeidsmarkt. Hierdoor heeft PGGM de behoefte aan meer grip op het inhuurproces. Staffing MS ontzorgt de pensioenuitvoeringsorganisatie om deze te professionaliseren en te managen.

De dienstverlening van Staffing MS wordt sinds oktober 2020 gecentraliseerd vanuit de Inhuurdesk. Dit team verwerkt de aanvragen, verzorgt het contractbeheer en facturatieproces én verstuurt rapportages. Alle vereiste documenten worden vastgelegd in een digitaal dossier, zijn te allen tijde geldig binnen de contractperiode en worden dus ook tijdig verlengd.

Wij hanteren voor PGGM een sourcing strategie, waarbij wij ons eigen netwerk combineren met dat van PGGM. Op basis van deze strategie wordt bepaald via welke distributiekanalen een aanvraag wordt gedeeld. Ons doel is om de beste kandidaat uit de markt te halen. Zowel het bestaande netwerk van onze organisatie als dat van PGGM wordt actief beheerd door de Inhuurdesk.

Statement of Work
Stategic Buyer PGGM: “Om goed geïnformeerde keuzes en afspraken te kunnen maken, helpt het om de Inhuurdesk als vast aanspreek- en kennispunt te hebben. We werken alweer bijna 1,5 jaar met elkaar samen en daarover zijn we uiterst tevreden. Niet voor niets dat we blijven werken aan verdere verbetering én uitbreiding van de dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van Statement of Work.”

Sinds augustus 2021 is Staffing MS ook verantwoordelijk voor de Statement of Work (SoW) van PGGM: de inkoop van projecten of diensten (IT) of uitbesteed werk (beveiliging, schoonmaak of de catering). De verschillende activiteiten op het gebied van onboarding, zoals duidelijke communicatie over de veiligheidseisen en een pre-employment screening, zijn de voornaamste drijfveren om dit ook bij Staffing MS onder te brengen.

Professionals & Partners services
Zodra een zelfstandig professional of een professional van een leverancier via Staffing MS aan een opdracht start bij PGGM, kan ervoor worden gekozen gebruik te maken van de Professionals of Partners services. Deze propositie is een one-stop-shop voor ondernemersservices, waarmee Staffing MS – namens PGGM – ervoor zorgt dat professionals zorgenvrij kunnen ondernemen. Denk aan voordelen op het gebied van versnelde betalingstermijn of persoonlijke ontwikkeling. Met name de vergoeding van kosten voor screening en verzekeringen worden aantrekkelijk bevonden door professionals die aan de slag gaan bij PGGM.

Voordelen samenwerking Staffing MS 
De samenwerking met Staffing MS brengt onder andere de volgende voordelen voor PGGM met zich mee:

 • Controle en begeleiding van het inhuurproces
 • Betere kwaliteit kandidaten door een breder aanbod
 • Alle opdrachten centraal op één plek: Inhuurdesk PGGM
 • Kostenbesparing (op termijn 5 – 10 procent)
 • Uitvoering van alle administratieve werkzaamheden
 • Risicobeheersing rondom alle wet- en regelgeving
 • Uitgebreide rapportagefunctionaliteiten


Over PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. We bieden onze klanten pensioenbeheer, vermogensbeheer en bestuursadvisering. PGGM beheert de pensioenen van verschillende pensioenfondsen, de daarbij aangesloten werkgevers en hun werknemers.

Nieuw: leerpaden in Select Academy

Acht maanden geleden lanceerden we Select Academy, met als doel: ‘een leven lang leren’ laagdrempelig maken. Dat slaat aan: inmiddels hebben 1.911 professionals die via HeadFirst Group (waar Staffing MS onderdeel van is) aan een opdracht werken hun weg gevonden naar de opleidingsomgeving. Een mooie mijlpaal om een nieuwe functionaliteit toe te voegen: leerpaden.

Wat is een leerpad?
Stel, je hebt jezelf als doel gesteld dat je over 6 maanden certificaat X gehaald wilt hebben. Ter voorbereiding zou je dan eerst de basistraining kunnen volgen, daarna een aantal e-books lezen, een interessante YouTube video kijken, een kennissessie volgen, de training voor gevorderden en tenslotte een proefexamen om je maximaal voor te bereiden. Dit alles kun je samenbrengen in een leerpad en er vervolgens een planning aan hangen.

Het einddoel opgeknipt in stukjes

Naast dat er zelf leerpaden aangemaakt kunnen worden, hebben wij er ook een aantal klaargezet. Zodat een professional weet welke leervormen er gevolgd kunnen worden om bij het einddoel te komen. De eerste vijf leerpaden zijn te vinden onder ‘Organisatieleerpaden’, en dat worden er alleen maar meer!

Professionals profiteren van voordelen
Dan kunnen professionals als onderdeel van de Professionals services – in de vorm van Advanced of Complete – geheel onbeperkt gebruikmaken van het ‘online leren abonnement’ in Select Academy. Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met één van onze Fieldmanagers via 010 – 76 00 900. Zij vertellen je er graag meer over.

Diversiteit & inclusiviteit in de wereld van inhuur. Op zoek naar de goede voorbeelden.

Paul Oldenburg, Business Development Director bij Staffing MS, praat tijdens de Webinar Week over het nut en de noodzaak om ook bij ‘inhuur’ aandacht te besteden aan diversiteit en inclusie. Hij doet bovenal een oproep om inzichten en goede voorbeelden te delen.

Het onderwerp diversiteit en inclusie staat hoog op de agenda van afdelingen HR en recruitment. Maar hoe zit het eigenlijk met aandacht voor dat thema in de wereld van inhuur? Er is genoeg ‘nut en noodzaak’ om ook bij inhuur aandacht te hebben voor diversiteit en inclusiviteit, maar goede praktijkvoorbeelden zijn er nog nauwelijks, zo legt Paul Oldenburg (Staffing MS, part of HeadFirst Group) uit in dit webinar.

Nut diversiteit

Directe aanleiding om aan de slag te gaan met diversiteit is natuurlijk de schaarste op de arbeidsmarkt. De blik richten op andere delen van de arbeidsmarkt, dat levert nieuwe mogelijkheden op. En een combinatie van verschillen leidt tot ook tot nieuwe inzichten en innovaties, tot scherpte, helderheid en tot duurzame inzetbaarheid, aldus Oldenburg. Meer aandacht voor diversiteit vraagt er wel om die diversiteit ook binnen te halen in je recruitmentteam, of zoals bij de organisatie zelf bij leveranciers van flexibele arbeid. Hij merkt zelf al direct het verschil nu HeadFirst Group een vrouwelijke CEO heeft, licht hij toe.

Noodzaak D&I-beleid

Ook al is er ‘nut’, zonder een ‘noodzaak’ is het lastig een verandering op gang te brengen. “Dat zagen we ook bij het krijgen van grip op inhuur”, zo vertelt Oldenburg. “Het nut daarvan was bekend, maar het was uiteindelijk de wet DBA die er echt voor gezorgd heeft dat organisaties stappen gingen maken in het professionaliseren van inhuur.”

Zo ook bij D&I-beleid

Er is een wetsvoorstel ‘toezicht gelijke kansen bij werving & selectie’ in de maak. Dat verplicht werkgevers en intermediairs om schriftelijk beleid vast te leggen. De arbeidsinspectie gaat daar toezicht op houden. Synchroon wordt gewerkt aan een verplichte code voor intermediairs om discriminerende verzoeken van opdrachtgever te melden (zie hier).

Daarbij werkt de Europese Commissie aan een verplichting voor beursgenoteerde bedrijven en grote bedrijven zonder beursnotering om te rapporteren over ‘duurzaamheid’. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Oproep praktijkvoorbeelden en kennis delen

Meer dan genoeg ‘nut en noodzaak’ dus om bij het ontwikkelen van een D&I beleid ook te kijken naar wie ingehuurd wordt. Maar hoe doe je dat? Wat zijn goede voorbeelden? Oldenburg is eerlijk en hij moet het antwoord schuldig blijven. “Die praktijkvoorbeelden, ze zijn er eigenlijk nog beperkt. We zullen de best practices nog zelf moeten ontwikkelen.”

Oldenburg doet wel alvast een belofte: in de Webinar Week van oktober 2022 komt hij terug met concrete aanbevelingen en voorbeelden.

Maar, zegt hij erbij, daar heeft hij de praktijk wel voor nodig. “We doen hierbij een oproep aan de voorlopers op dit gebied. Die willen we graag bij elkaar brengen. Kennis delen, ervaringen uitwisselen. We hebben Nancy Poleon, onder andere oprichter van BrandedU, gevraagd om die sessies te leiden en een ‘board of believers’ te vormen. De uitkomsten daarvan presenteren we dan graag in oktober.”

Heb je interesse om mee te doen aan dit initiatief? Meld je dan aan via marketing@headfirst.nl.

Wil je weten wat Paul Oldenburg nog meer vertelde over diversiteit en inclusiviteit? Bekijk de opname van het webinar.

40e Inhuurdesk live!

Staffing MS trapt 2022 af met de livegang van de 40e Inhuurdesk. Airbus Defence and Space Netherlands heeft nu één centrale omgeving voor tijdelijke opdrachten, aanvullend faciliteert de Inhuurdesk het contractbeheer. Een Inhuurdesk is beschikbaar in de vorm van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) en/of marktplaats, welke door Staffing MS wordt ondersteund.

Vanwege de Aanbestedingswet maken veel aanbestedingsplichtige organisaties gebruik van een DAS om conform de Europese aanbestedingsregels externe professionals in te kunnen huren. Het DAS is een rechtmatig ondersteunend middel, welke als onderdeel van de Inhuurdesk kan worden aangeboden.

Gemeente Zwolle werkt al lang met een DAS. De laatste jaren doen ze dat, in het samenwerkingsverband Talentenregio, naar veel tevredenheid met Staffing MS. Benieuwd naar hun ervaring? Lees het artikel ‘90% geslaagde bemiddeling van inhuur aanvragen via Inhuurdesk Talentenregio’.

De Inhuurdesk wordt ook ingezet in de private markt. Met name voor de ‘open markt’ strategie, wat inhoudt dat zelfstandig professionals en leveranciers van professionals zich met een KvK-nummer kosteloos kunnen registreren om online te reageren op de openstaande opdrachten. Andere voordelen voor zijn:

 • automatisch alle nieuwe aanvragen in de mail ontvangen;
 • een aanbieding online indienen en binnen enkele dagen een reactie;
 • een transparant selectieproces;
 • contractafhandeling, tijdsregistratie en facturatie allemaal online uitgevoerd.

Actieve gebruikers
Samen met Airbus Defence and Space Netherlands maken 40 organisaties naar tevredenheid gebruik van een Inhuurdesk. Eerder vertelde verzekeringsbedrijf Aon Nederland over de rol van een centrale omgeving om het inhuurproces te professionaliseren: “Is besloten tot externe inhuur, dan gaat dat via het proces direct naar de inhuurdesk. Hier zit vrijwel geen handmatig werk meer in. Op het moment dat we zo’n goed gecoördineerd en gestructureerd inhuurproces hebben, kunnen we sneller en kwalitatief goed schakelen.” (lees het volledige interview).

Hieronder vind je het totale overzicht van alle gelanceerde Inhuurdesk-omgevingen:

 1. inhuurdesk.nl
 2. hiringdesk.nouryon.com
 3. hiringdeskatos.com
 4. inhuurdeskgvb.nl
 5. inhuurdeskprovincie-utrecht.nl
 6. inhuurdeskpggm.nl
 7. talentenregiohuurtin.nl
 8. flevolandhuurtin.nl
 9. inhuurdeskhr.nl
 10. inhuurdeskenschede.nl
 11. inhuurdeskgelre.nl
 12. inhuurdesknationaleombudsman.nl
 13. inhuurdesk.aon.nl
 14. inhuurdeskodmh.nl
 15. inhuurdeskumcutrecht.nl
 16. inhuurdeskstadswerk072.nl
 17. inhuurdeskdastwente.nl
 18. inhuurdesknlinbusiness.nl
 19. inhuurdeskrudnhn.nl
 20. inhuurdesksheerenloo.nl
 21. inhuurdeskwoerden.nl
 22. dastehuur.nl
 23. hiringdesk.equensworldline.com
 24. aevesinhuurdesk.com
 25. inhuurdeskodwh.nl
 26. jobs.myler.nl
 27. inhuurdeskodh.nl
 28. hiringdesk-six-payment-services.com
 29. inhuurdeskschiedam.nl
 30. inhuurdesksaxion.nl
 31. inhuurdeskverkeersonderneming.nl
 32. inhuurdesklumc.nl
 33. hiringdesk.basic-fit.com
 34. inhuurdesklosser.nl
 35. hiringdeskairbusds.nl
 36. hiringdeskaction.nl
 37. hiringdeskvattenfall.com
 38. hiringdeskworldlinegroup.com
 39. inhuurdeskeneco.be
 40. inhuurdeskvlaardingen.nl

Registreren?
Ben je leverancier van professionals of zelfstandig professional? Registreer je op één of meerdere van deze Inhuurdesken om toegang te krijgen tot alle aanvragen. Tip: selecteer het gewenste functiesegment, zodat je altijd passende opdrachten te zien krijgt.

Marion van Happen nieuwe CEO HeadFirst Group

HeadFirst Group, marktleider in HR-dienstverlening en platform voor professionals, benoemt Marion van Happen per 1 februari 2022 tot haar nieuwe CEO. Marion neemt de rol over van Han Kolff, die zich vanuit zijn rol van voorzitter van het bestuur met name gaat toeleggen op de internationale groeiambities van het bedrijf. Marion krijgt de regie op de activiteiten van de groep in de Benelux.

Leading platform
HeadFirst Group heeft de afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt tot marktleider in HR dienstverlening op de Nederlandse arbeidsmarkt. De overnames van intermediair Between en recruitment-specialist Sterksen in 2020 en 2021 hebben de positie van HeadFirst Group als full-service dienstverlener verder versterkt. Het platform van HeadFirst Group is recent uitgebreid met additionele diensten voor professionals en partners, waaronder een learning & development platform en tailor made financials services. Voor opdrachtgevers is het platform verrijkt met targeted talent pools en direct sourcing.

Marion, CEO: “Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging. Allereerst ligt mijn focus op het leren kennen van alle collega’s en belangrijke relaties. Vervolgens gaat mijn aandacht naar de strategie voor de komende jaren, die onveranderd is: het uitrollen van de tech roadmap, doorgroeien naar een volledig datadriven organisatie, next level services aanbieden, het leading platform in Nederland worden en Europese expansie realiseren.”

Internationale groei
Han, voorzitter van het bestuur: “We zijn zeer verheugd dat Marion ons komt versterken. Met haar track record in onze sector is zij bij uitstek geschikt onze positie als technologie- en innovatie gedreven arbeidsmarktplatform verder uit te breiden. Met haar komst, kunnen we ons als bestuur nog beter focussen op de expansie van HeadFirst Group in Europa. We kijken ernaar uit met Marion onze groeistrategie uit te rollen.”

Marion heeft ruim twintig jaar ervaring in HR services, staffing en recruitment in diverse commerciële- en managementfuncties in binnen- en buitenland. Haar laatste functie was die van Chief Operating Officer bij RGF Staffing the Netherlands, dat voorheen USG People heette. Hiervoor was Marion algemeen directeur van Unique. Ze brengt zeer relevante expertise mee in digitale transformatie, innovatie en operationeel performance management.

Han en Marion delen het nieuws over de wijzigingen in het leadership team van HeadFirst Group in deze video:

Over HeadFirst Group
HeadFirst Group is een toonaangevende, internationale HR-dienstverlener en het grootste platform voor professionals in Nederland. De organisatie biedt een diversiteit aan HR-oplossingen: Managed Service Providing, Recruitment Process Outsourcing, intermediaire dienstverlening (matchmaking, contracting) en HR-consultancy. Er werken dagelijks gemiddeld vijftienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee HeadFirst Group een jaaromzet realiseert van meer dan 1,5 miljard euro. De belangrijkste merken van HeadFirst Group zijn de intermediairs HeadFirst en Between, MSP-dienstverlener Staffing Management Services en RPO- en recruitment specialist Sterksen.

Wouter Waaijenberg verlaat Staffing MS

Wouter Waaijenberg verlaat na bijna dertien jaar Staffing Management Services. Waaijenberg was medeoprichter van het bedrijf in 2008 en vervulde sindsdien de rol van directeur. In 2018 is Staffing MS verkocht aan HeadFirst Group, waarbinnen Waaijenberg de afgelopen drie jaar het bedrijf heeft geleid. Hij heeft de organisatie helpen groeien van lokale en neutrale dienstverlener naar één van de grootste MSP’s van Nederland en stappen laten zetten met MSP expertise, consultancy en flex solutions in Europa, waar we hem zeer erkentelijk voor zijn.

Waaijenberg verlaat de organisatie per 1 februari 2022. De afgelopen maand heeft hij zijn taken overgedragen aan Geo van der Wilk, CCO bij moederorganisatie HeadFirst Group, die zijn rol tot een nader te bepalen moment overneemt.

Alliander kiest voor nieuw inhuurmodel met Staffing MS voor tijdelijk specialistisch personeel

Staffing Management Services (Staffing MS) gaat Alliander ontzorgen in het aantrekken van tijdelijk personeel met specialistische kennis en competenties. Op 17 januari hebben Heleen Cocu, directeur HRM van Alliander, en Geo van der Wilk, CCO van HeadFirst Group (waar Staffing MS onderdeel van is), de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze is ingegaan op 1 januari 2022 en heeft een duur van drie jaar, met de intentie te verlengen tot acht jaar.

Nederland staat voor een enorme uitdaging om het energiesysteem klaar te maken voor een duurzame toekomst zonder CO2-uitstoot. De komende jaren gaat het energienet volledig op de schop. Alliander werkt hard aan het energiesysteem van de toekomst zodat energie voor elke Nederlander betaalbaar, bereikbaar en betrouwbaar blijft. Een grote uitdaging daarbij is het landelijk chronisch tekort aan technisch personeel. De komende vier jaar hebben de vier netbeheerders Stedin, Enexis, Tennet en Alliander – samen met de aannemers waar zij mee werken – 13.000 technici nodig. Om deze te werven, op te leiden en te behouden lopen er ontzettend veel initiatieven. Deze zijn alleen niet voldoende om 13.000 nieuwe collega’s binnen te halen.

Grote maatschappelijke klus
Heleen Cocu: “Alliander heeft een enorme maatschappelijke klus te klaren. De komende tien jaar moet Alliander tegen zo laag mogelijke kosten evenveel werk verzetten als in de afgelopen veertig jaar. Aangezien er een groot tekort is aan technisch personeel moeten we slimmer werken en de talenten van onze medewerkers en de mensen op de arbeidsmarkt effectiever inzetten. Het uitbesteden van de externe inhuur draagt hier aan bij. Alliander hoeft niet altijd op alle gebieden kennis in huis te hebben, maar moet daar wel toegang toe hebben op de momenten dat het nodig is. Bijvoorbeeld om pieken op te vangen, te ondersteunen bij het opleiden van eigen personeel, tijdelijke vervanging bij afwezigheid of om heel specialistisch werk te doen. Flexibele inhuur van specialisten is daarom een belangrijke aanvulling op het eigen Alliander personeel. De samenwerking met Staffing MS gaat ons helpen dit planmatig, gestructureerd en financieel aantrekkelijk te doen op een manier die voor de ingehuurde medewerker soepel en professioneel verloopt. Een echte win-win situatie.”

Europese aanbesteding
Alliander is het aanbestedingstraject voor een nieuw inhuurmodel gestart in 2020. Vraag aan geïnteresseerde partijen was, naast het administratieve stuk wat nu al uitbesteed is, zorg te dragen voor de volledige werving- en selectieprocedure, contractering, innovaties binnen inhuur en het onderhoud van het Vendor Management Systeem. Daarnaast moest de gegunde partij een uitvoerings- en sparringpartner zijn, om Alliander te ondersteunen in de zoektocht naar schaarse technici.

De keuze is gevallen op Managed Service Provider Staffing MS vanwege haar kennis van de flexmarkt, efficiënte inhuurprocessen en het toepassen van complexe wet- en regelgeving. Geo van der Wilk: “De kern van onze samenwerking is ‘Wij zijn Alliander’, wat betekent dat we – samen met onze onderaannemers en uitzendpartners YoungCapital en Start People  – tot in de haarvaten van Alliander kruipen. Met als doel een soepel en effectief inhuurproces, de borging van continuïteit en het verschil maken op thema’s die aansluiten op de maatschappelijke ambities, zoals diversiteit, inclusiviteit en duurzaamheid.”

HR wordt een kernactiviteit, voorspelt Han Mester (ABNAMRO)

Gaat de structurele schaarste impact hebben op de economische groei? Wat wordt het nieuwe normaal (in werk) nu corona aanhoudt? En met de klimaatcrisis die in belang toeneemt, was corona alleen een ‘generale repetitie’ als het gaat over beleidsmaatregelen die ons beperken in brede zin?

In een door HeadFirst Group, waar Staffing MS onderdeel van is, georganiseerde webinar ‘Trends in 2022’ gaf sector banker bij ABN AMRO Han Mesters een inkijkje in de (flexibele) arbeidsmarkt. Hij behandelde hij eerst een aantal macro-economische trends. Daarna ging hij in op vier thema’s die impact hebben op (alle) organisaties, om tot slot toe te lichten waarom (en hoe) HR een sleutel is voor de oplossing.

Deze hele – leerzame – kennissessie, met een afsluitende discussie met inleners van zzp’ers, is hier terug te bekijken: